Stockfoto: Hein van Bakel
Stockfoto: Hein van Bakel

Ook politiek Asten kritisch op stikstofplannen: ‘Leefbaarheid buitengebied onder druk’

Algemeen 316 keer gelezen

ASTEN – Een kaalslag, verpaupering van het buitengebied en economische schade. Ook binnen politiek Asten leven volop zorgen over de beoogde stikstofplannen van het kabinet. De gemeenteraad riep het college van B en W daarom dinsdag op in gesprek te gaan met het Rijk en de provincie. Daarnaast wordt gepleit voor een dialoog met vooral ook de agrarische sector zelf.

door Maarten Driessen

De stikstofplannen van minister Christianne van der Wal zetten Nederland in rep en roer. Zeker in gebieden waar fors moet worden gereduceerd zijn de zorgen groot. Zoals rondom de Groote Peel, waar de uitstoot met maar liefst 95 procent moet worden verlaagd. Veel boeren vrezen daarom voor het einde van hun bedrijf.

Grote gevolgen

Die zorgen zijn ook bij de gemeente Asten geland. Dinsdagavond gaf het CDA het college van B en W opdracht de lokale gevolgen bij provincie en Rijk aan te kaarten. Een motie daartoe werd door de volledige gemeenteraad gesteund.

“Het voorgestelde stikstofbeleid heeft grote gevolgen voor in ieder geval de agrarische sector in de gemeente Asten. Hierdoor komt ook de leefbaarheid in het buitengebied van met name Heusden onder druk te staan, bijvoorbeeld vanwege de kans op verpaupering van panden en minder beheer van de openbare ruimte”, zo verklaarde CDA-raadslid Marian van den Heuvel, zelf ook agrariër.

En de problemen zijn volgens haar nog breder. “Een kaalslag op het platteland raakt ook aanverwante bedrijven zoals winkels, veeartsen, transportbedrijven en loonwerkers. De stikstofplannen schaden daarmee de Astense economie in brede zin.”

Een kaalslag op het platteland raakt ook aanverwante bedrijven

Net zoals het landelijke CDA wijst ook de lokale fractie de plannen niet expliciet af, maar suggereert het anderzijds wel mogelijke aanpassingen. Van den Heuvel: “Stikstof en natuurherstel zijn twee relevante thema’s in relatie tot het buitengebied maar er dient een bredere belangenafweging te worden gemaakt, waarbij ook opgaven zoals economie en de energietransitie moeten worden meegenomen.”

Haalbaarheid

De motie kreeg dus raadsbrede steun, al vinden met name Samen voor Asten en de PGA dat er serieus naar de stikstofdoelen moet worden gekeken. “De innovatie die er al binnen de agrarische sector plaatsvindt, daar neem ik mijn petje voor af. Maar als de doelen haalbaar blijken, dan moeten we dat ook doen. Samen, want oplossingen vinden zonder de agrarische sector gaat echt niet lukken”, aldus Tiny van den Eijnden (Samen voor Asten).

De PGA ziet vooralsnog vooral kansen voor landelijke fracties om wijzigingen aan te brengen. “We snappen het signaal, maar het is wat ons betreft wat aan de prille kant”, sprak Sandu Niessen, die tevens een pleidooi hield voor duurzame landbouw. “We willen naar meer circulaire landbouw voor de regio, in plaats van export wereldwijd.”

Sterkere positie

Ook het college van B en W kon zich prima vinden in de motie. Volgens wethouder John Bankers geeft steun van de gemeenteraad hem een sterkere positie in de beoogde gesprekken met andere overheden. “We merken bij agrarisch ondernemers dat ze door een opeenstapeling van wet- en regelgeving in de knel komen te zitten. Anderzijds moet er ook wel degelijk iets veranderen in het buitengebied, dus we moeten toe naar een goede balans.”

Uit de krant