Museum Klok & Peel is een van de beoogde partijen om financieel te steunen.

Voorstel coronahulp redt het (nog) niet

woensdag 27 mei 2020 - 11:36|Maarten Driessen

ASTEN – Het initiatiefvoorstel van Algemeen Belang voor gemeentelijke coronahulp kon dinsdag alom op sympathie rekenen. De Astense gemeenteraad vindt eensgezind dat ook zij wat voor lokale verenigingen en organisaties moet doen, maar een meerderheid noemt het te vroeg voor concrete voorstellen. Daarom wordt eerst een uitgebreide impactanalyse van het gemeentebestuur afgewacht, voordat wordt besloten welke ‘knelpunten’ financiële steun krijgen.

Algemeen Belang maakt zich al een tijdje hard voor het aanboren van de gemeentelijke reserves, om zo lokale verenigingen en organisaties overeind te houden. De partij hield een inventarisatie en kwam met zes concrete voorstellen die de gemeente gezamenlijk 95.147 euro kosten. Zo pleitte fractievoorzitter Paul Bakens voor tegemoetkomingen aan de horeca, verenigingen die gebruikmaken van sportvelden, ondernemers in het centrum, sportkantine Tapgasten en Museum Klok & Peel. “Verenigingen, winkeliers, de horeca, ze hebben het allemaal gewoon ontzettend moeilijk. We moeten daarom niet bang zijn om dit beetje geld uit de reserves beschikbaar te stellen. Het is onze morele plicht om dit te doen”, aldus Bakens tijdens een gemeenteraadsvergadering dinsdagavond. Eerder al sloten oppositiepartijen VVD en PGA zich hierbij aan. “Het lijken losse voorstellen, maar daar is door Algemeen Belang goed naar gekeken. We vinden dat hier een zorgvuldige afweging is gemaakt”, benadrukte Sandu Niessen (PGA).

'We moeten niet bang zijn om dit beetje geld uit de reserves beschikbaar te stellen'

Dát de gemeente wat moet doen, daarover was iedereen het eens. Toch kraakten met name Leefbaar Asten en D66/Hart voor Asten een paar kritische noten. “De coronacrisis heeft veel schade berokkend in onze samenleving. Het probleem kan veel breder liggen, waarom worden in dit voorstel dan ogenschijnlijk willekeurige voorbeelden genoemd?”, vroeg Math Vankan (Leefbaar Asten) zich af. “Zorgvuldigheid gaat in deze voor het willekeurig ondersteunen van instanties. Hoe sympathiek ook, ik roep het college op eerst met een bredere analyse te komen.” Remco Wever (D66/HvA) vreesde op zijn beurt voor een ongelijke behandeling. “Bijvoorbeeld het overnemen van een deel van de reclamebelasting voor ondernemers in het centrum. Daarbij is het criterium niet of een ondernemer is getroffen, maar waar hij is gelokaliseerd. Is dat eerlijk?” Wever opperde daarom om de voorstellen van Algemeen Belang mee te nemen in de uitgebreide impactanalyse die er komende maand moet liggen. Tegen het zere been van Ton van Egmond (VVD), voor wie dat allemaal te langzaam gaat. “We zijn als gemeente armlastig, maar we hebben reservemiddelen voor moeilijke tijden. Verdorie mensen, als dit geen moeilijke tijden zijn, dan weet ik het niet meer. Moeten we het bewaren voor een Derde Wereldoorlog?”

Niet negatief
Wethouder Henk van Moorsel liet het oordeel aan de raad, maar stond zelf niet negatief tegenover het voorstel. “We hebben een beperkt aantal handvaten omdat we iedere dag door nieuwe knelpunten worden ingehaald. Maar het is goed om bepaalde maatregelen nu al naar voren te schuiven. Is dit voorstel allesomvattend? Misschien wel, misschien niet. Maar er zijn partijen die op dit moment een bepaalde steun verdienen.” Na lang wikken en wegen ging een meerderheid van de raad daar echter niet in mee. Leefbaar Asten, D66/HvA en CDA stemden allen tegen. Eerst meer informatie, dan pas concrete voorstellen, zo luidde de conclusie. “Goede ideeën worden pas een succes als de uitvoering ook goed loopt, en daar zit een pijnpuntje. Heeft dit plan bijvoorbeeld invloed op de mogelijkheid om gebruik te maken van landelijke regelingen? Het college moet eerst alle zaken in beeld hebben”, aldus Jos Leenders (CDA).

Het voorstel wordt zodoende meegenomen in de impactanalyse die het gemeentebestuur zal opstellen. Deze wordt in juni aan de raad voorgelegd.

Gerelateerde nieuwsberichten

Opinie: Onverteerbaar dat kabinet gemeenten zoals Asten financieel afknijpt Als Asten worstelen we al enkele jaren met de gemeentefinanciën. Zo hebben we al een aantal keren fors moeten bezuinigen. Dat is geen geheim meer, en inmiddels beginnen ook verenigingen,... 3 juli 2020 - 13:18
Open brief aan Rob Jetten ASTEN – Een herijking van het Gemeentefonds die ongunstig uitpakt voor kleinere plattelandsgemeenten. Tiny van den Eijnden, fractievoorzitter van D66/Hart voor Asten is er niet gerust op, en richt zich... 3 juli 2020 - 12:16
Laatste editie online Koot & Bie-quiz ASTEN – De derde en laatste online Koot & Bie-quiz vindt vrijdagavond plaats. Vanaf 20.00 uur schotelen Astenaren Ruud van Dam, Gaston Dollevoet en Rob Hermkens hun medeliefhebbers weer allerlei... 3 juli 2020 - 12:12
Toine Manders bezorgd over huisvesting arbeidsmigranten: 'Gevaar voor volksgezondheid' BRUSSEL – Europarlementariër Toine Manders pleit voor een Europese standaard voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens de Heusdenaar laat de coronacrisis zien dat er op dat gebied nog veel te... 3 juli 2020 - 11:52
Dit jaar geen Asten kermis ASTEN - De dorpskermis in Asten gaat dit jaar niet door. Het is organisatorisch onmogelijk om al op 10 juli aan de veiligheidsvoorschriften vanwege corona te voldoen. De gemeente houdt... 3 juli 2020 - 10:46
Steeds meer versoepeling in bibliotheken REGIO - De coronamaatregelen worden steeds verder versoepeld, dat geldt ook voor de bibliotheken in de regio. Vanaf afgelopen woensdag zijn de leestafels en computerwerkplekken weer open. De bibliotheken waren... 1 juli 2020 - 12:11