Momenteel gaat de Voorste Heusden in het dorpshart op de schop.
Momenteel gaat de Voorste Heusden in het dorpshart op de schop.

‘Heusden gaat voor breed aantrekkelijk centrum’

Algemeen 541 keer gelezen

HEUSDEN - De herinrichting van het Vorstermansplein is één, maar het centrum van Heusden kan ook in bredere zin aantrekkelijker worden gemaakt. Bijvoorbeeld door een betere aansluiting met de Spar, gemeenschapshuis Hart van Heuze en woonzorgcentrum Unitashof. Dat is een van de conclusies na een avondje brainstormen.

De brainstormavond in het Hart van Heuze werd georganiseerd door het Dorpsoverleg Heusden. Dit naar aanleiding van de vorig jaar gepresenteerde dorpsvisie met de titel ‘Wat wil de Heusdenaar nu en in de toekomst’.

Een belangrijk onderdeel daarvan is een aantrekkelijke dorpskern met meer uitstraling, verkeersveilig voor jong en oud en een ontmoetingsplek voor iedereen. In de visie wordt tevens beschreven dat karakteristieke gebouwen moeten worden behouden, evenals de supermarkt en het horeca-aanbod.

‘Centrum moet ruimte blijven bieden aan grootschalige activiteiten’

Veel uniformiteit

Om een en ander wat verder uit te diepen, werden inwoners uitgenodigd voor de brainstormavond in het Hart van Heuze. Voorafgaand werden aan de hand van foto’s kenmerkende plekken in het dorp vertoond, waarbij Ruud Wijnen van het Dorpsoverleg uitleg gaf over wat er op iedere plek speelt, zoals bijvoorbeeld het parkeervraagstuk bij supermarkt Spar. 

Daarna werd er in kleine groepjes verder gesproken, waarna de uitkomsten plenair werden behandeld. ‘Het was echt opvallend dat er over enkele plannen veel uniformiteit was. Zo moet het centrum bijvoorbeeld ruimte blijven bieden aan grootschalige activiteiten zoals het beachvolleybal en het Barnfest’, aldus het Dorpsoverleg.

Zebrapad

Een ander veelgenoemd punt was de aansluiting van het Vorstermansplein met de rest van het centrum. Zo werd voor een goede zebravoorziening naar de Spar gepleit, evenals voor een betere aansluiting met het Hart van Heuze en woonzorgcentrum Unitashof. 

‘Daarnaast kan het wandelen langs het nieuwe lichtmonument en het bezoeken van de botanische tuin veel beter. Het zorgt voor een betere verbinding tussen de diverse doelgroepen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is om alle straten aan het Vorstermansplein verkeersarm te maken. Daarmee komen de cultuurhistorische waarden van de panden beter tot hun recht.’

Inventarisatie

Architectenbureau ‘Wij zijn James’ inventariseerde alle ideeën en zal deze nader gaan uitwerken. Het Dorpsoverleg komt daarom op een later moment met een terugkoppeling.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant