(Foto: Hein van Bakel)

Discriminatie in Asten: Bijna helft van geënquêteerden onderschrijft het

woensdag 21 oktober 2020 - 13:40|

ASTEN - Ook in Asten vindt wel eens discriminatie plaats, blijkt uit een recent gehouden enquête vanuit de gemeente Asten. Bijna de helft van de 412 deelnemers onderschrijft dat.

Discriminatie en racisme zijn momenteel actuele thema’s in het maatschappelijk debat. Voor de gemeenteraad is dit een reden bij dit onderwerp stil te staan. Een werkgroep bestaande uit raads- en commissieleden van vier partijen en ondersteund door enkele ambtenaren is vervolgens met de voorbereiding van deze thema-avond gestart.

In de maand september is door Tipasten een enquête uitgezet over dit thema. De resultaten van deze enquête zouden dienen als input voor een speciale themabijeenkomst afgelopen dinsdag. Door de aangescherpte coronaregels kwam deze bijeenkomst te vervallen en wordt nu uitgesteld naar een later moment.

Doel
De insteek is om onszelf een spiegel voor te houden. Wij denken misschien wel dat iedereen voldoende mogelijkheden heeft om mee te praten en mee te draaien. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? In hoeverre is er gemerkt of ongemerkt toch nog sprake van discriminatie of uitsluiting? Dit kan onder andere zijn op basis van geslacht, ras, leeftijd, religie, nationaliteit, sociale afkomst, handicap, ziekte of seksuele geaardheid. 

Resultaten enquête
De enquête is door 412 personen ingevuld en daarmee representatief. De stelling of discriminatie in Asten plaatsvindt wordt door 45 procent van de deelnemers onderschreven, een kwart is neutraal, 17 procent is het met de stelling oneens en 13 procent weet het niet. Discriminatie in Asten vindt het meest plaats op basis van nationaliteit (71 procent), ras (69 procent) en sociale afkomst (Net iets minder dan de helft). De locaties die daarbij in beeld komen zijn de straat (66 procent), in het uitgaansleven (Iets meer dan de helft) en op school en bij verengingen (beide 47 procent).

Gemeenteraad
Opvallend is dat 69 procent het (zeer) belangrijk vindt dat de gemeenteraad zich bezighoudt met het thema uitsluiting. Enkele tientallen deelnemers hebben aangegeven interesse te hebben om mee te praten over de thema’s discriminatie, racisme en uitsluiting tijdens de themabijeenkomst. Zij zullen nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen als bekend is wanneer de bijeenkomst plaatsvindt. 

Meer weten
Wilt u meer weten over het onderzoek kijk dan op de website van de gemeente Asten.

Gerelateerde nieuwsberichten

In beeld: aandacht voor geweld tegen vrouwen ASTEN - Honderden plaatsen waaronder Asten nemen deel aan de internationale campagne Orange the World - Stop geweld tegen vrouwen. Woensdagochtend ontving wethouder Janine Spoor de bijbehorende speciale Orang the... 25 november 2020 - 12:44
Verkeersplannen Beatrixlaan in Asten oogsten lof ASTEN – De Astense politiek is overwegend positief over de verkeersplannen voor de Beatrixlaan. Een rigoureuze herinrichting moet de situatie veiliger maken voor zowel leerlingen van het Varendonck College als... 25 november 2020 - 11:19
Verkeersborden vernield in Heusden ASTEN/HEUSDEN - De gemeente Asten is op zoek naar getuigen van een vernieling van diverse verkeersborden in Heusden afgelopen weekend. Op meerdere plekken in de straat was het raak. Onduidelijk... 23 november 2020 - 14:04
‘Het milieu roept niet, dat is het probleem’ ASTEN – Een milieuagent in hart en nieren, want zoals Fons Hermans zijn er in Nederland maar weinig. Met zijn kennis en ervaring vormt hij al jaren een veelgebruikte vraagbaak... 20 november 2020 - 10:38
‘Kloostertuin wordt ontmoetingsplaats’ ASTEN – Stichting Kloostergedachte wil 16 appartementen realiseren in het voormalige patersklooster in Asten. De woningen moeten financiële ruggengraat bieden voor de plannen elders op het terrein. “We maken er... 20 november 2020 - 10:32
Provincie fluit gemeenten terug: ‘Zon op dak moet altijd voorrang krijgen’ BRABANT – De provincie stelt paal en perk aan overijverige gemeenten waar, in hun zoektocht naar hernieuwbare energie, te snel naar zonneparken op (agrarische) grond wordt gegrepen. Het provinciebestuur zal... 18 november 2020 - 12:04