Het burgerpanel noemt de huidige leegstand als optie voor extra woningen.

Burgerpanel Asten: ‘Benut leegstand voor woningen’

donderdag 15 juli 2021 - 10:22|Maarten Driessen

ASTEN – Leegstaande winkels, kantoren en andere panden moeten meer worden benut om de woningbouw in Asten te stimuleren. Dat vindt althans een groot deel van het burgerpanel Tip Asten. Daarnaast zouden initiatieven vanuit inwoners meer waardering moeten krijgen.

Op verzoek van deze krant boog het burgerpanel zich dit keer over het onderwerp ‘Wonen in de gemeente Asten’. Een actueel item, omdat ook hier een stevig tekort aan huizen is. De enquête werd door 400 respondenten ingevuld, afkomstig uit zowel Asten als Heusden en Ommel.

Een groot deel van het burgerpanel (49 procent) ziet kansen in het benutten van leegstaande panden. Daarnaast wordt ook het meer waarderen van initiatieven vanuit inwoners prominent genoemd. Zo schrijft een respondent: “Ik heb grond met een beperkte bouwbestemming, ben naar de gemeente geweest maar dat was tegenwerking. Ik moet aan héél veel eisen voldoen voordat ik een tekening ga maken: archeologisch onderzoek, bodemonderzoek, et cetera. Ik doe dus niks.”

Met name voor jongeren is de nood hoog. 72 procent van de respondenten vindt dat huizen voor die doelgroep prioriteit moeten krijgen. De groep ouderen volgt daarna met 13 procent. “Starters/jongeren kunnen met de huidige prijzen niet veel kopen, dus specifiek voor deze groep bouwen helpt”, schrijft iemand. En: “Starters/jongeren moeten we behouden voor de gemeente Asten.”

Arbeidsmigranten
Als redenen voor het woningtekort wordt ander meer een moeizame doorstroming genoemd. Ouderen die eigenlijk te groot wonen maar binnen de gemeente geen huis op maat kunnen vinden, maakt mede dat de markt stokt. "Veel ouderen willen doorstromen naar een seniorenwoning maar die zijn niet voldoende voorhanden, en daardoor kunnen gezinnen met kinderen niet doorstromen naar die grotere woningen”, aldus een respondent. Ook worden zorgen geuit over de vele arbeidsmigranten die in de gemeente verblijven. "Als ik zie hoeveel huizen in Asten bezet zijn door arbeidsmigranten, schrik ik daar van”, stelt een respondent. Een ander: "Ik kan het niet normaal vinden dat je als starter 10 jaar staat ingeschreven voor een woning in Heusden, en dat woningen dan nog worden vergeven aan arbeidsmigranten.” Iemand anders noemt een mogelijke oplossing: "Als je arbeidsmigranten bij bedrijven kunt huisvesten, zakt de druk op de woningmarkt.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Varendonck College biedt cursus filosofie ASTEN – Het Varendonck College biedt een cursus ‘filosofie en de kunst van de goede vragen stellen’. Deze gaat in september van start en behandelt onder meer grote denkers uit... 30 juli 2021 - 10:02
Nieuw dorpsevenement: Het Mysterie van Asten ASTEN – Asten heeft er een nieuw dorpsevenement bij: Het Mysterie van Asten. Bedacht in coronatijd en dus ook coronaproof, maar volgens initiatiefnemer Hans Stienen zit er meer in het... 30 juli 2021 - 10:00
Misty Fields wacht geduldig op Den Haag HEUSDEN - Veel festivals zette deze week definitief een streep door de editie van dit jaar. Maandag sijpelde vanuit Den Haag het kabinetsbesluit door dat meerdaagse festivals met overnachting tot... 30 juli 2021 - 09:56
Doek valt definitief voor Tejaterwerkgroep 2000 ASTEN – Tejaterwerkgroep 2000 houdt op te bestaan. Volgens de Astense vereniging is na ruim 50 jaar het juiste moment aangebroken om te stoppen. Wat rest zijn een halve eeuw... 30 juli 2021 - 09:54
Heusden welkom op dialoogavond HEUSDEN – Ondernemer Twan Klein Zieverink laat vrijdag toch meer Heusdenaren toe tijdens de dialoogavond over zijn plannen aan de Slobeendweg in Heusden. Klein Zieverink hoopt daar nog altijd een... 30 juli 2021 - 09:41
In beeld: wagenspel Onderling Kunstgenot ASTEN - Bewoners van woonzorgcentrum De Lisse in Asten genoten maandagavond van de nieuwe voorstelling 'Studio 100 en de verdwijning van Barry Badpak' van toneelvereniging Onderling Kustgenot. Woensdag 28 juli... 27 juli 2021 - 14:24