Grootschalige energieopwekking, zoals hier in Lierop, lijkt in Asten weinig kans van slagen te hebben.

‘Netwerkschaarste grootste bedreiging energietransitie'

vrijdag 7 mei 2021 - 11:16|Maarten Driessen

ASTEN – De gemeente Asten lijkt vooralsnog niet geschikt voor grote zonneparken en windturbinevelden. De drie daarvoor aangewezen zoekgebieden binnen de Regionale Energiestrategie (RES) zijn volgens het gemeentebestuur te kwetsbaar. Opnieuw wordt daarom vooral gepleit voor besparing, ook omdat netwerkschaarste nieuwe initiatieven bemoeilijkt. “Het net moet eerst stevig worden uitgebreid.”

De lokale politiek besprak vorige week opnieuw de voortgang binnen de RES, die wordt opgesteld door de 21 gemeenten binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Net zoals andere regio’s buigt ook de MRE zich over het energievraagstuk met als doel minder CO2-uitstoot. Eerder werden daarvoor zoekgebieden aangewezen waar mogelijk grootschalig energie kan worden opgewekt. In Asten gaat het daarbij om de Diesdonk, Dennendijk en de Groote Peel.

'De kosten voor uitbreiding van het net binnen de MRE kunnen oplopen tot 450 miljoen euro'

Stuk voor stuk gebieden met landschappelijke waarden en daarom kwetsbaar, aldus het college van B en W. Die ziet grootschalige opwekking daarom eigenlijk niet zitten. Volgens het Astense gemeentebestuur is enkel aan de Dennendijk wat mogelijk, maar alleen gebiedsgericht en in samenhang met de overige opgaven op deze plek. Zonneparken genieten hier de voorkeur boven windturbines.

Vorige week woensdag werd de voortgang in commissieverband besproken. Daar bleek dat het gros van de partijen zich kan vinden in het oordeel van het college, al pleitte met name de VVD ervoor om niet té veel op voorhand uit te sluiten. Ook Asten staat tenslotte voor een enorme opgave. “Op deze manier doen we als gemeente mee aan de ‘not in my backyard-houding’, die overal aan het ontstaan is. Windmolens vormen een belangrijk deel van de energietransitie”, sprak commissielid Frans Janssen. Anderzijds werd het belang van draagvlak binnen de commissie ook breed erkend.

Knelpunt
Maar alle goede bedoelingen ten spijt: als de netwerkcapaciteit niet wordt uitgebreid kán er simpelweg niet veel. “Het lokale elektriciteitsnet is nu ongeschikt voor de energietransitie. Een recent Enexis-rapport voor de omgeving Asten bevestigt dat”, aldus Janssen. Ook de PGA uitte bij monde van Sandu Niessen haar zorgen. “De doorlooptijd om het net uit te breiden is 6 tot 7 jaar, en de kosten voor uitbreiding binnen de MRE kunnen oplopen tot 450 miljoen euro. Dit is een behoorlijk knelpunt, wat ons betreft het belangrijkste knelpunt.” Ook omdat in 2030 49 procent CO2-reductie ten opzichte van 1990 moet zijn bereikt, terwijl het vaak een paar jaar duurt voordat vergunde initiatieven voor grootschalige opwekking ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

'Uiteindelijk moeten alle inwoners bereid zijn een bijdrage te leveren aan de energietransitie, want anders redden we het simpelweg niet'

Wethouder John Bankers dacht daar al net zo over. “Netwerkschaarste is echt een probleem, persoonlijk vind ik het de grootste bedreiging voor de energietransitie”, aldus Bankers, die daarom opnieuw besparing als belangrijkste streven aanhaalde. “Het is belangrijk dat we inwoners continu blijven informeren, veel meer dan dat we nu doen. Uiteindelijk moeten alle inwoners bereid zijn een bijdrage te leveren aan de energietransitie, want anders redden we het simpelweg niet.”

Tot slot noemden Jos Leenders (CDA) en Frank van de Kerkhof (Algemeen Belang) nogmaals het belang van eerst zon op dak, en daarna pas zonneparken. Leenders: “Het kan niet zo zijn dat je grond 25 jaar lang gaat belasten met een zonnepark, en je daken nog vrij hebt liggen. Eigenlijk is dat gewoon absurd. Inzet op daken moet veel harder en veel adequater worden doorgezet.” De voortgang van de RES en de zienswijze van de gemeente worden tijdens de komende gemeenteraadsvergadering verder besproken.

Gerelateerde nieuwsberichten

Kermis Asten gaat definitief niet door ASTEN - Het hing al in de lucht, maar nu is het ook officieel: de kermis in Asten gaat dit jaar niet door. De kermisorganisatie hakte deze week de knoop... 11 juni 2021 - 11:41
10 procent brandweerlieden overweegt vertrek REGIO – De Nederlandse brandweer draait hoofdzakelijk op vrijwilligers, maar Europese wetgeving dicteert dat zij mogelijk verplicht moeten worden betaald. Het legt een potentiële bom onder de structuur van de... 11 juni 2021 - 10:23
Fietsdriedaagse Asten nog vol mitsen en maren ASTEN – Gaat de Fietsdriedaagse Asten dit jaar door? Wel als het aan de organisatie ligt. Maar de coronapandemie maakt het waarschijnlijk tot het allerlaatste moment spannend. Deelnemers hoeven zich... 11 juni 2021 - 10:20
Gevaarlijke situaties nopen NWC tot cameratoezicht ASTEN – Kinderen die sportpark ’t Root in Asten buiten de openingstijden betreden, zorgen soms voor gevaarlijke situaties. Daarom breidt voetbalvereniging NWC het cameratoezicht op het terrein verder uit. “We... 11 juni 2021 - 10:18
Blink ziet in Asten veel calamiteiten: ‘Gewoon pech' ASTEN – Blink moest in 2020 opvallend vaak uitrukken voor een calamiteit in de gemeente Asten, zo blijkt uit het jaarverslag van de afvalverwerker. 16 keer maar liefst, terwijl dat... 11 juni 2021 - 10:16
In beeld: burgemeester officieel geïnstalleerd ASTEN - Ze moest er even op wachten, maar donderdag was het eindelijk zover. Hoewel ze al even aan het werk was, is Anke van Extel-van Katwijk nu ook officieel... 11 juni 2021 - 08:45