In 2016 zorgde hevige neerslag voor ondergelopen straten, zoals de Burgemeester Wijnenstraat in Asten. (Foto: Bram van Oosterhout)

Na ‘stresstest’ nu klimaatdialoog

vrijdag 17 april 2020 - 12:48|Maarten Driessen

ASTEN – Asten is vooral gevoelig voor droogte en wateroverlast, zo blijkt uit de ‘klimaatstresstest’ die de gemeente onderging. Daarnaast hebben met name de bedrijventerreinen en het centrum periodiek last van hitte. Nu de gemeente de mogelijke gevolgen van klimaatverandering in kaart heeft, is het tijd voor een gesprek met inwoners.

Evenals veel andere Nederlandse gemeenten liet ook Asten zich aan een klimaatstresstest onderwerpen. Via simulaties keek adviesbureau Arcadis daarom naar de gevolgen van extreme weersomstandigheden in Asten, Heusden en Ommel. Arcadis baseerde zich daarbij op de klimaatscenario’s van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), dat in 2015 vier mogelijke toekomstbeelden schetste. Het adviesbureau koos voor het worstcasescenario, omdat Asten ook tegen de meest extreme variant opgewassen moet zijn. De kwetsbaarheid van de gemeente werd op vier punten getest: overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Plus wat voor gevolgen die hebben op sectoren als land- en tuinbouw, natuur, infrastructuur en recreatie en toerisme.

Daarbij kon deels ook uit de huidige ervaringen worden geput. In 2016 was er namelijk sprake van veel wateroverlast, de lange zomer van 2018 was intens droog en heet. Op het gebied van overstromingen kent Asten meerdere locaties waar overlast wordt ervaren, zoals de Dionysiusstraat in Ommel en de Stikker, Beatrixlaan, Bergweg en Hazeldonk in Asten. Daarvan is ook sprake in glastuinbouwgebied en de beekdalen. Als apart onderdeel werd gekeken naar wateroverlast door hevige neerslag, met bijvoorbeeld onbegaanbare wegen tot gevolg. Wat dat betreft zijn negen locaties in de kern van Asten en twee locaties in de kern van Heusden kwetsbaar. In de kern van Ommel speelt dit niet.

Tekst gaat verder onder de afbeelding


Wateroverlast in Asten in 2016. (Foto: Bram van Oosterhout)

De Groote Peel
Gewasderving door droogte vindt verspreid over de gemeente plaats, met enkel aan de west- en oostzijde twee zones die daarvoor minder gevoelig zijn. Schade aan natuur zal verder vooral optreden in De Groote Peel, aldus Arcadis. Het KNMI verwacht dat het jaarlijkse aantal tropische dagen (30 graden of warmer) toeneemt van 6 tot 9 nu naar meer dan 18 in 2050. Ook zou hittestress door warme nachten in 2050 meerdere weken voorkomen. Nu betreft dat jaarlijks nog slechts enkele dagen. Volgens Arcadis zijn meerdere locaties binnen de gemeente hittegevoelig. Zoals de bedrijventerreinen ‘t Hoogveld en Nobis en het gebied rondom het Deken van Pelthof, waar veel (hulpbehoevende) ouderen wonen. Relatief koelere locaties zijn het Burgemeester Ploegmakerspark en de gebieden in en rondom de Paddenstoelenwijk en het Loverbosch.

Al die mogelijke ontwikkelingen hebben inderdaad gevolgen voor diverse sectoren. Het meest in het oog springend: de agrarische sector. Volgens Arcadis leiden warmere zomers mogelijk tot ziekten en plagen bij gewassen en sterfte in stallen vanwege te weinig koelcapaciteit. Mogelijk gaat de gewaskeuze binnen drogere gebieden daarom een belangrijkere rol spelen. Verder zijn er ook nadrukkelijk zorgen om natuurgebied De Groote Peel. Daarom noemt Arcadis het wenselijk dat hemelwater zoveel mogelijk op de plek waar het valt wordt geïnfiltreerd.

Bewustwording
Nadat de kwetsbare plekken in kaart waren gebracht werd er een ‘bewustwordingssessie’ ingepland voor medewerkers van de gemeente Asten. Dit omdat zij volgens de gemeente moeten beseffen hoe belangrijk klimaatadaptatie is, en dat besef mag niet wegzakken in periodes dat de gevolgen van extreem weer minder zichtbaar zijn. Daarna werd samen met waterschap Aa en Maas gekeken naar de uitkomsten van de rekenmodellen van Arcadis. Nu dat achter de rug is, is het tijd voor de volgende stap: een klimaatdialoog met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Wanneer deze dialoog plaatsvindt is nog niet bekend.

Gerelateerde nieuwsberichten

Opnieuw grote brand in Deurnese Peel DEURNE/LIESSEL - Weer is de brand in de Deurnese Peel in alle hevigheid opgelaaid. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Het betreft het deel gelegen aan de Eikenlaan in Liessel. Inwoners... 30 mei 2020 - 19:02
Auto belandt in sloot in Ommel OMMEL - Aan de Kranenvenweg in Ommel is vrijdagochtend een auto in de sloot beland. De bestuurder is inmiddels uit het voertuig en is ongedeerd. Rond 9.00 uur ging het... 29 mei 2020 - 10:06
Horeca Asten krijgt extra terrasruimte ASTEN – Ruim twee maanden was het doodstil in de Nederlandse horeca, maar vanaf maandag keert het leven terug. Landelijk worden de maatregelen versoepeld en zodoende kunnen ook in Asten... 28 mei 2020 - 15:51
Brand bij Dinertijd in Asten ASTEN - De brandweer is uitgerukt voor een brand bij restaurant Dinertijd in Asten. Het betrof een kleine brand die inmiddels is geblust. 27 mei 2020 - 17:20
Leefbaar Asten bezorgd over biomassacentrales ASTEN – De gemeente Asten kent inmiddels enkele biomassacentrales, maar wat Leefbaar Asten betreft blijft het daar ook bij. De partij vreest extra vervuiling en wil nieuwe centrales daarom voorkomen... 27 mei 2020 - 14:18
Voorstel coronahulp redt het (nog) niet ASTEN – Het initiatiefvoorstel van Algemeen Belang voor gemeentelijke coronahulp kon dinsdag alom op sympathie rekenen. De Astense gemeenteraad vindt eensgezind dat ook zij wat voor lokale verenigingen en organisaties... 27 mei 2020 - 11:36