PGA-fractievoorzitter Sandu Niessen.
PGA-fractievoorzitter Sandu Niessen.

Opinie - Programma Groen moet wortel schieten

Algemeen 317 keer gelezen

Wat PGA-fractievoorzitter Sandu Niessen gaan Astens groene plannen nog niet ver genoeg. Groenbeleid moet volgens hem, evenals CO2-uitstoot en inclusiviteit, bij alle gemeentelijke beslissingen worden meegewogen.

De gemeente Asten maakt werk van groen. In het groenbeleid worden de voordelen van een groene omgeving opgesomd: schonere lucht, minder stress, hogere waarden van huizen, klimaatbestendiger en goed voor de gezondheid. 

Voor PGA gaan de plannen niet ver genoeg. Met groen moet op elk gebied rekening gehouden worden. PGA pleit al jaren voor een groennorm om groen beter te borgen, zowel in bestaande als nieuwe plannen. Zonder groennorm is het voor projectontwikkelaars gemakkelijk om de weg van de minste weerstand te kiezen en weinig rekening te houden met groen. 

Groene long

Het buitengebied is de groene long van Asten. Beleid over groen in het buitengebied komt amper aan bod. Kappen van bomen wordt gemakkelijk terwijl er niets tegenover staat. Hierdoor loopt Asten een groot risico op kaalslag. Temeer omdat er geen meldingsplicht is bij het kappen van bomen waardoor het zicht op het totaalplaatje ontbreekt. 

Daarnaast is er weinig aandacht voor ander groen dan bomen, zoals gras, heide, plas/dras-gebieden, struiken, kruiden en bloemrijke akkerranden. Het is een gemiste kans dat het groenbeleid niet alle aspecten van groen omvat. Groenbeleid hoort net als CO2 en inclusiviteit bij alle beslissingen meegewogen te worden. 

Sandu Niessen, fractievoorzitter PGA Asten

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant