Ondertekening van het convenant, met tweede van links wethouder Janine Spoor. (Foto: Hein van Bakel)
Ondertekening van het convenant, met tweede van links wethouder Janine Spoor. (Foto: Hein van Bakel)

‘Bouwen aan bibliotheek van de toekomst’

Algemeen 414 keer gelezen

ASTEN - De bieb een uitstervend iets? Integendeel. Met het ondertekenen van een nieuw convenant onderschrijven de gemeenten Asten, Someren, Deurne en Helmond het belang van een lokale bibliotheek, die inmiddels veel meer biedt dan enkel het uitlenen van boeken.

door Maarten Driessen

Vorige week donderdag zetten wethouders uit de vier gemeenten hun krabbel onder een nieuw convenant. De ondertekening vond plaats in het nog in aanbouw zijnde gemeenschapshuis ‘t Kwartier in Asten. 

Alle vier de Peelgemeenten scharen zich daarmee achter de ‘bibliotheek van de toekomst’. Daarin naast het traditionele uitlenen van boeken ook volop aandacht voor kennisdeling, ontmoeting en (digi)taalontwikkeling.

Stabiele bibliotheek

De ondertekening van het convenant is tevens een mooie opsteker voor Bibliotheek Helmond-Peel zelf. “De afgelopen jaren hebben we laten zien hoe belangrijk het is voor gemeenten om te beschikken over een goede en stabiele bibliotheekvoorziening. We hebben hard gewerkt aan inhoudelijke en financiële afspraken op basis van onze plannen voor de toekomst”, zegt directeur-bestuurder Robin Verleisdonk.

De nieuwe afspraken brengen de financiering van de bibliotheek volgens hem naar een basisniveau. En sowieso wordt de bijdrage per gemeente hiermee meer gelijkgetrokken.

“In het verleden zat daar een groot verschil. Helmond betaalde 17 euro per inwoner, Deurne 7. Om een robuuste bibliotheek die kan bijdragen aan een veranderende rol te behouden, moesten er daarom afspraken komen”, zegt wethouder Janine Spoor van de gemeente Asten.

Zo betaalde Asten voorheen 13,40 euro per inwoner en wordt dat bedrag nu opgehoogd naar 15,45 euro. In totaal gaat Asten dus een kleine 40.000 euro per jaar meer betalen.

Bibliotheek op School

Iedere gemeente krijgt nu een basispakket aan dienstverlening. Daarnaast is er ook nog een ‘pluspakket’ beschikbaar.

“Door het bedrag per inwoner op te hogen, kunnen we de plusdiensten ‘Bibliotheek op School’ en ‘Educatieve webshop’ nu tegen een gesubsidieerd tarief aanbieden aan alle scholen in Asten”, aldus Spoor.

Uit de krant