Biogas, zoals geproduceerd aan de Waardjesweg, vormt een alternatieve energiebron. (Foto: Hein van Bakel)
Biogas, zoals geproduceerd aan de Waardjesweg, vormt een alternatieve energiebron. (Foto: Hein van Bakel) Hein v Bakel

Doel Asten: in 2030 20 procent minder gasverbruik

do 2 dec 2021, 09:49 Algemeen 122 keer gelezen

ASTEN - Ook Asten moet in 2050 van het gas af zijn, en dus buigt de gemeente zich over een zogenaamde ‘warmtetransitie’. In plaats van gebouwen daadwerkelijk te ontkoppelen wordt in de eerste fase vooral op isoleren en stimuleren ingezet. Een meer realistische benadering, aldus de gemeente, omdat de haalbaarheid van nu al ontkoppelen ter discussie staat. De gekozen Astense route moet in 2030 20 procent minder gasverbruik hebben opgeleverd.

door Maarten Driessen

De gemeente maakt er al een tijdje geen geheim van nog geen gebouwen te willen aanwijzen voor verplichte ontkoppeling. Anders dan bijvoorbeeld in Amsterdam, waar deze week nog werd besloten 4.000 woningen versneld van het gas af te halen. ‘De oplossingsrichting naar een toekomst zonder aardgas is voor een groot deel van de gemeente Asten niet duidelijk. De verwachting is dat dit in de komende jaren steeds duidelijker zal worden door innovaties, ervaringen, keuzes met betrekking tot het energiesysteem en een beter beeld van de kosten’, zo schrijft wethouder John Bankers in een voorstel aan de lokale politiek.

Asten kiest daarom vooralsnog voor een andere aanpak. Niet het volledig ontkoppelen, maar besparen moet voor de eerste vermindering zorgen. Bankers noteert daarbij ook een concreet doel: in 2030 moet het gasgebruik ten opzichte van 2019 met 20 procent zijn verminderd.

Betaalbaarheid

Het uitgangspunt van het college van B en W kan overwegend op goedkeuring van de gemeenteraad rekenen. Daarnaast wijst een enquête uit dat een meerderheid van de inwoners eveneens voor inzetten op besparing pleit. “Het is een keuze waarmee wij kunnen leven. Ook omdat nog lang niet alle mogelijkheden goed zijn onderzocht, en de haalbaarheid en betaalbaarheid voor al onze bewoners nog niet zijn getest en bewezen”, aldus Antoon Driessen (Samen voor Asten) vorige week in vergadering, waar de burgercommissie om haar mening werd gevraagd.

Toch klonk er ook kritiek. Zo kijkt de gemeente naar de mogelijkheden voor een warmtenet, maar volgens Frans Janssen (VVD) kan die tijd beter anders worden besteed. “Stop hier alsjeblieft geen tijd in, ga dit niet onderzoeken. Zet de capaciteit van de ambtenaren in voor andere zaken. De kosten zijn te hoog en de bebouwingsdichtheid van Asten is hiervoor totaal niet geschikt.” Janssen onderschrijft wel het streven naar besparing, maar vindt daarnaast dat partijen die inzetten op duurzaam gas, bijvoorbeeld waterstof en biogas, nauw moeten worden betrokken. “Laat je adviseren over wat Asten kan doen om hierbij aan te haken.”

Het CDA verzocht de optie voor een warmtenet toch open te houden, en vroeg daarnaast naar de situatie bij de glastuinbouw, waar relatief veel aardgas wordt verbruikt. “Wat wordt er gedaan om deze groep te stimuleren het verbruik te reduceren en alternatieve warmtevoorzieningen te gaan ontwikkelen?”, aldus Rico ter Voert.  

Haalbaar?

Ter Voert vroeg de wethouder ook nog of de doelstelling voor 2050, volledig aardgasvrij, eigenlijk wel haalbaar is. “Persoonlijk vraag ik me dat ook af, maar dat heeft ook gewoon met techniek te maken. Dit is groter dan Asten. Waar het mij om gaat, is dat we als Asten laten zien dat we deze transitie serieus nemen. En dat we er maximaal op inzetten om dat doel wel haalbaar te houden. Zo ligt het in ieder geval niet aan ons”, aldus Bankers.

Uit de krant