De wolf. (Foto: Pixabay)
De wolf. (Foto: Pixabay)

Provincie verruimt subsidieregeling voorkomen wolvenschade

Algemeen 399 keer gelezen

BRABANT - Provincie Noord-Brabant heeft de subsidieregeling ‘preventieve maatregelen wolvenschade’ verruimd. Naast schapen- en geitenhouders kunnen nu ook houders van paardachtigen, runderen, alpaca’s, lama’s en vrijlopende varkens in aanmerking komen voor subsidie. Zij kunnen hiermee maatregelen nemen om schade door wolven te voorkomen.

Met de verruiming wil de provincie het risico op schade verminderen en het animo onder dierhouders voor het nemen van preventieve maatregelen vergroten. Voorwaarden voor het ontvangen van de subsidie zijn dat de maatregelen binnen een vastgesteld wolvenleefgebied genomen worden of daarbuiten tijdens een urgente situatie. 

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot het subsidieplafond is bereikt. Het besluit om de subsidieregeling te verruimen is tot stand gekomen samen met de Brabantse wolvencommissie die bestaat uit belanghebbende partijen waaronder natuur- en landbouworganisaties.

Nog geen gevestigde wolven

Na een lange periode van afwezigheid worden er in Brabant weer wolven gezien. Van 2020 tot en met 2023 had een wolf zich gevestigd op de Groote Heide in Zuidoost-Brabant. Deze wolf is al een tijdje niet meer waargenomen, de reden daarvan is onbekend. Wel worden er zo nu en dan zwervende wolven waargenomen in Brabant. De wolf is een wettelijk beschermde diersoort en de provincie is daarvoor het bevoegde gezag. Het doel is om samenleven met de wolf in Brabant mogelijk te maken.

Wolven zijn ongevaarlijk voor mensen en zullen mensen in de regel uit de weg gaan. Jonge wolven kunnen soms nieuwsgierig zijn. Tijdens hun trektochten kunnen zwervende wolven onbedoeld steden, dorpen, landbouwgronden en drukke wegen doorkruisen, op zoek naar een geschikt leefgebied.

Als er ergens een wolf wordt gespot, wordt verzocht dit te melden. Anderzijds wordt aangeraden de wolf niet te benaderen en deze niet te voeren, maar ongemoeid te laten. Door het melden van waarnemingen van de wolf ontstaat een actueel beeld van het aantal wolven in Brabant en waar deze gesignaleerd zijn. Met deze informatie kan de provincie dierhouders helpen. 

Waarnemingen kunnen worden doorgegeven via de website van het Wolvenmeldpunt. Meer informatie over het aanvragen van subsidie is te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant