Het openen van de schuiven van de vispassages.
Het openen van de schuiven van de vispassages.

Samen vooruit in ‘t Aa-dal Zuid

Algemeen 135 keer gelezen

ASTEN - De afgelopen jaren hebben het Waterschap Aa en Maas, gemeente Asten en gemeente Someren in maar liefst drie projecten samengewerkt voor een klimaatbestendig en natuurvriendelijk Aa-dal Zuid. Afgelopen zondag vond bij Starkriet de oplevering van deze projecten plaats bij de stuw in de Aa. 

Dagelijks bestuurder van het waterschap Ernest de Groot gaf zondag, samen met de wethouders van de gemeente Asten en Someren, IVN Asten-Someren en ZLTO een zwengel aan de schuiven van twee nieuwe vispassages. Daarmee kunnen vissen nu vanuit de Aa en de Eeuwelse Loop de hoge stuw omzeilen en verder zwemmen. “Die extra ruimte hebben vissen en onderwaterdieren nodig om bijvoorbeeld voedsel te zoeken of in het paaiseizoen een plekje te vinden. Vispassages dragen bij aan de biodiversiteit. Goed voor de ecologie dus”, aldus het waterschap.

Kans op wateroverlast

De nieuwe vispassages horen bij het project Beekdalontwikkeling Aa en Kleine Aa. Dit project startte jaren geleden vanuit de Europese kaderrichtlijn voor schoon water. Gaandeweg kwam de opgave voor het klimaatbestendig inrichten daarbij. Asten en Someren kregen het in de zomer van 2016 zwaar te verduren door hevige regenbuien. Die zorgden voor natte voeten van bewoners en wateroverlast bij agrariërs in de omgeving van de Beekerloop en de Slievense Loop. Om de kans op herhaling aanzienlijk te verminderen, werden ook voor deze beken projecten gestart.

Brede plaatje kijken

Vanuit de projecten zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen uitgevoerd. Daardoor zijn flinke stappen gezet naar een klimaatbestendig en natuurvriendelijk Aa-dal Zuid. “Maar we zijn nog niet klaar”, vertelt Ernest de Groot. ”In de toekomst krijgen we vaker te maken met weersextremen aan de natte en de droge kant. Daartegen moet het watersysteem in de hele regio goed bestand zijn, want alle beken en sloten wateren af op de Aa. Dus is het nodig om naar het brede plaatje te kijken in deze omgeving.”

Samenwerking onmisbaar

Nieuwe projecten zijn al in voorbereiding. Voor de Slievense Loop zijn er plannen om de beek in het buitengebied op een aantal plekken te verbreden en duikers te vervangen. Het water kan zo vanuit de bassins via de Slievense Loop beter doorstromen. Ook zijn er plannen om een aantal zijtakken van de Diepenhoekse loop aan te pakken. Daarmee lost het waterschap een waterknelpunt op. “We blijven hiervoor de samenwerking met gemeenten Asten en Someren en organisaties als IVN Asten-Someren en ZLTO zoeken. Die samenwerking is onmisbaar in dit soort trajecten. We moeten samen vooruit in ’t Aa-dal Zuid”, aldus Ernest.

Publieksmiddag

Na de openingshandeling startte in de middag het publieksevent voor inwoners van Asten en Someren. Op de locaties waar de afgelopen jaren werkzaamheden zijn uitgevoerd, gingen ruim 100 belangstellenden mee op wandelexcursie. In Museum Klok & Peel was een presentatiewand te bezichtigen en konden de bezoekers die dag gratis naar de expositie ‘Samen het klimaat de baas’. Deze expositie is nog tot de zomer in het museum te zien.

Uit de krant