Mocht burgemeester Vos Ommelse panden sluiten?

vrijdag 24 januari 2020 - 16:15|Maarten Driessen
Burgemeester Hubert Vos.

ASTEN/OMMEL – Een Ommels echtpaar stapt naar de rechter om de sluiting van twee van hun opslagruimtes aan de Diesdonkerweg teniet te doen. Eerder besloot burgemeester Vos de panden tijdelijk te vergrendelen nadat bij een controle materialen werden aangetroffen die voor de hennepteelt zouden zijn bedoeld. Volgens advocaat Niels Crooijmans is dat echter niet het geval en de bezwaarschriftencommissie oordeelde eveneens dat daarvoor het bewijs ontbreekt. Toch blijft Vos bij zijn beslissing.

Op 19 maart vorig jaar viel het Peelland Interventie Team (Pit) binnen bij de voormalige pluimveehouders aan de Diesdonkerweg in Ommel. Diens stallen zijn inmiddels verdeeld over verschillende compartimenten die door de Ommelnaren worden verhuurd. Bij de controle werden volgens het Pit in twee ruimtes goederen aangetroffen bestemd voor grootschalige en bedrijfsmatige hennepteelt. Zoals groeilampen en -middel, schakelkasten, bloempotten en afzuigingsapparaten. ‘De aanwezigheid van dergelijke voorwerpen is ondermijnend voor de samenleving. Een zeer ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid’, zo stelt burgemeester Vos. 

De huurders ontkennen echter dat de goederen daarvoor waren bestemd. Het Openbaar Ministerie merkte hen een tijdje als verdachten aan, maar besloot de zaak te seponeren vanwege een gebrek aan bewijs. Later diende advocaat Niels Crooijmans namens het echtpaar een bezwaar in bij de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. Daarin zegt Crooijmans dat de burgemeester de ruimtes ten onrechte heeft gesloten en dat de rapportages naar aanleiding van de controleactie rammelen. De commissie stelde Crooijmans vervolgens in het gelijk. Deze constateert onomwonden dat er geen sprake is van strafbare voorbereidingshandelingen omdat niet is gebleken dat de goederen voor het criminele circuit waren bedoeld. Het oordeel luidde dan ook: ‘Er is geen sprake van een overtreding van de Opiumwet en de burgemeester was niet bevoegd om beide loodsen op grond van diezelfde wet te sluiten.’ De commissie vindt dat het besluit daarom moet worden herroepen.

'Een zeer ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid', burgemeester Vos

Toch in stand
Maar daar gaat de burgemeester niet in mee. Vos blijft erbij dat er wél sprake is van strafbare feiten. ‘De huurders zullen echt niet openlijk adverteren met spullen voor het inrichten van een hennepkwekerij’, schrijft hij in een brief aan Crooijmans. Vos is dan ook zeker: ‘De aangetroffen voorwerpen hebben een criminele bestemming en bezwaarmaker is terecht aangeschreven in het besluit.’ Zodoende blijft de sluiting in stand, want de gemeente is niet verplicht een advies van de bezwaarschriftencommissie op te volgen. 

Namens het Ommelse echtpaar maakt Crooijmans daarom de gang naar de rechter. “Mijn cliënten zijn door de burgemeester ten onrechte weggezet als crimineel. In mijn ogen een trieste gang van zaken. De gemeente had er ook voor kunnen kiezen om het besluit terug te draaien en haar excuses aan te bieden. Fouten maken is menselijk, maar fouten in stand houden, dat gaat te ver”, aldus Crooijmans.

'Mijn cliënten zijn door de burgemeester ten onrechte weggezet als crimineel', advocaat Crooijmans

Hennepafval?
Wat ook onduidelijk blijft: werd er bij de controleactie nu wel of geen hennepafval aangetroffen? In het rapport van de gemeentelijke toezichthouder wordt gesteld dat er getopte hennepplanten in de kluit zijn gevonden. In de processen-verbaal van de politie, die eveneens onderzoek deed, wordt daar echter niets over vermeld. In de bestuurlijke rapportages duikt vervolgens een grote tas met hennepresten op, en tijdens de zitting bij de bezwaarschriftencommissie gaat het ineens over meerdere bigshoppers met hennepresten. Van dat alles ontbreken echter foto’s als bewijs, terwijl alle andere vondsten wel op beeld zijn vastgelegd. “Heel vreemd”, vindt Crooijmans. “Het is logisch dat als je hennep hebt gevonden, hiervan foto’s worden gemaakt. Dat is niet gebeurd en in mijn ogen meer dan voldoende bewijs dat het er gewoon niet was.” Crooijmans stelt dat burgemeester Vos bewust informatie over hennepafval aan het dossier heeft toegevoegd. 

Vos geeft op zijn beurt aan dat wel of geen hennepresten geen invloed had op zijn besluit: ‘De al dan niet aangetroffen restanten van hennep vormen geen onderdeel van het feitencomplex waarop ik mijn besluit heb gebaseerd. In die zin zijn die feiten dus niet relevant.’ De rechtbank Oost-Brabant zal zich over de discussie gaan buigen. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Creatief Astens Mannenkoor presenteert actiekaart ASTEN – Ook het Astens Mannenkoor start de activiteiten langzaam weer op, al blijft het vanwege het coronavirus behelpen. Zo gaat het Herfstbockconcert in november niet door en worden de... 28 september 2020 - 09:54
Astense strijdt voor een eerlijk minimumloon ASTEN – Wel een baan, maar toch moeilijk rondkomen. Steeds meer Nederlanders weten hoe het voelt. Maar ook uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden hebben baat bij een hoger minimumloon. Precies dat is... 25 september 2020 - 15:17
Astens notaris zwaait af ASTEN – Notaris Thijs Kessels gaat met pensioen. Het kantoor aan de Wilhelminastraat in Asten wordt overgenomen door Gerrits & Van Gulick, dat in Deurne huist. Kessels’ vertrek vormt een... 25 september 2020 - 13:37
Astens notaris zwaait af ASTEN – Notaris Thijs Kessels gaat met pensioen. Het kantoor aan de Wilhelminastraat in Asten wordt overgenomen door Gerrits & Van Gulick, dat in Deurne huist. Kessels’ vertrek vormt een... 25 september 2020 - 13:37
De Horizon doet mee aan E-Waste race ASTEN - Ook basisschool De Horizon uit Asten doet mee aan de E-Waste race, een race waar oude elektronische apparaten ingeleverd kunnen worden om te recyclen. De E-waste race is... 23 september 2020 - 15:59
Ina Adema beëdigd als commissaris van de Koning REGIO - Ina Adema is vorige week woensdag door koning Willem-Alexander beëdigd als nieuwe commissaris van de Koning in Noord-Brabant. De voormalig burgemeester van Veghel en Lelystad volgt per 2... 23 september 2020 - 11:36