Afbeelding

Gemeenten worden baas over eigen bodem

Algemeen 121 keer gelezen

REGIO - Gemeenten krijgen vanaf volgend jaar meer zeggenschap over wat er onder de grond gebeurt. De nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari moet ingaan, geeft gemeenten namelijk meer regie over de eigen bodem. 

Er staat gemeenten nogal wat te wachten met de nieuwe Omgevingswet, waarvan de invoering al meerdere malen werd uitgesteld. Ook wat betreft bodemgebruik zorgt de wet voor de nodige veranderingen. Momenteel ligt er in Nederland voor zo’n 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen. Die worden gebruikt voor gas, water en elektriciteit, maar bijvoorbeeld ook voor dataverkeer. Belangrijk dus om daar goede regie op te voeren. 

Verontreinigde bodem

Bij projecten dieper dan 500 meter onder de grond is het Rijk aan zet. “Maar daarboven worden gemeenten meer en meer de baas”, zegt Karin van Mil, projectleider warme overdracht bodemzaken bij de provincie Noord-Brabant.

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet worden gemeenten namelijk het bevoegd gezag. “Over de inrichting van de leefomgeving was de gemeente al het aanspreekpunt. Maar niet over een verontreinigde bodem, daar gaat de provincie over. Dat gaat veranderen. Nu gemeenten er ook de bodem bij krijgen, wordt het wel makkelijker om kwesties integraal te benaderen.”

Nóg meer werk

Voor gemeenten betekent dat vooral ook nóg meer werk. Zo moet iedere gemeente een eigen bodeminformatiesysteem hebben, met daarin onder meer de uitkomsten van bodemonderzoeken. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor omgevingsdiensten, waar gemeenten verplicht een aantal taken moeten neerleggen.

In het geval van Asten zal dat de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (Odzob) zijn. “Maar het is wel zaak dat een gemeente nadenkt over de ambities bij opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie. En welke ruimte in de bodem ze daarvoor nodig heeft”, aldus Van Mil. Of Asten klaar is voor deze nieuwe taak en of er wellicht extra personeel moet worden aangesteld, is nog onduidelijk. De gemeente was vanwege de vakantieperiode niet in de gelegenheid om tijdig te reageren.

Uit de krant