Op 4 september jongstleden overleed Theo van Woerkum, goed voor vele verdiensten in onder meer het Astense.
Op 4 september jongstleden overleed Theo van Woerkum, goed voor vele verdiensten in onder meer het Astense.

In memoriam: Herinneringen aan Theo van Woerkum

Algemeen 327 keer gelezen

Op 4 september jongstleden overleed Theo van Woerkum, eerder zowel woonachtig in Asten als in Someren. Voormalig advocaat Jan Smeets uit Ommel werkte vele jaren met Van Woerkum samen. In een in memoriam herdenkt en eert hij diens vele verdiensten.

‘In 1990 heb ik Theo leren kennen. Theo was gevestigd als zelfstandig accountant in Someren. Ik had plannen om in Someren een advocatenkantoor te starten. Tijdens een verkennend marktonderzoek heb ik ondermeer gesproken met Theo. Meteen tijdens onze eerste kennismaking werd ik getroffen door zijn enthousiasme en de energie.

Someren had nog geen ondernemersvereniging. Terwijl hij als zelfstandig ondernemer een drukke praktijk had, heeft Theo zich intensief ingezet voor de oprichting van de Ondernemers Vereniging Someren. Winkeliers organiseerden met pijn en moeite jaarlijks enkele acties. Theo wilde de winkeliersclub uitbreiden met industriële en ambachtelijke ondernemers, zelfstandige dienstverleners en horeca-ondernemers.

Dit moet anders, dit moet beter, dacht Theo. Onder het motto ‘Samen Sterk’ heeft hij veel ondernemers overtuigd van het belang van collectieve belangenbehartiging. De vele, vele uren werk van Theo hebben geleid tot de oprichting van de OVS, de Ondernemers Vereniging Someren, op 21 mei 1990.

Voortvarende aanpak

Theo werd de eerste voorzitter en was de kartrekker van vele activiteiten, samen met zijn medebestuurders. De bedrijvenbeurzen waren zeer succesvol. Het bestuur heeft vaak vruchtbaar overlegd met het college van B & W. Onder leiding van Theo zijn diverse initiatieven ontwikkeld, zoals onder meer: DAS-inbraakpreventie, samenwerking met middelbaar beroepsonderwijs, OVS-cadeaubon, OVS-vlag en het verenigingsblad OVS Aktueel.

Deze voortvarende aanpak heeft ertoe geleid dat bij het afscheid van Theo als voorzitter, 50 procent van alle Somerense ondernemers lid was van de OVS. Een prachtige score.

Bij zijn afscheid op 10 november 1997 is Theo benoemd tot erelid. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst is ook Laura in de bloemetje gezet. Theo was bijna elke avond op pad, Laura regelde thuis alles perfect. Gelukkig was er in die tijd nog geen mobiele telefoon en internet, anders was de vrije tijd die Theo doorbracht met zijn gezin vaak verstoord door mails, app-berichten en telefoontjes.

Betekende het einde van het OVS-voorzitterschap meer tijd voor zijn eigen bedrijf en gezin? Nee, Theo is een verenigingsmens. Op Sluis XIII heeft hij meegeholpen met de realisatie van een gemeenschapshuis. In Asten was hij inmiddels voorzitter van de STAA, de stichting Toeristisch Actief Asten. Onder zijn leiding zijn in Asten succesvolle klokkendagen georganiseerd.

Ook bij de oprichting van het standbeeld van Jan de Smedt op het Koningsplein heeft Theo een belangrijke rol gespeeld. Ook kreeg hij de gilde-eer van het Sint-Jorisgilde vanwege zijn verdiensten daar en was hij actief als raadslid voor het CDA in de gemeente Asten.

Authentiek

Altijd praten, bellen, overleggen, netwerken. Zelfs tijdens zijn toespraak op mijn prinsenreceptie in 2000 als prins van de R’Ommelpotters maakte Theo reclame voor zijn verenigingen. Theo is authentiek, hij blijft altijd zichzelf. Altijd netwerken in het belang van verenigingen. Ook tijdens feestelijke bijenkomsten.

Theo heeft mij veel geleerd: zoek verbinding, sla bruggen, benadruk de overeenkomsten en niet de verschillen. De landelijke politici in Den Haag kunnen nog veel leren van Theo. Los een crisis samen op, in plaats van elkaar vliegen afvangen.

Ik ben blij dat ik veel met Theo heb mogen samenwerken.

Jan Smeets 

Uit de krant

Uit de krant