Een arbeidsmigrant aan het werk op een aspergeveld. (Archieffoto: Hein van Bakel)

Den Haag: 'Nog maar één arbeidsmigrant per kamer'

vrijdag 26 februari 2021 - 09:48|Maarten Driessen

REGIO – Eén arbeidsmigrant per kamer en minimaal 15 vierkante meter leefruimte. De Tweede Kamer onderschrijft die maatregel van de commissie Roemer, als onderdeel van een pakket om de woon- en werkomstandigheden van buitenlandse werknemers te verbeteren. In veel gemeenten is echter nu al woonruimte tekort, maar de plannen zorgen desondanks niet voor commotie in de Peel.

In beton gegoten is het zeker niet. De Tweede Kamer stemde onlangs in met een motie van de SP, waarin het kabinet wordt opgeroepen de maatregel ‘als uitgangspunt voor beleid’ te nemen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kon daarmee instemmen, maar pleitte tevens voor geduld. “In de huidige situatie met grote woningnood is het op korte termijn niet realistisch. Dan creëren we een groter probleem waarbij mogelijk meer mensen op straat komen te staan”, aldus Koolmees, die de maatregel voor de lange termijn wel als ‘de goede richting’ ziet. En dus werd afgesproken de bal naar het volgende kabinet door te spelen. Koolmees: “We willen heel veel klaarleggen voor de formatie, zodat ze er daarna meteen mee aan de slag kunnen.”

'Het is de vraag hoe het Rijk wil dat gemeenten hiermee omgaan'

De commissie onder leiding van voormalig SP-voorman Emile Roemer, het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, bracht vorig jaar een lijvig advies om de woon- en werkomstandigheden van buitenlandse werkers te verbeteren. Die laten namelijk nogal eens te wensen over, zo maakte de coronacrisis nog maar eens duidelijk. Op diverse plekken waar veel arbeidsmigranten verblijven ging het faliekant mis. Zoals bij slachthuis Van Rooi Meat in Helmond, dat zelfs een tijd lang gesloten moest blijven na een omvangrijke uitbraak.

Eerder adviseerde Roemer daarom de regels voor vervoer van arbeidsmigranten nog eens aan te scherpen: ook hier moet, eventueel met behulp van touringcars, de anderhalve meter in acht worden genomen. Aan de volgepropte busjes Polen, Bulgaren en Roemenen moest per direct een einde komen. Maar daarnaast liggen er ook adviezen voor de lange termijn. Zo moeten arbeidsmigranten minder afhankelijk worden van het uitzendbureau door middel van een apart arbeids- en huurcontract. Nu komen veel arbeidsmigranten bij baanverlies namelijk direct op straat te staan. Zo verblijven er momenteel veel buitenlandse werkers in de daklozenopvang als gevolg van de coronacrisis.

Meer duidelijkheid

Of het volgende kabinet alle adviezen daadwerkelijk in uitvoering brengt, laat zich nu nog moeilijk voorspellen. Maar ook in de Peel worden de ontwikkelingen in Den Haag nauwgezet gevolgd. Want als er straks daadwerkelijk maar één arbeidsmigrant per kamer mag verblijven, wordt de huisvestingscapaciteit alleen maar kleiner. “We vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten op een goede en verantwoorde wijze worden gehuisvest. Op plekken waar dat niet gebeurt, grijpen we in”, zegt Helm Verhees, wethouder in Deurne. Volgens hem is er in zijn gemeente nog maar nauwelijks sprake van locaties met meerdere arbeidsmigranten op één kamer. “Die komen we niet veel meer tegen. En in een aantal gevallen gaat het bij tweepersoonskamers ook om stellen, die hier samen verblijven en werken. Volgens de nieuwe uitgangspunten mogen zij ook op één kamer verblijven.” Verhees wacht daarom op meer duidelijkheid vanuit Den Haag: “We hebben ook rekening te houden met bestaande rechten van huisvesters op basis van eerder verleende vergunningen. Het is de vraag hoe het Rijk wil dat gemeenten hiermee omgaan.”

Even verderop in Asten is dat ook de grootste zorg. “Als dit met terugwerkende kracht gaat werken, wordt het woningtekort ontzettend groot. Niet alleen in Asten, maar in heel Nederland”, aldus een gemeentewoordvoerder. Toch nuanceren ze ook hier de zorgen, omdat de gemeente momenteel al maximaal twee personen per kamer toelaat. “Maar we juichen het van harte toe. Hoe beter het landelijk wordt geregeld, hoe beter we lokale problemen kunnen voorkomen.” Ondertussen wordt al gewerkt aan een regionale aanpak, omdat de regels soms per gemeente verschillen. “Dat doen we met de regio en de provincie. De gedachte is dat we straks voor zo’n 80 procent hetzelfde beleid voeren met daarnaast ruimte voor lokaal maatwerk.” De landelijke ontwikkelingen zullen hierin worden meegenomen.

Positief
Tot slot juicht ook Someren de ontwikkeling toe. “Als men de regels zou wijzigen is dit positief voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Er zijn geen gevolgen voor Someren”, aldus een gemeentewoordvoerster. Dit jaar bezoekt de gemeente alle woningen waarin arbeidsmigranten verblijven om te controleren of deze aan de regels voldoen. Zo niet, dan wordt de eigenaar aangeschreven met de boodschap dat er een vergunning moet worden aangevraagd. “Als iedereen zijn eigen slaapkamer krijgt, is de kans groot dat er minder arbeidsmigranten per woning kunnen worden gehuisvest. Het aantal vierkante meter leefoppervlak zal niet tot grote problemen leiden.”

Tags

Gerelateerde nieuwsberichten

Verlichtingsplan Ploegmakerspark vertraagd ASTEN - De nieuwe verlichting voor het Burgemeester Ploegmakerspark in Asten laat nog even op zich wachten. Onvoorziene tegenslagen en de coronacrisis zorgen voor vertraging. Het vernieuwen van de verlichting... 9 april 2021 - 11:21
In memoriam: Albert Eijsbouts Albert Eijsbouts wist het verenigingsleven in Ommel goed te vinden. Medeoprichter van de voetbalclub, voorzitter van de biljartvereniging, voorzitter van de handboogvereniging en ga zo maar door. Maar eerst en... 9 april 2021 - 11:16
Puur Sangh stelt feestelijkheden uit ASTEN – Het 55-jarig bestaan van gemengd koor Puur Sangh uit Asten wordt nog niet door feestelijkheden omringd. 14 april is het zo ver, maar de coronamaatregelen laten een gepaste... 9 april 2021 - 11:14
Bordjes mountainbikeroute in Polderse bossen beklad ASTEN - Vandalen hebben het gemunt op de mountainbikeroute in de Polderse bossen in Asten. Daar werden onlangs acht routebordjes beklad. Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt... 9 april 2021 - 11:13
Nieuwe poging lokaal lachgasverbod ASTEN – Nog steeds is er geen landelijk lachgasverbod, en dus pakken veel gemeenten zelf de handschoen op. Inmiddels heeft ruim de helft van alle gemeenten zo’n lokaal verbod ingevoerd... 9 april 2021 - 09:50
Nieuwe voorzitter Klok & Peel wordt node gemist ASTEN – De toekomstplannen van Museum Klok & Peel lijken in de pauzestand te staan, nu er nog steeds geen opvolger voor voormalig voorzitter Harry van der Loo is gevonden... 2 april 2021 - 10:24