De regionale en lokale bereikbaarheid is momenteel volop onderwerp van gesprek. (Foto: Hein van Bakel)
De regionale en lokale bereikbaarheid is momenteel volop onderwerp van gesprek. (Foto: Hein van Bakel) Hein van Bakel

Bestaanszekerheid: voor inwoners én gemeente

Algemeen 469 keer gelezen

ASTEN - Meer ruimte voor alternatieve woonvormen en woningsplitsingen, kritiek op regionale mobiliteitsplannen waaraan Asten moet bijdragen en veel aandacht voor het welzijn van inwoners. De gemeenteraad mocht dinsdagavond haar zegje doen over de begroting voor de komende jaren. Het ‘ravijnjaar’ 2026, dat een fors gat in die begroting slaat, zorgt echter voor de breedst gedeelde zorgen: “Het komt steeds dichterbij en de mist wordt alleen maar dikker.”

door Maarten Driessen

Vooropgesteld: de raad kon dinsdag instemmen met de begroting, ook al laat die vanaf 2026 een tekort van bijna drie miljoen euro zien. Het wordt het college van B en W niet kwalijk genomen, want het ‘ravijnjaar’ hangt vrijwel alle Nederlandse gemeenten dreigend boven het hoofd. 

Een herverdeling van het gemeentefonds, de jaarlijkse bijdrage vanuit het Rijk, zorgt vooralsnog dat er vanaf dan fors minder geld binnenkomt. 

“We hoopten voor de begrotingsbehandeling vanuit Den Haag meer duidelijkheid te krijgen over onze financiële positie. Helaas is dat niet het geval. Het jaar 2026 komt steeds dichterbij en de mist wordt alleen maar dikker”, aldus Marieke van Oosterhout-van der Zand (Samen voor Asten).

Algemeen Belang pleitte om die reden voor een ‘pas op de plaats’. “Dit is een begroting die de nodige zorgen kent en naar onze mening de nodige stuurmanskunst van het college vergt om alles in goede banen te leiden”, vond Patricia Verbakel. 

Haar partij ziet de ambitieuze plannen voor de realisatie van park ‘t Loverveld daarom nog altijd niet zitten. “Dit past niet in deze huidige tijd. Zet in op een beperkte en met feiten onderbouwde aanpak voor noodzakelijke waterberging en beperkte vergroening.”

Alternatieve woonvormen

Diverse partijen sneden ook de woningmarkt aan, waarbij alternatieve woonvormen en woningsplitsingen meermaals aan bod kwamen. “We vinden dat we ons als gemeente maximaal flexibel moeten opstellen bij het plaatsen van woonunits in achtertuinen en het splitsen van woningen in het buitengebied. Koppel dit soort initiatieven los van zorgindicaties, maar denk mee in de hoek van generatie-woonoplossingen”, zei Ilse van Oosterhout (VVD). 

De PGA deelde die mening. “Er is aan de ene kant een groot tekort aan woonruimte en aan de andere kant zijn er veel inwoners met een grote woning die best willen delen of splitsen. Ook kan een woning worden aangepast waardoor er twee woonlagen komen”, opperde Sandu Niessen.

Het CDA stelde het college tot slot voor om alvast een locatie aan te wijzen voor toekomstige ontwikkeling van alternatieve woningbouw.

Datzelfde CDA hield een warm pleidooi voor meer bestaanszekerheid. “We horen steeds meer verhalen van inwoners over hoe lastig het kan zijn om in deze tijden overeind te blijven. Gezinnen worstelen met dalende inkomens of stijgende prijzen en de weg naar hulp bij de gemeente wordt door sommigen als lang en ingewikkeld ervaren. Armoede moet wat ons betreft meer centraal staan”, aldus Rico ter Voert.

De raad nam vervolgens een voorstel van Samen voor Asten aan om de sport- en cultuurvoucher uit te breiden met een breder cultuuraanbod. De voucher is bedoeld als ondersteuning voor minimagezinnen, zodat ook zij onderdeel uit kunnen maken van de lokale samenleving.

Mobiliteit

Het blijft een lastige pil om te slikken: de ruim 800.000 euro die de gemeente moet bijdragen aan regionale mobiliteitsplannen die met name in de omgeving van Eindhoven worden uitgevoerd.

Sandu Niessen: “Helaas wordt niet duidelijk gemaakt waarom Asten moet investeren in maatregelen elders in de regio. Komen er ook maatregelen die de bereikbaarheid van Asten vergroten?”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant