Het evenemententerrein en omgeving aan de Lienderweg in Asten. (Foto: Hein van Bakel)
Het evenemententerrein en omgeving aan de Lienderweg in Asten. (Foto: Hein van Bakel)

Opinie - Investeren in toekomstbestendig Loverveld

Algemeen 621 keer gelezen

Recent stond in het Peelbelang een opinieartikel over het Loverveld. In dat artikel worden de nodige beweringen gedaan, die in onze optiek nuancering verdienen en vooral voorbijgaan aan het belang van een nieuw park. In dit artikel willen wij daarom onderstrepen waarom het CDA wel voorstander is van de realisatie van het nieuwe Loverveld op de manier zoals het nu is voorzien. 

Het opknappen van het Loverveld is geen cosmetische ingreep. In het gebied liggen veel opgaven die de gemeente Asten moet oppakken. De meest belangrijke opgave is het voorkomen van wateroverlast in omliggende wijken en het centrum. Het Loverveld dient straks als overloopgebied, als er teveel water valt voor de Paddenstoelenwijk, de Kruidenwijk en de wijk Loverbosch. Bovendien wordt overtollig water uit het centrum via het rioolstelsel naar dit park toegeleid. Een groot deel van Asten en zeker de buurt profiteert dus van deze investeringen.

Daarnaast vervult het park in toenemende mate een verbindingsfunctie van wijken naar het centrum. Het Loverveld is door de jaren heen ontstaan, omdat steeds meer wijken rondom het gebied zijn gebouwd. Ondertussen breidt Asten verder uit aan de oostzijde van het dorp. Voor bijvoorbeeld de huidige en toekomstige bewoners van de wijken Loverbosch I, II en III zijn de paden in het park de kortste weg naar het centrum en alle voorzieningen. De huidige paden zijn daarvoor te smal. Als CDA vinden wij het belangrijk dat er veilige wandel- en fietspaden ontstaan, zodat iedereen ook prettig gebruik kan maken van het park.

Verder heeft er een breed participatietraject plaatsgevonden met een rondgang door het gebied, meerdere bijeenkomsten en een enquête. Uit die avonden is juist gebleken hoe zeer inwoners van omliggende wijken hechten aan het aspect (sociale) veiligheid: minder verloedering, meer licht, meer sociaal contact, meer toezicht. Door een goed onderhouden park in te richten met voldoende licht en meer sociale controle moet ook de veiligheid worden verbeterd.

Wij hebben het dan nog niet over bijkomende voordelen zoals meer sport- en spelvoorzieningen voor de jeugd, de aantrekkingskracht van zo’n park voor inwoners die zich in Asten willen vestigen of de extra natuurwaarde die hier met betrokken verenigingen of organisaties kan worden gerealiseerd. Daarnaast nodigt de gemeente Asten inwoners uit om met burgerinitiatieven te komen in het park. Kortom, dit Loverveld is geen luxe project, maar lost huidige en toekomstige vraagstukken rondom dit deel van Asten op en biedt inwoners een betere woon- en leefomgeving, waarbij ze zelf ook nog eens kunnen participeren.

En zijn wij dan niet kritisch op de uitgaven? Natuurlijk wel. Per slot van rekening kan iedere Euro maar één keer worden uitgegeven. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat voor een belangrijk deel het geld al is gereserveerd (wateropgave) en andere kosten binnenkort toch noodzakelijk zijn (paden). Voor een acceptabel bedrag kunnen wij er nu ook een aantrekkelijk park van maken voor alle inwoners van jong tot oud en met onze inwoners. Daar staan wij als CDA voor.

Geert van den Eijnde, raadslid CDA Asten-Heusden-Ommel

Uit de krant