CDA-raadslid Daniël van Schijndel.
CDA-raadslid Daniël van Schijndel.

CDA uit zorgen over armoede: ‘Steeds meer inwoners moeite met rondkomen’

Algemeen 445 keer gelezen

ASTEN - De lokale fractie van het CDA wil dat armoedebeleid binnen de gemeente meer centraal komt te staan. De partij stelt signalen te krijgen dat het aantal huishoudens dat moeilijk kan rondkomen toeneemt. “Daarom vragen we het college van B en W om een beter beeld te schetsen en om te onderzoeken of meer maatregelen nodig zijn om gezinnen te ondersteunen of uit de brand te helpen.”

door Maarten Driessen

Bestaanszekerheid staat zowel landelijk als lokaal nadrukkelijk op de agenda. Ook in Asten wordt van alles ondernomen om armoede tegen te gaan. Maar volgens het CDA is nog onvoldoende inzichtelijk hoe de vlag er precies bijhangt. 

‘Onderzoek of meer maatregelen om gezinnen uit de brand te helpen nodig zijn’

De partij heeft daarom een reeks vragen gesteld aan wethouder Janine Spoor (Sociaal domein). “Ons bereiken steeds vaker signalen dat gezinnen in Asten, ook waar beide ouders werken, steeds meer moeite hebben met rondkomen. Daarom vragen we het college van B en W om een beter beeld te schetsen en om te onderzoeken of meer maatregelen nodig zijn om gezinnen te ondersteunen of uit de brand te helpen”, reageert raadslid Daniël van Schijndel.

Zo wil hij onder meer weten of de cijfers inderdaad een toename van het aantal huishoudens in de problemen laten zien, ofwel of er steeds vaker bij de gemeente en welzijnsorganisaties wordt aangeklopt.

Daarnaast vraagt hij namens de partij wat de verwachtingen voor de (nabije) toekomst zijn. Hoe gaan trends zich in de komende periode mogelijk ontwikkelen?

Centralere plek

Los daarvan is het CDA nu al overtuigd dat armoede(beleid) een centralere plek binnen de gemeente moet krijgen. De partij vraagt de wethouder daarom of zij deze overtuiging deelt en zo ja, hoe ze deze vorm wil geven. 

Van Schijndel: “Uit cijfers van de Buurtatlas blijkt een forse stijging van het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat moeite heeft om rond te komen. Daarbij gaat het om mensen die daar in de afgelopen twaalf maanden enige of grote moeite mee hadden. In enkele wijken zoals de Bloemenwijk en de Paddestoelenwijk is de stijging tussen 2020 en 2022 aanzienlijk is te noemen.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant