Someren vergunde inmiddels zes grondgebonden zonneparken, waarvan twee aan de Lungendonk in Lierop.

Ook Asten zet tijdelijke stop op zonneparken

vrijdag 22 januari 2021 - 09:51|Maarten Driessen

ASTEN – Na buurgemeente Someren trapt ook Asten op de rem bij de ontwikkeling van zonneparken. Tot 1 juli neemt de gemeente geen nieuwe vergunningaanvragen in behandeling. Reden is schaarste op het elektriciteitsnetwerk in de regio.

Netbeheerder Enexis verwacht dat het netwerk op korte termijn vol is. Althans, op papier. Het benutte deel wordt namelijk gebaseerd op alle vergunde projecten, dus ook locaties waar nog geen zonnepark is gerealiseerd. De papieren werkelijkheid is doorslaggevend omdat bij iedere vergunningverlening ruimte op het net moet worden gereserveerd. Dat maakt dat ondernemers met nieuwe plannen voorlopig in de wachtkamer blijven.

'Provinciale Staten roepen eveneens op nog strenger toe te zien op voorrang aan zon op dak'

Eerder werden in de regio diverse vergunningen voor grondgebonden zonneparken verleend. Maar inmiddels waait er een andere politieke wind, zon op dak geniet nu de voorkeur. Zowel vanuit het Rijk als de provincie wordt die variant dan ook volop gestimuleerd.

Panelen op daken hebben tenslotte stukken minder impact dan projecten op bijvoorbeeld vruchtbare landbouwgrond. “Om ervoor te zorgen dat de resterende capaciteit zoveel mogelijk wordt gebruikt voor zonprojecten op daken, is het wenselijk voorlopig geen nieuwe vergunningaanvragen voor grondgebonden zonnevelden in behandeling te nemen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Asten. De zes Peelgemeenten hebben gezamenlijk besloten aanvragen tot 1 juli af te houden.

Afwachtende houding
Waar Someren inmiddels al vijf parken met een omvang van in totaal zo’n 50 hectare vergunde, kijkt Asten al een tijdje de kat uit de boom. Momenteel kent de gemeente één zonnepark, op een waterberging aan de Bleekerweg in Heusden, en even verderop aan de Gevlochtsebaan is een aanvraag voor twee hectare nog in behandeling.

Die afwachtende houding lijkt de juiste keuze, nu grondgebonden parken helemaal onderaan de ‘zonneladder’ zijn beland. Deze ladder geeft een overzicht van de meest en minst wenselijke plekken voor de opwekking van zonne-energie, waarbij daken de allerhoogste voorkeur genieten. De zes Peelgemeenten willen de nog beschikbare ruimte op het net daarom voor dat soort initiatieven bewaren. “Ook de andere MRE-gemeenten zijn hiertoe opgeroepen vanuit de Peel. Provinciale Staten roepen eveneens op nog strenger toe te zien op voorrang aan zon op dak”, aldus de gemeentewoordvoerder.

Over het op basis van zon en wind energieneutraal maken van Nederland bestaan steeds meer twijfels, ook omdat nieuwe technieken zich aandienen. Waterstof wordt daarbij als meest belovend gezien, en daarnaast klinkt de roep om kernenergie als onderdeel van de oplossing steeds luider – ook in Asten. Binnen de Nederlandse plannen speelt biomassa eveneens een belangrijke rol, al is die variant steeds meer omstreden. Biomassa draait voor een groot deel op houtstook en dat zou juist voor extra ontbossing en uitstoot zorgen.

Uitbreidingsplannen
Enexis en Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet, bekijken ondertussen hoe de capaciteit te vergroten. Daarvoor wordt momenteel aan uitbreidingsplannen gesleuteld. "Dit geeft op langere termijn oplossingen voor de schaarste. Ook zoeken ze naar mogelijkheden om het bestaande netwerk efficiënter te kunnen gebruiken. Binnen de regio hopen we over een half jaar meer te weten over de mogelijkheden die daarvoor zijn en hoe snel die kunnen worden ingezet.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Opinie: Valt er nog iets te kiezen in Asten? Met de fusie van Leefbaar Asten en D66/Hart voor Asten wordt de oppositie in Asten erg klein. Té klein, vinden Sandu Niessen en Annemie Urlings van de PGA. Oppositiepartijen zijn... 26 februari 2021 - 09:52
Den Haag: 'Nog maar één arbeidsmigrant per kamer' REGIO – Eén arbeidsmigrant per kamer en minimaal 15 vierkante meter leefruimte. De Tweede Kamer onderschrijft die maatregel van de commissie Roemer, als onderdeel van een pakket om de woon-... 26 februari 2021 - 09:48
NWC maakt melding van 'vreemde e-mails' ASTEN - Voetbalvereniging NWC Asten heeft de politie ingelicht over enkele 'vreemde e-mails' die rondgaan, zo schrijft de club op de eigen website. Daarin zouden de namen van bestuursleden en... 26 februari 2021 - 09:39
'Bind strijd aan met opkopers woningen' ASTEN - De versnellingsagenda om de woningbouw vlot te trekken kan bij de lokale politiek op brede waardering rekenen. Alle partijen onderschrijven het belang van voldoende woonaanbod en doorgroeimogelijkheden voor... 26 februari 2021 - 09:37
Gemeentebestuur ziet niets in ambitieuze hotelplannen ASTEN/OMMEL – De Oostappen Groep wil miljoenen investeren in een groot hotel pal naast de A67. Al zo’n twee jaar werken Peter Gillis en consorten aan de ambitieuze plannen aangrenzend... 26 februari 2021 - 09:09
Prikken van start in de kerk in Asten ASTEN - Het vaccinatieprogramma begint in Asten op een bijzondere locatie: de Heilige Maria Presentantiekerk. Pastoor Steijaert heeft toestemming gegeven om daar vanaf vrijdag de eerste prikken te zetten. Als... 22 februari 2021 - 10:01