De Adviesraad Sociaal Domein met vlnr: Koene Scheepstra, Gonnie van Bussel, Betsie van Mierlo, Gerard van Bussel, Marjan van Kemenade en Tiny Leenders. Op de foto ontbreek Jeff Hol.

Nieuwe adviesraad vormt stem van de Astenaar

vrijdag 26 maart 2021 - 08:49|Maarten Driessen

ASTEN – Astenaren met vragen over bijvoorbeeld werk en inkomen, onderwijs of de Wmo kunnen voortaan bij de nieuwe ‘Adviesraad Sociaal Domein’ terecht. Een groep vrijwilligers die zich met hart en ziel inzet voor meer passend beleid, en die het college van B en W gevraagd én ongevraagd van advies voorziet. “We vormen de stem van de inwoners.”

Het initiatief is de opvolger van de participatieraad, die vorig jaar december ophield te bestaan. Gemeenten zijn verplicht zo’n orgaan te faciliteren waarin inwoners over beleidsvorming binnen het sociaal domein kunnen meedenken. Een groep betrokken inwoners is hiermee aan de slag gegaan en keek samen met de gemeente naar een andere invulling van cliëntenparticipatie.

'We staan veel dichter bij de mensen, maar óók bij het college'

Zo kent Asten sinds 1 januari de Adviesraad Sociaal Domein, met enkele wezenlijke verschillen ten opzichte van de participatieraad. “We staan veel dichter bij de mensen, maar óók bij het college. Juist als het beleid gemaakt wordt hebben we al zeggenschap, en niet pas als het stuk al klaar is”, zegt Marjan van Kemenade. De adviesraad roerde zich vorig jaar zelfs al, toen Onis besloot het steunpunt mantelzorg vanwege gemeentelijke bezuinigingen te sluiten. “Dat vinden we geen juiste keuze, zeker niet in coronatijd. Daarom hebben we onze zorgen kenbaar gemaakt. We zitten erbovenop en gaan hierover later dit jaar opnieuw met de gemeente in gesprek."

Ervaringsdeskundigen
De adviesraad bestaat uit betrokken inwoners met de nodige ervaring binnen het sociaal domein. Van Kemenade spreekt daarom van ‘ervaringsdeskundigen’. Zelf behoort ze ook tot die groep: “Het proces van aankloppen bij instanties, PGB, de Wmo, ik zit er al 34 jaar in.” Verder werkte een van haar collega’s, Jeff Hol, 40 jaar binnen de jeugdzorg en Tiny Leenders was dé aanjager van het Dorpssteunpunt in Heusden. Kortom, de raad heeft al heel wat expertise binnen de gelederen. Toch mag er nog wel wat bij. “We zoeken nog iemand met een migratieachtergrond, iemand met kennis van de Participatiewet en een jongere. De adviesraad wil graag een afspiegeling van de Astense samenleving zijn. Het is onbetaald, omdat we echt onafhankelijk en dus niet in dienst van de gemeente willen zijn.” Zo bestaat de adviesraad nu naast Van Kemenade, Leenders en Tol ook uit Betsie van Mierlo, Gerard van Bussel, Gonnie van Bussel en Koene Scheepstra.

'We zoeken nog iemand met een migratieachtergrond, iemand met kennis van de Participatiewet en een jongere'

Contact opnemen
Wethouder Janine Spoor (Sociaal domein) onderstreept de meerwaarde van dit initiatief: "Ik ben blij met het enthousiasme van de mensen in de adviesraad. Zij slaan een brug tussen gemeente en inwoners en ik vind het waardevol dat we op deze manier input van onze inwoners kunnen meenemen.”

De adviesraad wil nu eerst en vooral bekendheid genereren. Zo weten Astenaren bij vragen of opmerkingen over beleidsmatige zaken waar ze terechtkunnen. Komen over een onderwerp diverse reacties binnen? Dan gaat de adviesraad aan de slag. Meer informatie is te vinden op: www.adviesraadsociaaldomeinasten.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten

Verlichtingsplan Ploegmakerspark vertraagd ASTEN - De nieuwe verlichting voor het Burgemeester Ploegmakerspark in Asten laat nog even op zich wachten. Onvoorziene tegenslagen en de coronacrisis zorgen voor vertraging. Het vernieuwen van de verlichting... 9 april 2021 - 11:21
In memoriam: Albert Eijsbouts Albert Eijsbouts wist het verenigingsleven in Ommel goed te vinden. Medeoprichter van de voetbalclub, voorzitter van de biljartvereniging, voorzitter van de handboogvereniging en ga zo maar door. Maar eerst en... 9 april 2021 - 11:16
Puur Sangh stelt feestelijkheden uit ASTEN – Het 55-jarig bestaan van gemengd koor Puur Sangh uit Asten wordt nog niet door feestelijkheden omringd. 14 april is het zo ver, maar de coronamaatregelen laten een gepaste... 9 april 2021 - 11:14
Bordjes mountainbikeroute in Polderse bossen beklad ASTEN - Vandalen hebben het gemunt op de mountainbikeroute in de Polderse bossen in Asten. Daar werden onlangs acht routebordjes beklad. Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt... 9 april 2021 - 11:13
Nieuwe poging lokaal lachgasverbod ASTEN – Nog steeds is er geen landelijk lachgasverbod, en dus pakken veel gemeenten zelf de handschoen op. Inmiddels heeft ruim de helft van alle gemeenten zo’n lokaal verbod ingevoerd... 9 april 2021 - 09:50
Nieuwe voorzitter Klok & Peel wordt node gemist ASTEN – De toekomstplannen van Museum Klok & Peel lijken in de pauzestand te staan, nu er nog steeds geen opvolger voor voormalig voorzitter Harry van der Loo is gevonden... 2 april 2021 - 10:24