Asten presenteert begroting met stijgende lasten

woensdag 21 oktober 2020 - 14:25|Martin de Bruijne

ASTEN – Inwoners van Asten gaan komend jaar zo’n tachtig euro meer betalen aan lokale lasten. De afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting gaan omhoog. Een groot deel van de stijging is al eerder afgesproken. Financieel staat de Asten er goed voor, gaf wethouder Henk van Moorsel aan bij de presentatie van de begroting. “Naast bezuinigen willen we ook investeren in de toekomst van Asten. We willen aan de weg blijven timmeren.”

De begroting voor 2021 laat een tekort zien van drie ton. Voor 2022 wordt een tekort verwacht van 258 duizend euro, de twee jaar daarna houdt Asten weer geld over. De tekorten kan Asten opvangen uit de reserves. Die dalen naar een bedrag van twaalf miljoen euro en dat is volgens het college “ruim voldoende tot uitstekend.”

Groenbak
Belangrijke tegenvaller vormen de afvalkosten. De gemeente verwacht dat de totale kosten voor afval volgend jaar met 31 procent stijgen. Wethouder Van Moorsel: “het verwerken van het afval gaat steeds meer kosten.” Met name de kosten voor verwerken van gft-afval stijgen fors: met 52 procent. Het gemeentebestuur wil daarom stoppen met het gratis ophalen van de gft-containers. De kosten voor het laten ledigen van de container voor restafval blijven nagenoeg hetzelfde, wie een groene container aan de straat zet gaat daar vanaf volgend jaar voor betalen. Het laten legen van een gft-container van 140 liter gaat vier euro per keer kosten. Het vastrecht stijgt komend jaar met zo’n twintig euro. 

Riool
De rioolheffing gaat met bijna acht procent omhoog, de onroerende zaakbelasting met zo’n zeven procent. Een gemiddeld huishouden in Asten met eigen woning gaat komend jaar 787 euro aan lokale lasten betalen, ruim 85 euro meer dan dit jaar. Overigens zijn de lastenverzwaringen nog niet zeker. De definitieve tarieven voor de lokale heffingen worden in december door de gemeenteraad vastgesteld.

Wethouder Van Moorsel maakte bij de presentatie van de begroting duidelijk dat een belangrijk deel van de lastenverhoging al eerder door de gemeenteraad is afgesproken. Die verhoging van vijf procent geldt voor 2021 en 2022. Voor de jaren daarna is nog onduidelijkheid. “Met de inzichten die we nu hebben zou extra verhogen in 2023 kunnen”, aldus Van Moorsel die rekening houdt met een extra verhoging van de ozb over twee jaar.

'We willen aan de weg blijven timmeren’

Toekomst
Over de toekomst zijn er nog de nodige onzekerheden. Van Moorsel: “Voor de toekomst staan ons misschien nog donkere wolken te wachten. Financieel gezond blijven is een fikse opgave.” Er is vooral onzekerheid over de bijdrage die gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid. Daarnaast lopen de kosten binnen het sociaal domein, wmo en jeugdzorg, op en verwacht ook Asten extra tegenvallers door de coronacrisis.  Meevallers zijn er ook. Het aantal mensen dat een aanvraag doet voor huishoudelijke ondersteuning is minder hoog dan aanvankelijk gedacht. Dat levert komend jaar een besparing op van 50duizend euro. De lage rentestand levert 96 duizend euro op. “Er is nu zelfs sprake van een negatieve rente, we krijgen er nu geld bij”, stelt Van Moorsel. De zonnepanelen op het gemeentehuis gaan Asten op termijn een kleine winst opleveren. De jaarlijkse kosten zijn vijfduizend euro, de energiebesparing zesduizend euro. 

Investeren
Wethouder Van Moorsel presenteerde de begroting onder het motto ‘voorzieningen blijven gehandhaafd.’ Er is ruimte voor nieuwe projecten en wensen. Asten heeft nu een fulltime opsporingsambtenaar (boa). Het voorstel is om daar een halve fte aan toe te voegen. De herinrichting van de Voorste Heusden en Patrijsweg gaat meer geld kosten. Hevige regenval zorgt voor grote overlast en dat wil Asten aanpakken. Er was acht ton gereserveerd voor herinrichting van de Voorste Heusden en Patrijsweg, daar komt drie ton bij. Volgend jaar staat ook de aanpak van water op straat in Wolfsberg op de planning. Daar was 2,5 ton voor opzij gezet en daar komt 327 duizend euro bij. 

Verkeer
Verbreden van het fietspad Dijkstraat wil Asten volgend jaar uitvoeren. Het oorspronkelijke krediet hiervoor was negen ton, daar komt bijna 6,5 ton bij. Dat komt onder meer omdat de gemeente meteen ook het riool wil aanpakken ‘zodat het fietspad over enkele jaren niet opnieuw opengebroken hoeft te worden.’ De gemeente wil komend jaar ook de Logtenstraat herinrichten en aansluitend beginnen met inrichting van de centrumring als 30km zone. 

Gerelateerde nieuwsberichten

In beeld: aandacht voor geweld tegen vrouwen ASTEN - Honderden plaatsen waaronder Asten nemen deel aan de internationale campagne Orange the World - Stop geweld tegen vrouwen. Woensdagochtend ontving wethouder Janine Spoor de bijbehorende speciale Orang the... 25 november 2020 - 12:44
Verkeersplannen Beatrixlaan in Asten oogsten lof ASTEN – De Astense politiek is overwegend positief over de verkeersplannen voor de Beatrixlaan. Een rigoureuze herinrichting moet de situatie veiliger maken voor zowel leerlingen van het Varendonck College als... 25 november 2020 - 11:19
Verkeersborden vernield in Heusden ASTEN/HEUSDEN - De gemeente Asten is op zoek naar getuigen van een vernieling van diverse verkeersborden in Heusden afgelopen weekend. Op meerdere plekken in de straat was het raak. Onduidelijk... 23 november 2020 - 14:04
‘Het milieu roept niet, dat is het probleem’ ASTEN – Een milieuagent in hart en nieren, want zoals Fons Hermans zijn er in Nederland maar weinig. Met zijn kennis en ervaring vormt hij al jaren een veelgebruikte vraagbaak... 20 november 2020 - 10:38
‘Kloostertuin wordt ontmoetingsplaats’ ASTEN – Stichting Kloostergedachte wil 16 appartementen realiseren in het voormalige patersklooster in Asten. De woningen moeten financiële ruggengraat bieden voor de plannen elders op het terrein. “We maken er... 20 november 2020 - 10:32
Provincie fluit gemeenten terug: ‘Zon op dak moet altijd voorrang krijgen’ BRABANT – De provincie stelt paal en perk aan overijverige gemeenten waar, in hun zoektocht naar hernieuwbare energie, te snel naar zonneparken op (agrarische) grond wordt gegrepen. Het provinciebestuur zal... 18 november 2020 - 12:04