Een impressie van het nieuwe gemeenschapshuis in Asten.

Crisis, maar (nog) geen lastenverzwaring in Asten

vrijdag 10 juli 2020 - 12:47|Maarten Driessen

ASTEN – Asten wil de financiële klappen niet direct met lastenverzwaring opvangen, nu de gemeente naast perikelen in het sociaal domein ook met een coronacrisis kampt. Dat bleek tijdens een extra raadsvergadering dinsdagavond. Eerst wordt gekeken of nieuwe wensen kunnen worden aangepast of uitgesteld, zoals het vernieuwen van de milieustraat, de boa-capaciteit en het verduurzamen van het gemeenschapshuis. De eerste tekeningen van het nieuwe dorpsonderkomen werden afgelopen vrijdag gepresenteerd.

Asten kijkt de komende jaren tegen een begrotingstekort van 350.000 tot 580.000 euro aan, en dus moet de gemeente opnieuw aan de bak. Bezuinigingsronde nummer zeven in nog geen tien jaar tijd is zodoende in aantocht. Maar valt er eigenlijk nog veel te bezuinigen? Volgens wethouder Henk van Moorsel (Financiën) is de lucht inmiddels wel uit de ambtelijke organisatie, en dat geldt eveneens voor lokale verenigingen en instanties. Ook de gemeenteraad ziet wat dat betreft niet veel mogelijkheden meer.

'We vinden dat het Innovatiehuis nu gauw iets moet opleveren voor Asten'

Eerder werd een aantal bezuinigingsvoorstellen ‘op de plank gelegd’ en die komen nu weer ter sprake. Maar vrijwel geen enkele partij ziet het zitten om te korten op het onderhoud van molen De Oostenwind, het schrappen van de beiaardier of volledig stoppen met de gemeentepagina in Peelbelang. “Lekker op de plank laten liggen en het er nooit meer over hebben”, aldus Sandu Niessen (PGA). Ook D66/Hart kiest hier liever niet voor. “We zijn terughoudend ten opzichte van maatregelen die relatief weinig besparen, maar het plezier van vertoeven in Asten geweld aandoen”, zo verklaarde Tiny van den Eijnden. Anderzijds noemde Ton van Egmond (VVD) het onontkoombaar dat de maatregelen wél moeten worden doorgevoerd: “Hoe pijnlijk het ook wordt voor de burgers van Asten.”

Forse kritiek
Lastenverzwaring geniet eveneens niet de voorkeur. Waar omringende gemeenten zoals Someren en Laarbeek al besloten de ozb te verhogen, wil Asten daar nu nog niet aan. Maar helemaal van de baan is het daarmee niet. “We zijn geen voorstander van lastenverhoging, maar een suggestie om dit te overwegen is in deze tijd helaas wel op zijn plaats”, aldus Math Vankan (Leefbaar Asten). Ook D66/HvA ziet liever een bescheiden lastenverzwaring dan het wegbezuinigen van voorzieningen. Het college van B en W kreeg de opdracht mee kritisch te kijken naar bestaand beleid en nieuwe wensen. Want daarover leek de raad het wel eens: nieuwe wensen moeten zoveel mogelijk worden aangepast of uitgesteld. Daaronder vallen bijvoorbeeld het vergroten van de boa-capaciteit, het vernieuwen van de milieustraat en het verduurzamen van het nieuwe gemeenschapshuis, maar ook vervanging van de gemeentelijke telefooncentrale, cultuureducatie en Innovatiehuis de Peel.

'We willen voorkomen dat we in regelingen verzanden'

Laatstgenoemde kreeg direct ook forse kritiek. De raad ziet het niet zitten om vanaf volgend jaar 25.000 euro extra te betalen en heeft eveneens twijfels bij de 120.000 euro die de gemeente hieraan nu al jaarlijks besteed. Het Innovatiehuis is opgericht door de zes Peelgemeenten in samenwerking met waterschap Aa en Maas en werkgeversorganisatie VNO-NCW en wil binnen de Peel vernieuwende technologische projecten opzetten. Maar volgens de raad blijven de resultaten al te lang uit. “We vinden dat het Innovatiehuis nu gauw iets moet opleveren voor Asten. We kunnen richting onze inwoners niet verkopen dat voorzieningen die goed lopen worden wegbezuinigd, terwijl voorzieningen waar we niks van merken en die zelfs matig zijn beoordeeld voor veel geld in stand worden gehouden”, aldus Vankan. Jos Leenders (CDA) vulde aan: “Wat ons betreft staat de spreekwoordelijke bijl bij de wortels van deze boom. Wat voegt het nu direct toe voor Asten?” Het CDA wil hier daarom sowieso op gaan bezuinigen.

Gemeenschapshuis
Waar Asten dus deels tot stilstand dreigt te komen, blijft de vaart wel in de realisatie van een nieuw gemeenschapshuis. Afgelopen vrijdag presenteerde de gemeente de schetsen van het beoogde nieuwe dorpsonderkomen aan de Kerkstraat (zie foto). Vraag is wel hoe duurzaam het pand gaat worden. Uit een eerder onderzoek blijkt dat toekomstige gebruikers duurzaamheid absoluut niet als prioriteit zien, en het was dan ook de gemeenteraad die hier alsnog voor wilde gaan. Maar ook deze investering van ruim 30.000 euro staat nu ter discussie. “Dit kan nu gewoon niet worden ingewilligd. Het is niet noodzakelijk, en de financiële last zou volledig ten laste komen van de gemeente”, zo sprak Paul Bakens (Algemeen Belang).

Het college van B en W gaat nu aan de slag met het opstellen van de begroting, mede op basis van de input van de gemeenteraad. Maar ondertussen ettert de coronacrisis natuurlijk gewoon door. Het lokale maatschappelijke leven kan daarbij niet zonder gemeentelijke steun, en die zal er daarom ook komen. “Wel kiezen we daarbij voor maatwerk bij initiatieven die voorbijkomen. We willen voorkomen dat we in regelingen verzanden”, aldus wethouder Van Moorsel.

Gerelateerde nieuwsberichten

Heusdense kerk viert 100-jarig bestaan HEUSDEN - De kerk in Heusden bestaat honderd jaar, tijd voor een feestje. Maar ook zeker tijd voor een terugblik. In de herfst van 1911 wordt in Heusden een biljet... 21 oktober 2021 - 13:46
Koepelkerkconcert afgelast LIEROP - Vanwege persoonlijke omstandigheden kan het Koepelkerkconcert dat voor vrijdagavond 22 oktober in de Lieropse kerk staat gepland, helaas geen doorgang vinden. Indien het concert op een latere datum... 21 oktober 2021 - 12:24
Muziekvereniging Jong Nederland Asten breidt uit ASTEN – Muziekvereniging Jong Nederland Asten vernieuwt haar aanbod. Zo komen er enkele muziekopleidingen bij en krijgen bestaande een nieuw tintje. Daarmee kan ook de jeugd vanaf 4 jaar voortaan... 23 september 2021 - 17:09
Hermes herstelt buslijn 320 bij voldoende passagiers ASTEN - Als het aantal reizigers voldoende toeneemt, wordt buslijn 320 tussen Asten en Helmond weer in ere hersteld. Die belofte doet vervoerder Hermes aan de gemeente. Buslijn 320 die... 23 september 2021 - 17:02
Mary-Nell van de Ven-Schriks lijsttrekker Algemeen Belang ASTEN - Mary-Nell van de Ven-Schriks is de nieuwe lijsttrekker van Algemeen Belang. Leden van de Astense coalitiepartij stemden vorige week unaniem in met haar voordracht. Eerder leek Van de... 23 september 2021 - 17:00
Het rondje Nederland zit er bijna op NIJMEGEN/ASTEN – Na twee maanden is het einde in zicht: Joop en Angela hebben hun ‘rondje Nederland’ er bijna opzitten. Ze deden dit allemaal om geld op te halen voor... 23 september 2021 - 16:57