Het Ploegmakerspark in hartje Asten.

Financiële wind wordt in Asten allesbepalend

vrijdag 8 november 2019 - 09:26|Maarten Driessen

ASTEN – Hoewel de begroting van de gemeente Asten de komende jaren niet sluitend is, ontspringt toch een aantal partijen de dans. Een deel van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen blijft voorlopig namelijk ‘op de plank’. Hoe met die maatregelen om te gaan, daarover verschillen de meningen. Sommige partijen willen nu al meer beknibbelen, andere vinden dat de reserveopties definitief moeten worden geschrapt.

Een ‘zwaard van Damocles’, zo noemde D66/Hart voor Asten de reservemaatregelen dinsdagavond tijdens de begrotingsbehandeling. Want partijen zoals de beiaardier, de molenaar en verenigingen blijven in onzekerheid verkeren. Beoogde bezuinigingen aldaar gaan vooralsnog niet door. De tekorten in de komende jaren worden vanuit de gemeentelijke reserves opgevangen. Maar verslechtert de Astense situatie, dan kan dat zomaar veranderen. Fractievoorzitter van D66/HvA Tiny van den Eijnden was daarom duidelijk: “Bezuinigen op deze onderwerpen is en blijft voor ons een brug te ver. Van de plank, en in de prullenbak!” Algemeen Belang kon hier een heel eind in meegaan. De opties afschaffing sport- en cultuurvouchers, verlagen beeldkwaliteit centrum, afschaffen van de mantelzorgwaardering en besparing op handhaving zijn voor de partij stuk voor stuk een ‘no go’. Voor het onderhoud van molen De Oostenwind geldt dat echter niet: “Navraag leert dat de huidige voorziening wel erg fors is. De maatregel om hierop te bezuinigen kan daarom wat ons betreft naar voren worden gehaald”, aldus fractievoorzitter Frans van Helmond.

En ook de VVD deed een duit in het zakje. De partij hekelt de beoogde verhoging van de OZB met 6,75 procent, volgens fractievoorzitter Ton van Egmond om de tekorten in het sociaal domein op te vangen. “Huiseigenaren gaan het gelag betalen. We zijn het daar niet mee eens”, aldus Van Egmond. Als alternatief wil de VVD enkele maatregelen die nu nog staan geparkeerd tóch door laten gaan. Zo moeten de mantelzorgwaardering en de jaarlijkse boomfeestdag eraan geloven, en ook het zelf ophalen van textiel is voor Van Egmond bespreekbaar.

‘Bezuinigen op deze onderwerpen is en blijft een brug te ver’

Wethouder Henk van Moorsel (Financiën) bracht vervolgens wat nuances aan. Zijn college zal de maatregelen op de plank niet zomaar doorvoeren. “Bij een slechter financieel scenario leggen we deze opties aan u voor. De gemeenteraad heeft het laatste woord. U bepaalt welke maatregelen we wel, en welke we niet doorvoeren”, garandeerde Van Moorsel. Voor D66/HvA was dat echter onvoldoende. De oppositiepartij stemde uiteindelijk zelfs tegen de begroting, maar stond daarin echter alleen.

De Punderman
Ook De Punderman was meermaals onderwerp van gesprek. De zwemvereniging moet in sportcomplex De Schop fors meer huur gaan betalen, oplopend naar jaarlijks bijna 25.000 euro extra in 2023. Coalitiepartijen CDA en Leefbaar Asten zagen dat echter niet zitten. “Volgens de zwemvereniging komt haar voortbestaan hiermee in gevaar. We vinden de beoogde bezuiniging erg fors”, sprak Math Vankan, fractievoorzitter van Leefbaar Asten. CDA noemde de verhoging ‘disproportioneel’. “De zwemvereniging is een belangrijke huurder voor het zwembad. In onze optiek kan de huur omhoog, maar niet in de mate zoals door het college van B en W wordt voorgesteld”, aldus fractievoorzitter John Bankers. De vergadering werd daarop geschorst en de partijen staken de koppen bij elkaar, om daarna met een unaniem voorstel te komen. Daarin bleef nog slechts de helft van de beoogde bezuiniging over. 

Op de lange baan
Dan het Ploegmakerspark. Vorig jaar besloot de raad dat er in 2019 een gedegen plan voor een opknapbeurt moest komen. Daarbij werd 25.000 euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Echter, die uitvoering wordt nu op de lange baan geschoven, pas in 2025 krijgt het project weer aandacht. Maar ook dat gaat er niet bij alle partijen in. “PGA is er geen voorstander van dat een aantal groene projecten wordt uitgesteld, en roept het college op om deze op inventieve wijze op te pakken, al dan niet via een burgerinitiatief”, sprak Sandu Niessen. Het park zorgde in het slot van de vergadering sowieso nog voor commotie. Want in de begroting voor volgend jaar is die 25.000 euro niet opgenomen, iets wat de raad pas toen ontdekte. Opnieuw gingen de koppen bij elkaar. Met als conclusie dat er op dit moment geen geld beschikbaar wordt gesteld, ook omdat anders een nieuw financieel gat moet worden gevuld. Wel wordt gekeken om – wellicht binnen een burgerinitiatief – toch al met het opstellen van het plan te starten. En de verlichting kan mogelijk al eerder worden geregeld. Later dit jaar wordt namelijk een nieuw beleidsplan openbare verlichting vastgesteld, waarvan het park onderdeel kan uitmaken.

Gerelateerde nieuwsberichten

Asten pilotgemeente voor nieuw stikstofbeleid ASTEN – Ambtenaren van het Rijk trekken in de komende maanden naar Asten om de stikstofsituatie alhier te analyseren. De gemeente is namelijk verkozen tot één van de drie pilotgebieden... 20 januari 2020 - 16:41
De Plekkers gaan als de brandweer ASTEN – De afgelopen twee weekenden stonden bij carnavalsvereniging De Plekkers uit Asten in het teken van tonpraten, dans en cabaret. Met de Kolderieke Avonden en de Middag van de... 20 januari 2020 - 11:46
Samenwerking Onis Welzijn en Computerhobbyclub Asten ASTEN – Onis Welzijn en Computerhobbyclub Asten bundelen de krachten. De twee gaan samenwerken onder de naam ‘Digitaal Kompas’. De eerste editie van het gezamenlijke initiatief vindt maandag 3 februari... 20 januari 2020 - 10:03
Bedrijventerrein Florapark in Asten uitverkocht ASTEN – Eind november 2017 werd bedrijventerrein Florapark in Asten officieel geopend. Nu, ruim twee jaar later, is het park al volledig uitverkocht. De gemeente moet daarom op zoek naar... 17 januari 2020 - 12:46
CDA Asten vraagt om verbod lachgas ASTEN - De CDA-fractie in Asten vroeg maandag tijdens een commissievergadering aandacht voor de problemen rondom lachgas. De partij wil dat het college van burgemeester en wethouders gaat onderzoeken of... 17 januari 2020 - 12:27
Opnieuw uitstel in verkrachtingszaak Heusden HEUSDEN - Het duurt waarschijnlijk tot na de zomer voordat de 29-jarige verdachte in de Heusdense verkrachtingszaak voor de rechter komt. De man wacht nog op een onderzoek in het... 17 januari 2020 - 12:06