De raadszaal van het gemeentehuis.

Opnieuw donkere wolken boven Asten

dinsdag 23 juni 2020 - 15:01|Maarten Driessen

ASTEN – De gemeente Asten maakt zich op voor bezuinigingsronde nummer zoveel. Zowel de coronacrisis als nieuwe rijksplannen maken de toekomst voor met name plattelandsgemeenten niet rooskleurig. Wethouder Henk van Moorsel is ondertussen wel klaar met de grillen van Den Haag: “Dit is van de zotte.”

Asten had er juist een bezuinigingsronde opzitten. Een pittige, waarbij ook maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen niet werden ontzien. Sommigen ontsprongen echter de dans, bezuinigingsplannen bleven op de plank liggen. Maar nu donkere wolken zich opnieuw boven Asten samenpakken keert de spanning terug. Dat geldt bijvoorbeeld voor beiaardier Rosemarie Seuntiëns, wiens taak mogelijk wordt geschrapt en ook het onderhoud aan molen De Oostenwind komt opnieuw ter sprake. Evenals het volledig schrappen van de gemeentepagina in Peelbelang, waarop eerder al voor vijftig procent werd bezuinigd.

'Je ziet een geldbeweging van het platteland naar de grote steden'

Het college van B en W stelde in de afgelopen periode een tussentijdse analyse op. De coronacrisis zorgt nog steeds voor veel onzekerheden, maar met de dinsdag gepresenteerde ‘Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis’ geeft het college wel een beeld van de huidige situatie. Heel vrolijk zullen Astenaren daar niet van worden. De gemeente is verplicht dit jaar een sluitende begroting voor 2023 en 2024 bij de provincie in te leveren, maar daarvoor zal het stevig aan de bak moeten. Allereerst vanwege de gevolgen van het virus. Asten houdt rekening met een extra kostenpost in 2020 en 2021 van in totaal 234.500 euro tot 903.000 euro. “De eerste tekenen zijn in ieder geval dermate dat we er rekening mee moeten houden”, aldus wethouder Van Moorsel (Financiën) tijdens een perspresentatie dinsdag.

Platteland de klos
Maar ondanks de mondiale crisis blijft het sociaal domein het echte zorgenkindje. Al jaren hangen de gemeentelijke zorgtaken als een molensteen om de Astense nek, zoals dat ook bij veel andere Nederlandse gemeenten het geval is. Op basis van een verdeelsleutel keert het Rijk daarvoor jaarlijks gelden uit, maar zelden zijn die middelen toereikend. De hoop werd daarom gevestigd op de herijking van de verdeelsystematiek die vanaf 2022 wordt doorgevoerd. Maar die lijkt alleen maar slechter uit te pakken. “Je ziet een geldbeweging van het platteland naar de grote steden. Kleinere gemeenten tot 20.000 inwoners gaan er 58,20 euro per inwoner op achteruit, gemeenten met een bevolking groter dan 250.000 krijgen er juist 106,43 euro per inwoner bij.”

'Ze zijn daar heel goed in het over de schutting knikkeren van taken, zonder de bijbehorende gelden'

Daarom stuurden de 21 burgemeesters uit de Metropoolregio – waar ook Asten onder valt – deze week een brandbrief naar Den Haag. “Een stevige lobby is belangrijk”, vindt Van Moorsel. “Ze zijn daar heel goed in het over de schutting knikkeren van taken, zonder de bijbehorende gelden. Dat is van de zotte, in Den Haag hebben ze zelf geld over.” Gaan de plannen toch door, dan kijkt Asten in 2024 in het slechtste geval tegen een extra kostenpost van ruim 1,6 miljoen euro aan. In december of anders januari komt hieromtrent meer duidelijkheid.  

Noodfonds
Even afwachten dus, maar de gemeente zit sowieso al met een structureel tekort van 3,5 ton vanaf 2024. Van Moorsel is bereid om de algemene reserves aan te boren voor eventuele coronahulp, maar laat dat spaarpotje liever ongemoeid bij het oplossen van structurele problemen. “Als de gemeenteraad instemt kunnen we een soort noodfonds instellen waarvoor we wat van ons weerstandsvermogen inleveren. Maar dat vermogen blijft dan alsnog uitstekend. Wel laten de algemene reserves al jaren een dalende lijn zien, daarom moeten we oppassen dat die zich niet te ver doorzet.”

Het eindoordeel is echter opnieuw aan de raad, die vorig jaar ook al met een zware last werd opgezadeld. Opnieuw lijken pijnlijke maatregelen onontkoombaar, en dat tijdens de zevende bezuinigingsronde in nog geen tien jaar tijd. Van Moorsel: “Er is nog niets bekend over de lokale lasten. Maar als ik realistisch ben, moet ik zeggen dat een stijging onvermijdelijk is.” 7 juli wordt de financiële situatie besproken in de gemeenteraad. Die zal dan kleur moeten bekennen over mogelijke oplossingen.

Gerelateerde nieuwsberichten

Opinie: Onverteerbaar dat kabinet gemeenten zoals Asten financieel afknijpt Als Asten worstelen we al enkele jaren met de gemeentefinanciën. Zo hebben we al een aantal keren fors moeten bezuinigen. Dat is geen geheim meer, en inmiddels beginnen ook verenigingen,... 3 juli 2020 - 13:18
Open brief aan Rob Jetten ASTEN – Een herijking van het Gemeentefonds die ongunstig uitpakt voor kleinere plattelandsgemeenten. Tiny van den Eijnden, fractievoorzitter van D66/Hart voor Asten is er niet gerust op, en richt zich... 3 juli 2020 - 12:16
Laatste editie online Koot & Bie-quiz ASTEN – De derde en laatste online Koot & Bie-quiz vindt vrijdagavond plaats. Vanaf 20.00 uur schotelen Astenaren Ruud van Dam, Gaston Dollevoet en Rob Hermkens hun medeliefhebbers weer allerlei... 3 juli 2020 - 12:12
Toine Manders bezorgd over huisvesting arbeidsmigranten: 'Gevaar voor volksgezondheid' BRUSSEL – Europarlementariër Toine Manders pleit voor een Europese standaard voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens de Heusdenaar laat de coronacrisis zien dat er op dat gebied nog veel te... 3 juli 2020 - 11:52
Dit jaar geen Asten kermis ASTEN - De dorpskermis in Asten gaat dit jaar niet door. Het is organisatorisch onmogelijk om al op 10 juli aan de veiligheidsvoorschriften vanwege corona te voldoen. De gemeente houdt... 3 juli 2020 - 10:46
Steeds meer versoepeling in bibliotheken REGIO - De coronamaatregelen worden steeds verder versoepeld, dat geldt ook voor de bibliotheken in de regio. Vanaf afgelopen woensdag zijn de leestafels en computerwerkplekken weer open. De bibliotheken waren... 1 juli 2020 - 12:11