Servicerubriek

Huisartsen
Bij spoedgevallen, avond-, nacht- en weekenddienst de centrale huisartsenpost: T. 088 - 876 51 51.
Spoedpost huisartsen Geldrop: alleen bereikbaar buiten praktijkuren van de eigen huisarts: ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen. T. 088 - 876 51 51.

Apotheken
Benu Apotheek Someren, Postelpark 11,
geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. T. 495954.
Apotheek Kerkstraat, Kerkstraat 6B,
geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. T. 440836.
Buiten deze openingstijden voor spoedgevallen: de dienstapotheek in het Elkerliekziekenhuis in Helmond; T. 0492 - 595 983.

Tandartsen
Voor spoedeisende tandheelkundige hulp buiten openingstijden en in het weekend, kunt u de website of het telefonisch antwoordapparaat van uw eigen tandarts raadplegen.

Zorgboog
Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag.
Kijk op www.zorgboog.nl of bel T. 0900 - 899 86 36.
Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Politie
Bureau Helmond is geopend van maandag t/m vrijdag: 9.00-21.00 uur, op zaterdag en zondag 9.00-18.00 uur.
Alarmnummer: T. 112.
Geen spoed: T. 0900 - 8844.
Meld misdaad anoniem: T. 0800 - 7000.
Aangifte doen kan ook online via www.politie.nl.

GGD Brabant-Zuidoost
Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: T. 112.

Buurtzorg
Buurtzorg biedt verzorging en verpleging thuis. 24-uur bereikbaar voor zorgvragen.
www.buurtzorgnederland.com of T. 06 - 127 450 40.

Savant Zorg
Voor persoonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleeghuiszorg, verblijf, huishoudelijke verzorging en maaltijdservice.
Ook voor acute zorg 24 uur per dag, zeven dagen per week: op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur T. 0492 - 572 000.
Voor nieuwe aanmeldingen: CIZ Veldhoven: T. 040 - 254 99 99.

Dierenartsen
Dierenartsenpraktijk Veterinair Centrum Someren, Slievenstraat 16: T. 441044.
Vlas Veterinair (paarden) T. 06 - 120 423 07.
Poetszorg, poetsen met een praatje Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland.
Zie www.poetszorg.nl of bel T. 06 - 4267 7878.

Dierenambulance
Opvang zwerfdieren: Dierenambulance en Dierenasiel Helmond e.o. De dierenambulance rijdt voor huisdieren, kleine landbouwdieren en voor in het wild levende dieren die in nood zijn. De meldkamer dierenhulp is bereikbaar via T. 0492 - 513 971.
De dierenambulance rijdt niet voor dode dieren. Melding daarvan kan bij de gemeente of in het weekend bij de politie.

Vogelasiel
Voor opvang vogels: Stichting Vogelasiel Someren eo, Bussersdijk 11 in Lierop.
Zie www.vogelasielsomeren.nl of bel T. 06 - 297 993 16.
Thuiszorg, Samen verder Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding;
Zie www.thuiszorgsamenverder.nl of bel T. 0492 - 476 001.
Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via T. 06 - 494 383 19.

Onis Welzijn en Maatschappelijk Werk
Voor iedereen die vragen heeft over opvoeden, (mantel)zorg, relaties, echtscheiding, wonen, geld, administratie en vervoer. Ook voor hulp bij contact met de WMO en het invullen van formulieren. En voor ondersteuning bij het opbouwen van een sociaal netwerk, het vinden van vrijwilligerswerk of passende activiteiten en cursussen.
Onis Welzijn: info@oniswelzijn.nl of T. 0493 - 441 234.
Onis Maatschappelijk Werk: maatschappelijkwerk@oniswelzijn.nl of T. 0493 - 441 241.
Voor noodsituaties buiten kantoortijden is de crisisdienst bereikbaar op T. 040 - 253 03 50.