Het kerkhof in Heusden. (Foto: Hein van Bakel)
Het kerkhof in Heusden. (Foto: Hein van Bakel)

Zorgen over steeds leger kerkhof

Algemeen 444 keer gelezen

HEUSDEN – Nu mensen vaker voor een andere eindbestemming dan de traditionele begraafplaats kiezen, dreigt het kerkhof steeds leger te raken. Reden voor de groep vrijwilligers verantwoordelijk voor het onderhoud in Heusden om zich tegen de aanstaande ruiming van een twintigtal graven te verzetten. De Franciscusparochie op haar beurt wil de spelregels overal zoveel mogelijk gelijk houden. “We hebben de diverse locatieraden daarom gevraagd creatief om te gaan met de toekomstige invulling van de begraafplaatsen.”

door Maarten Driessen

Het kerkhof moet het kerkhof blijven, vindt Heusdenaar Martien van Kessel. Hij staat aan het roer van de onderhoudsploeg die periodiek het perceel grenzend aan de Antoniuskerk bijhoudt. “Onkruid verwijderen, snoeien, blad ruimen, enzovoort. Dat doen we met een man of tien”, zegt Van Kessel. 

‘We willen het kerkhof gewoon het kerkhof houden’

Echter, dat hun ‘werkplaats’ steeds leger wordt, is de groep een doorn in het oog. Zeker nu zeventien graven op de nominatie staan om de komende maanden te worden verwijderd. “De parochie wil de graven voor de lente hebben geruimd. Maar daarmee komen er te veel open plekken op het kerkhof. Wij willen het kerkhof gewoon het kerkhof houden.”

Reden dat de parochie de graven wil ruimen, is dat de nabestaanden van de betreffende overledenen de grafrechten niet hebben verlengd. Daar is an sich niets vreemds aan. Maar nu een traditionele begrafenis niet meer vanzelfsprekend is, en kerkhoven dus leger raken, noopt het betrokkenen wel tot nadenken. Onder meer in Heusden dus.

“We pleiten ervoor dat er na een bepaalde tijd geen grafrechten meer hoeven te worden betaald. Want anders raakt het kerkhof leeg, ja. Nu worden er zeventien graven geruimd, over een paar jaar misschien tien, en ondertussen komt er vrijwel niets bij. Wat hou je dan nog over”, aldus Van Kessel. Ook de optie die binnen de Franciscusparochie wordt genoemd, het inruilen van graven voor nieuwe perkjes, kan de groep vrijwilligers niet bekoren. “Zo krijgen we alleen maar méér werk.”

‘Mensen kiezen voor andere vormen zoals crematies en natuur- begraafplaatsen’

Waar het onderwerp in andere dorpen vooralsnog niet echt leeft, loopt de discussie in Heusden inmiddels aardig hoog op. Van Kessel: “Als ze de graven toch ruimen, dan stoppen we ermee. Dan komen we niet meer werken. We trekken als werkgroep gezamenlijk één lijn.”

Eenduidig beleid

Bestuurslid Wilma van den Boomen is namens de Franciscusparochie verantwoordelijk voor de diverse kerkhoven. Van den Boomen zegt er begrip voor te hebben als vrijwilligers een andere mening zijn toegedaan. “Maar uiteindelijk moeten we op alle kerkhoven nagenoeg hetzelfde werken. Je kunt niet zeggen: bij de ene begraafplaats ruimen we vanaf nu geen enkel graf meer en bij de andere wel. Dat werkt gewoon niet. En het is ook niet aan ons om mensen te verplichten een graf in stand te houden, óók niet aan de vrijwilligers”, zegt Van den Boomen.

Wel staat de dreigende leegloop inmiddels op de radar. “Dit beeld zie je overal, daarop is onze parochie geen uitzondering. Mensen kiezen voor andere vormen zoals crematies en natuurbegraafplaatsen. De keuze is simpelweg breder geworden.”

Daarom heeft de Franciscusparochie alle locatieraden verzocht over de toekomst van hun eigen begraafplaats na te denken. “Waar hou je rekening mee als je nieuwe graven legt, waar moeten we delen van de begraafplaats misschien anders invullen? Dat soort zaken.”

En als de Heusdense vrijwilligers er straks écht mee stoppen? “Dan nemen we dat voor kennisgeving aan en kijken we of er andere vrijwilligers zijn die het werk willen oppakken. Want welke oplossing is er anders nog?”

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de krant