Het huidige complex van De Schop in Asten is verouderd. (Foto: Hein van Bakel)
Het huidige complex van De Schop in Asten is verouderd. (Foto: Hein van Bakel)

Groene cijfers met een stevige rode rand

Algemeen 303 keer gelezen

ASTEN - Eindelijk een keer niét bezuinigen. Asten koestert haar groene cijfers, maar anderzijds kan de vlag voorlopig nog niet uit. Want ook de komende jaren worden de gemeentelijke financiën door onzekerheden geteisterd. Een volledig sluitende meerjarenbegroting is volgens wethouder Leon van de Moosdijk daarom geen haalbare kaart.

door Maarten Driessen

Het boekjaar 2021 met een positief resultaat van ruim 3 miljoen euro leek een nieuw tijdperk in te luiden. Maar in de nieuwe voorjaarsnota, de opmars naar de begroting voor volgend jaar, tempert Van de Moosdijk (Financiën) alvast de verwachtingen.

Ja, er is meer mogelijk, en met een beetje geluk zit er zelfs een lastenverlichting in. Maar de situatie is dusdanig precair dat inwoners ook weer niet op al te veel cadeautjes hoeven te rekenen. Zo wordt er al jaren op de algemene reserves ingeteerd en blijft met name het Rijk een onzekere factor.

Eerder konden we door personeelstekort al meerdere zaken niet uitvoeren

2026 wordt inmiddels het ‘ravijnjaar’ voor gemeenten genoemd, omdat de uitkering vanuit het Rijk dan plotsklaps fors terugvalt. Zelfs dusdanig, dat Van de Moosdijk de begroting voor dat jaar vooralsnog niet rond krijgt. “Ik hoop dat het Rijk met een deugdelijke oplossing komt, maar zo niet, dan hebben we voldoende tijd om een en ander om te buigen. Daarom kunnen we de overschotten nu ook niet vieren, en dat is de reden dat we als college nog helemaal niet blij kunnen zijn met deze cijfers.”

Duizenden extra bomen

De komende jaren zien er dus wel relatief rooskleurig uit. Daarom oppert het college van B en W diverse nieuwe wensen en ambities, zoals het planten van duizenden extra bomen, herinrichting van het evenemententerrein en het aanstellen van een extra buitengewoon opsporingsambtenaar (boa).

Maar niet voor alles is al geld gereserveerd, en dus is er straks een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenteraad. Die kan bijvoorbeeld kiezen voor het deels terugdraaien van eerdere belastingverzwaringen. “Daar kun je aan denken, maar dat is aan de raad. We willen de politiek bewust de ruimte geven om keuzes te maken.”

Het college wil in eerste instantie de eigen interne organisatie op orde brengen. Ook de gemeente Asten kampt namelijk met een personeelstekort. Van de Moosdijk: “Eerder konden we daardoor al meerdere zaken niet uitvoeren. En in de afgelopen weken is er weer een vijftal vacatures bijgekomen. Daarom maken we een analyse en bekijken we hoeveel mensen we moeten aantrekken.”

Als college kunnen we nog helemaal niet blij zijn met deze cijfers

Nieuwe sporthal

Want de gemeenteraad kan nog zoveel plannen goedkeuren, als er geen personeel is voor de uitvoering, dan houdt het al snel op.

En dat terwijl ook in Asten enkele in het oog springende projecten op de wensenlijst staan. Zoals de realisatie van een nieuwe sporthal met zwembad: het huidige complex van De Schop is sterk verouderd en ook de gymzalen aan de Schoolstraat en bij het Varendonck College gaan al lang mee.

Daarom wordt in brede zin bekeken hoe de binnensport in de toekomst het best kan worden geregeld. Eerder werd daarom binnen de gemeenteraad al geopperd om een compleet nieuwe accommodatie aan de Beatrixlaan te realiseren.

Uit de krant