Extra natuur moet de recreatieve aantrekkingskracht van Ommel vergroten. (Foto: Hein van Bakel)

Ommel 1000 + is meer dan alleen bouwen

vrijdag 19 maart 2021 - 11:51|Maarten Driessen

OMMEL – Om de leefbaarheid van Ommel voor de toekomst veilig te stellen, is meer nodig dan alleen nieuwe huizen. Zo luidt de vorige week gepresenteerde visie ‘Ommel 1000 +’, een uitgebreid burgerinitiatief onder de vlag van de dorpsraad. Respect voor het verleden, meer natuur en recreatie en een stevige dorpsidentiteit vormen de uitgangspunten, maar voor de concrete invulling is de Ommelnaar nu zelf aan zet.

Er komt schot in de Ommelse bouwplannen en dat is goed nieuws, maar écht toekomst voor het kerkdorp vraagt om meer. Daarom werken de dorpsraad en de gemeente sinds enkele jaren aan een visie om die plannen te structureren. Aanjagers namens de dorpsraad, Toon van den Heuvel en Arie Liebregts, presenteerden vorige week het eindresultaat aan de Astense gemeenteraad.

Een document opgesteld door het stedenbouwkundige Buro SRO, dat Ommel daarvoor stevig onder de loep nam. Met onder meer een historisch onderzoek naar het kloosterleven als grondslag, maar daar kwam vervolgens de oorlog nog overheen. Van Ommel was tenslotte weinig over en dus moest het vrijwel volledig worden herbouwd. “Zo snel mogelijk huizen bouwen, daar draaide het toen om. Hoe precies dat maakte niet uit. Maar nu hebben we een kans om de regie te pakken en een kwaliteitsimpuls te geven”, aldus Liebregts.

'Nu hebben we een kans om een kwaliteitsimpuls te geven'

Dat moet gebeuren op basis van enkele pijlers: kloosterleven (bedevaartsoord), recreatie (omliggende natuur) en gastvrijheid. Zo opperen de initiatiefnemers ‘het nieuwe kloosterwonen’ in de beoogde nieuwbouwwijk Ommel-Oost. Een combinatie van wonen en zorg met als kernbegrippen geborgenheid, samenleven en gemeenschappelijke activiteiten. En even verderop wordt zelfs aan een heus nieuw woon-zorgklooster gedacht.

Groen dorpshart
Extra natuur moet de recreatieve aantrekkingskracht vergroten, onder meer langs de Astense Aa. “Daarnaast willen we recreatieve routes meer aan elkaar schakelen, aantrekkelijke wegen en ommetjes die Ommel meer op de kaart zetten. Zo kunnen we bijvoorbeeld historische paden herstellen die inmiddels zijn verdwenen”, lichtte Van den Heuvel toe. Daarbij behoort een doorsteek onder de N279 richting natuurgebied De Berken nadrukkelijk tot de mogelijkheden.

Ook is aan bedrijvigheid en mobiliteit gedacht. Gelegen tussen de A67 en de N279 zijn weinig dorpen zo goed bereikbaar als Ommel, maar anderzijds zorgen die grote wegen ook voor overlast. De initiatiefnemers willen geur- en geluidshinder daarom zoveel mogelijk beperken om het woongenot te vergroten.

Tot slot blijft ook het dorpsplein niet onbesproken. “Deze visie kan worden versterkt met een vernieuwd dorpshart. Het plein moet groener, mooier, beter passend bij de horeca, et cetera”, aldus Van den Heuvel, die evenals Liebregts benadrukt dat nog niets in beton is gegoten. Het document vormt enkel de opmaat naar concrete plannen, die in samenspraak met inwoners worden opgesteld. Zo houdt de dorpsraad op 31 maart een digitaal overleg voor geïnteresseerden.

Financiële consequenties
De voltallige gemeenteraad kon instemmen met de visie, wellicht ook omdat er (nog) niet om geld wordt gevraagd. Dat volgt waarschijnlijk in een later stadium, als de diverse uitvoeringsprogramma's verder vorm krijgen. De armlastige gemeente moet en zal op de centen letten, maar in de raad klinkt door: als één dorp een investering verdient, dan is het Ommel wel.

Gerelateerde nieuwsberichten

Verlichtingsplan Ploegmakerspark vertraagd ASTEN - De nieuwe verlichting voor het Burgemeester Ploegmakerspark in Asten laat nog even op zich wachten. Onvoorziene tegenslagen en de coronacrisis zorgen voor vertraging. Het vernieuwen van de verlichting... 9 april 2021 - 11:21
In memoriam: Albert Eijsbouts Albert Eijsbouts wist het verenigingsleven in Ommel goed te vinden. Medeoprichter van de voetbalclub, voorzitter van de biljartvereniging, voorzitter van de handboogvereniging en ga zo maar door. Maar eerst en... 9 april 2021 - 11:16
Puur Sangh stelt feestelijkheden uit ASTEN – Het 55-jarig bestaan van gemengd koor Puur Sangh uit Asten wordt nog niet door feestelijkheden omringd. 14 april is het zo ver, maar de coronamaatregelen laten een gepaste... 9 april 2021 - 11:14
Bordjes mountainbikeroute in Polderse bossen beklad ASTEN - Vandalen hebben het gemunt op de mountainbikeroute in de Polderse bossen in Asten. Daar werden onlangs acht routebordjes beklad. Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt... 9 april 2021 - 11:13
Nieuwe poging lokaal lachgasverbod ASTEN – Nog steeds is er geen landelijk lachgasverbod, en dus pakken veel gemeenten zelf de handschoen op. Inmiddels heeft ruim de helft van alle gemeenten zo’n lokaal verbod ingevoerd... 9 april 2021 - 09:50
Nieuwe voorzitter Klok & Peel wordt node gemist ASTEN – De toekomstplannen van Museum Klok & Peel lijken in de pauzestand te staan, nu er nog steeds geen opvolger voor voormalig voorzitter Harry van der Loo is gevonden... 2 april 2021 - 10:24