De Aaweg in Ommel. (Foto: Frans Klaus)

Zorgen over grootschalige energieopwekking

donderdag 11 juni 2020 - 10:39|Maarten Driessen

REGIO – De Metropoolregio, waar ook de Peelgemeenten onder vallen, presenteerde onlangs haar concept Regionale Energiestrategie. Een combinatie van enerzijds besparen en anderzijds opwekken moet bijdragen aan de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord. Maar raadsleden uit verschillende gemeenten zijn bezorgd over de mogelijke impact op het buitengebied. “We vrezen dat Someren een groot deel van de opgave moet invullen.”

Iedere regio dient een bijdrage te leveren aan de landelijke klimaatdoelstellingen. Zo ook de Metropoolregio, die vorig jaar startte met het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES). 21 gemeenten, waterschappen Aa en Maas en De Dommel, de provincie, netbeheerder Enexis en diverse groepen stakeholders bundelen de krachten om tot een gedegen plan te komen, met als doelstelling om in 2030 twee terawattuur (TWh) aan grootschalige energie-initiatieven te kunnen bijdragen. Daarbij wordt als basis genomen om vooral ook energie te besparen, met het isoleren van huizen als goed voorbeeld. Zo wil de regio voorkomen dat diens opgave voor de opwekking van duurzame energie alleen maar groter wordt.

Binnen de Metropoolregio is er momenteel al voor 0,7 TWh aan projecten gerealiseerd of deze zitten al in de pijplijn. Voor het overige deel wordt eerst gekeken naar zogenaamde ‘no regret-maatregelen’, zoals zonnepanelen op bedrijfsdaken en grote stallen. Pas daarna wordt een deel van de potentie uit de nu vastgestelde zoekgebieden benut. In de komende periode wordt voor diverse gebieden onderzocht of daar grootschalig energie kan worden opgewekt. Zo worden er participatieprocessen gehouden en de (milieu)effecten worden in beeld gebracht. Daaruit moet blijken of en zo ja hoeveel zonneparken en windmolens daar wenselijk zijn, en onder welke voorwaarden.

Weinig geschikte plekken
Zoals in het gebied langs de A67 ter hoogte van Someren. De Metropoolregio ziet daar kansen voor ‘integratie van zonnepanelen op geluidsschermen of via clustering langs de snelweg, en mogelijkheden voor windenergie, al dan niet in combinatie met grootschalige zonne-energie’. Verder staan in Someren nog twee zoekgebieden ingetekend, waarvan één het gros van Someren-Eind en Someren-Heide beslaat.

De Metropoolregio noemt het een mogelijk gebied voor ‘versterking van de agrarische economie’. “De hamvraag is: hebben ze het volledige zoekgebied nodig en in hoeverre gaat de regio ons dit opleggen”, reageert Marco Stolwijk, fractievoorzitter van Lijst Someren-Heide. “Er zijn erg weinig geschikte plekken voor energieopwekking. Met name in het buitengebied van Someren en in kleine gebiedjes in de Kempen zijn mogelijkheden. We vrezen daarom dat Someren een groot deel van de regionale opgave moet invullen.” Zo wordt onder meer naar het voormalige Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) ten westen van de kern van Someren-Heide gekeken. “Daar ziet men een potentieel van 150 hectare aan zonneparken”, aldus Stolwijk.

Diesdonk
Even verderop is ook het Ommelse gebied Diesdonk in beeld. Tiny van den Eijnden, fractievoorzitter van D66/Hart voor Asten, is er eveneens niet gerust op. Van den Eijnden woont zelf in de Diesdonk en zet zich steevast in voor behoud van de natuurwaarden aldaar. “Men wil door middel van een milieueffectrapportage de impact op milieu, natuur en landschap inzichtelijk maken. Voor mij is dat de omgekeerde wereld. Er hebben in de afgelopen vijftien jaar al twee van zo’n procedure gelopen. Daaruit blijkt dat dit gebied kwetsbaar is en een hoge natuur- en landschappelijke waarde heeft”, zegt Van den Eijnden.

De Diesdonk is namelijk al als waterbergingsgebied ontwikkeld en was tevens in beeld voor uitbreiding van bedrijventerrein BZOB in Helmond. “Het is een natte natuurparel en het maakt onderdeel uit van de afgesproken natuurcompensatie in het kader van de mogelijke BZOB-uitbreiding. Voor mij is duidelijk dat het gebied op grond van deze rapporten en inzichten niet geschikt is voor grootschalige opwek.” Toch ziet Van den Eijnden ook kansen. “Er kan wel worden onderzocht of opwekking van duurzame energie in combinatie kan met natuur- en landschapsontwikkeling. Dat zou dan een win-winsituatie kunnen worden.”    

'‘Er zijn erg weinig geschikte plekken voor energieopwekking’

Nieuwe inzichten
De concept-RES wordt eerst in de lokale gemeenteraden besproken en moet vervolgens uiterlijk 1 oktober bij het Rijk zijn ingediend. Die legt het vervolgens voor aan het Planbureau voor de Leefomgeving voor een doorrekening. Daarna volgt voor 1 juli 2021 het besluit over de definitieve RES. Deze zal elke twee jaar worden herijkt om te kijken of de doelen en ambities nog realistisch en ambitieus genoeg zijn. Ook is de verwachting dat er gaandeweg nieuwe inzichten komen door technologische vooruitgang en opgedane ervaringen. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Atalanta meest getelde vlinder in Noord-Brabant REGIO – De vlindersoort Atalanta is de meeste getelde vlinder in de tuinen van Noord-Brabant. De vlinder werd in 83 procent van de tuinen waargenomen. Van 4 juli tot en... 5 augustus 2020 - 14:29
Toch een streep door kermis in Ommel OMMEL – Het hoge woord was er net uit: Ommel zou gewoon kermis gaan vieren. Maar de grillen van het coronavirus doen het dorpsfeest nu alsnog de das om. “We... 4 augustus 2020 - 13:33
Autobrand in Ommel OMMEL - Aan de Kranenvenweg in Ommel is zaterdagavond een auto in brand gevlogen. Over de oorzaak is niets bekend. De brandweerpost Asten werd rond 19.00 uur gealarmeerd over een... 3 augustus 2020 - 16:02
Agrariërs leveren ‘Beste idee van Ommel’ OMMEL – Het braakliggende terrein aan de Kranenvenweg in Ommel omtoveren tot een bloemenveld. Dat plan, bedacht door een groep agrariërs, is door de dorpsraad gekozen als ‘Beste idee van... 3 augustus 2020 - 14:55
Ommelnaar rijdt eigen ‘Giro di Kika’ OMMEL – Marcel van Oosterhout begint zaterdag aan zijn eigen ‘Giro di Kika’. De Ommelnaar wil wat doen nu Kika vanwege corona inkomsten misloopt. “Kinderen moeten kunnen rennen, spelen en... 24 juli 2020 - 12:36
Heusden duikt in eigen emigratieverleden HEUSDEN – In aanloop naar het dorpsjubileum volgend jaar, als Heusden alweer een eeuw op de kaart staat, komt de grootschalige emigratiegeschiedenis opnieuw aan bod. Heusdenaren Piet Snijders en Karel... 24 juli 2020 - 10:13