Het huidige evenemententerrein en omgeving aan de Lienderweg in Asten is verouderd en daarom aan een opknapbeurt toe. (Foto: Hein van Bakel)
Het huidige evenemententerrein en omgeving aan de Lienderweg in Asten is verouderd en daarom aan een opknapbeurt toe. (Foto: Hein van Bakel)

Doe-en-beleef-park ‘t Loverveld krijgt vorm

Algemeen 549 keer gelezen

ASTEN - De omvorming van het verouderde evenemententerrein naar een fris, groen en functioneel park krijgt steeds meer vorm. Komende dinsdag presenteert de gemeente haar plannen voor de beoogde nieuwe trekpleister aan de Lienderweg. Naast recreatie vormt wateropvang daarin een belangrijke pijler.

door Maarten Driessen

Astenaren zijn dinsdagavond welkom in sportcafé Tapgasten, gevestigd in sporthal De Schop pal tegenover het evenemententerrein. Daar presenteert de gemeente namelijk de eerste schetsen van het beoogde nieuwe park, dat ‘t Loverveld moet gaan heten.

Die schetsen, gemaakt door architectenbureau Kruit Kok, zijn het resultaat van een intensief rondje langs de velden. Vorig jaar konden omwonenden van het park, betrokken verenigingen en andere Astenaren meedenken over de toekomst van het terrein. 

Overtollig water vanuit het centrum wordt straks hiernaartoe geleid

Zo zette de gemeente onder meer een enquête uit. “Daarop kwamen veel reacties en er werden zorgen geuit. Verenigingen die nu gebruikmaken van het evenemententerrein, zoals de zeskamp en Spel Zonder Grenzen, willen hun locatie graag behouden. De landschapsarchitecten zijn vervolgens met al die input aan de slag gegaan”, zegt wethouder John Bankers.

Wateropgave

Daaruit rolden vervolgens drie scenario’s, omschreven als ‘velden’, ‘vennen’ en ‘vallei’. De gemeenteraad mocht daarover haar zegje doen, maar kwam niet tot een eenduidig besluit. “Daarom is nu een soort combinatie van de drie verschillende scenario’s gemaakt. Die wordt komende dinsdag eerst aan onze inwoners gepresenteerd, daarna mag de politiek zich erover buigen.”

Duidelijk is al wel dat de opvang van overtollig water binnen de plannen een belangrijke pijler vormt. “Drie van de in totaal twaalf hectare is nu ingetekend voor wateropvang. Mede daarom is het belangrijk dat we vaart maken. Overtollig water vanuit het centrum wordt straks namelijk hiernaartoe geleid”, aldus Bankers. Zo staan er diverse locaties voor wateropvang ingetekend met daarbij ook een vijver.

Het doe-en-beleefpark moet een trekpleister voor heel Asten worden

Daarnaast zijn de wensen van omwonenden en gebruikers eveneens leidend bij de ontwikkeling van ‘t Loverveld. Er moet ruimte zijn voor recreatie, voor ontspanning voor jong en oud. ‘Een gezonde en activerende omgeving, met veilige en aantrekkelijke plaatsen om te bewegen en elkaar te ontmoeten’, aldus de gemeente. 

Groen speelt daarbij ook een belangrijke rol, waarbij wordt ingezet op meer biodiversiteit en minder hittestress. Tot slot moet het park met behulp van ‘slimme routes’ worden verbonden met de omliggende wijken. Enigszins cryptisch moet ‘t Loverveld zo ‘betekenis en allure uitstralen voor heel Asten’.

Presentatie

Wethouder Banker spreekt dan ook van een groot project. “Nog voor de zomer moet er een definitief concept liggen, daarna wordt de gemeenteraad nog dit jaar om een budget gevraagd. Kruit Kok hoefde bij de ontwikkeling nog geen rekening met de kosten te houden, we kunnen de financiële doorrekening pas maken als inwoners en politiek hun reactie hebben gegeven. Begin volgend jaar willen we met de werkzaamheden starten.”

Eerst is het nu dus de beurt aan de inwoners van Asten. Die zijn komende dinsdag om 19.30 uur welkom in sportcafé Tapgasten in sportcomplex De Schop. ‘Daar presenteren we het nieuwe, natuurlijke doe-en-beleefpark, wat een trekpleister voor heel Asten moet worden.’

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant