Grazende koeien. (Foto: Hein van Bakel)
Grazende koeien. (Foto: Hein van Bakel)

Stikstofwerkgroep De Peel krijgt vorm

Algemeen 513 keer gelezen

DE PEEL - Momenteel worden in de Peel diverse pilots opgestart met als doel de stikstofuitstoot bij agrarische bedrijven te verminderen. Deelnemende agrariërs hebben zich daarvoor verenigd in de ‘Stikstofwerkgroep De Peel’, een initiatief van emeritus hoogleraar Johan Sanders. “Het is nog te vroeg voor resultaten, maar het begin is er.”

door Maarten Driessen

Hoogleraar Johan Sanders, van oorsprong moleculair bioloog, deed eerder in Peelbelang een oproep aan agrariërs om samen een speciale Peelwerkgroep op te richten. Dit naar aanleiding van de verregaande plannen van het kabinet om in het belang van natuurherstel de stikstofuitstoot te verminderen, waarbij het sluiten van agrarische bedrijven allerminst wordt uitgesloten. Sanders denkt echter dat dit met innovatieve oplossingen grotendeels kan worden voorkomen.

Alles met als doel de uitstoot van methaan, ammoniak en stikstof fors te verminderen

Agrariërs uit de Peel maakten dankbaar gebruik van het aanbod van Sanders. “Inmiddels hebben we met een vijftiental ondernemers meermaals bij elkaar gezeten. Drie van hen zijn nu proeven aan het doen of aan het voorbereiden. Het is nog te vroeg voor resultaten, maar het begin is er”, zegt Sanders. De groep heeft zich verenigd in de ‘Stikstofwerkgroep De Peel’.

Frisse kijk

Waar twee boeren nog bezig zijn met de voorbereidingen, is één al daadwerkelijk aan de slag: pluimveehouder Frank Rooijakkers uit Asten heeft het voortouw genomen. “Fijn dat het niet alleen bij praten blijft. Met drie man gaan we nu producten testen. De inbreng van Sanders is prettig, hij heeft er een frisse kijk op”, zegt Rooijakkers.

Forse reductie

Zo draait de pluimveehouder momenteel een pilot waarbij hij prebiotica toevoegt aan het drinkwater van de kippen. De andere twee testers gaan zuur toevoegen aan de drijfmest afkomstig van hun dieren. “Alles met als doel de uitstoot van methaan, ammoniak en stikstof fors te verminderen. Het gaat dus niet om stikstof alleen. Hoelang het gaat duren valt nu nog niet te zeggen, het staat echt nog in de kinderschoenen. We verwachten er in ieder geval nog een hele kluif aan te hebben.”

Rooijakkers en consorten hebben het er echter graag voor over: “We zijn een groep ondernemers die willen blijven ondernemen, ook hier in de Peel. Dus we zullen aan de maatschappelijke wensen moeten voldoen.”

Uit de krant