Jos Hermans in zijn tijd als pastoor van Asten. (Foto: Marius van Deursen)

Nabestaanden erfeniskwestie maken bezwaar tegen oordeel bisschop

maandag 16 november 2020 - 10:10|Maarten Driessen

ASTEN – Astens voormalig pastoor Jos Hermans mag zijn omstreden erfenis houden, zo stelt bisschop Gerard de Korte, die daarmee een oordeel van de eigen Klachtencommissie terzijde schuift. De nabestaanden van de Astense parochiaan in kwestie leggen zich daar echter niet bij neer. “Om principiële redenen vinden we de beslissing van de bisschop onjuist.”

De Gedragscode Pastoraat lijkt toch zo helder. Kerkelijk medewerkers zoals pastoors dienen zich te houden aan de volgende regel: ‘Hij neemt voor zichzelf geen geld voor verleende diensten aan, aanvaardt geen erfenissen en geen aanmerkelijke giften van personen tot wie hij in een pastorale betrekking staat via zijn opdracht binnen de Kerk en beheert geen geld dat niet openlijk verantwoord kan worden.’

Toch was dat precies wat pastoor Jos Hermans in 2014 deed, na het overlijden van een voor hem welbekende parochiaan. Tot verbazing van diens nabestaanden bleek het testament te zijn gewijzigd in het voordeel van Hermans. De pastoor ontving zo ruim één ton, maar sindsdien proberen de nabestaanden dat geld terug te vorderen. Juridisch bleek Hermans echter niets fout te doen, en dus werd de hoop gevestigd op de kerk zelf. Niet gek, want onlangs stelde de Klachtencommissie van het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag de nabestaanden in het gelijk. En dus gloorde er ineens weer hoop.

'In onze visie heeft het weinig zin om zo’n commissie in het leven te roepen, als je het zo aan de kant schuift'

Ongeloof
Maar die hoop was al snel weer vervlogen. Bisschop Gerard de Korte geeft zijn eigen invulling aan de Gedragscode en schuift het oordeel van de Klachtencommissie daarmee simpelweg aan de kant. Volgens De Korte had Hermans inderdaad een pastorale relatie met de parochiaan in kwestie, maar was er daarnaast ook sprake van een vriendschappelijke band. En op basis daarvan zou de erfenis aan Hermans zijn toegekend.

Het oordeel van De Korte zorgt voor ongeloof bij de nabestaanden: “De klachtencommissie is opgericht in het belang van het vertrouwen in de kerk, maar diens gezag wordt hiermee ondermijnd. In onze visie heeft het weinig zin om zo’n commissie in het leven te roepen, als je het zo aan de kant schuift”, zegt Hetty van den Elzen, advocaat van de nabestaanden. “De Gedragscode zou hier van toepassing moeten zijn. De code is zo helder als iets. Daarom is het heel bijzonder dat dit aan de kant wordt geschoven. Om principiële redenen vinden we de beslissing van de bisschop onjuist.”
Inmiddels is daarom bezwaar ingediend tegen de beslissing van De Korte. Het bisdom moet zich daar opnieuw over buigen. Daarna hebben de nabestaanden nog een laatste strohalm: De Heilige Stoel, ofwel het Vaticaan. “Maar of dat ook gaat gebeuren, dat weet ik nu nog niet”, aldus Van den Elzen.

Het bisdom was niet in de gelegenheid om te reageren.

Gerelateerde nieuwsberichten

In beeld: aandacht voor geweld tegen vrouwen ASTEN - Honderden plaatsen waaronder Asten nemen deel aan de internationale campagne Orange the World - Stop geweld tegen vrouwen. Woensdagochtend ontving wethouder Janine Spoor de bijbehorende speciale Orang the... 25 november 2020 - 12:44
Verkeersplannen Beatrixlaan in Asten oogsten lof ASTEN – De Astense politiek is overwegend positief over de verkeersplannen voor de Beatrixlaan. Een rigoureuze herinrichting moet de situatie veiliger maken voor zowel leerlingen van het Varendonck College als... 25 november 2020 - 11:19
Verkeersborden vernield in Heusden ASTEN/HEUSDEN - De gemeente Asten is op zoek naar getuigen van een vernieling van diverse verkeersborden in Heusden afgelopen weekend. Op meerdere plekken in de straat was het raak. Onduidelijk... 23 november 2020 - 14:04
‘Het milieu roept niet, dat is het probleem’ ASTEN – Een milieuagent in hart en nieren, want zoals Fons Hermans zijn er in Nederland maar weinig. Met zijn kennis en ervaring vormt hij al jaren een veelgebruikte vraagbaak... 20 november 2020 - 10:38
‘Kloostertuin wordt ontmoetingsplaats’ ASTEN – Stichting Kloostergedachte wil 16 appartementen realiseren in het voormalige patersklooster in Asten. De woningen moeten financiële ruggengraat bieden voor de plannen elders op het terrein. “We maken er... 20 november 2020 - 10:32
Provincie fluit gemeenten terug: ‘Zon op dak moet altijd voorrang krijgen’ BRABANT – De provincie stelt paal en perk aan overijverige gemeenten waar, in hun zoektocht naar hernieuwbare energie, te snel naar zonneparken op (agrarische) grond wordt gegrepen. Het provinciebestuur zal... 18 november 2020 - 12:04