Een medewerker aan de slag in een van de kassen van Vereijken Kwekerijen in Heusden. (Foto: Hein van Bakel)

Pionieren bij huisvesting arbeidsmigranten

vrijdag 13 september 2019 - 12:14|Maarten Driessen

ASTEN – Asten komt met nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Zo krijgen ondernemers meer ruimte om buitenlandse werkers op het eigen terrein onder te brengen. Hoe dat precies moet gebeuren, dat is aan de ondernemer zelf. De gemeente laat - binnen de kaders - bewust ruimte voor nieuwe ideeën.

Het huidige Astense beleid, dat uit 2009 stamt, blijkt al langer achterhaald. De situatie toentertijd is niet te vergelijken met die van nu, want het aantal arbeidsmigranten is intussen fors toegenomen. Momenteel huisvest Asten zo’n 1400 werkers uit voornamelijk het Oostblok. Ter vergelijking: dat zijn er meer dan Ommel inwoners heeft. En tot 2030 wordt nog steeds een sterke groei verwacht. Een update van regels en afspraken is daarom gewenst.

Wethouder Henk van Moorsel ging daarvoor al voor het zomerreces op pad. Er werden bijeenkomsten gehouden in Asten, Heusden en Ommel, en Van Moorsel schoof bij diverse bedrijven aan. Bij de totstandkoming van nieuw beleid wil hij nadrukkelijk ook inwoners en ondernemers betrekken. Die tocht langs alle betrokkenen leverde een nieuw stuk op, wat vorige week voor het eerst aan de Astense politiek werd voorgelegd. Daarin naast huisvesting ook specifieke aandacht voor integratie en handhaving. Zo wordt gekeken naar het leren van de Nederlandse taal, wegwijs in Nederland, samenleven en hoe om te gaan met kinderen van arbeidsmigranten. De gemeente neemt daarbij een initiërende en faciliterende rol aan, verder is het aan werkgevers om dit samen met maatschappelijke organisaties op te pakken. Arbeidsmigranten zijn niet verplicht om de taal te leren, en dus is het beleid wat dat betreft voornamelijk op stimulering gericht.

Maatwerk
Misschien wel de belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige uitgangspunten: ondernemers krijgen meer ruimte om grote aantallen mensen op het eigen terrein onder te brengen. Van Moorsel denkt aan maximaal honderd migranten per locatie, al is dat aantal niet in beton gegoten. “Of het er nu 100, 90 of 125 moeten zijn, dat blijft een discussiepunt. Maar we denken dat we een reële middenweg hebben gevonden, zodat ondernemers de kans hebben om kwalitatief goede bewoning te realiseren”, aldus de wethouder. De manier waarop dit moet gebeuren is, los van enkele kaders, niet vastgelegd. Ondernemers krijgen de ruimte om eigen ideeën te presenteren waarover de gemeente vervolgens beslist. “Uit de bedrijfsbezoeken is gebleken dat er behoefte is aan maatwerk. We hebben daarom gepoogd om vooral duidelijk op te schrijven wat we níét willen.”

Zogenaamde geclusterde huisvesting, ofwel meer dan zes arbeidsmigranten op één locatie binnen de bebouwde kom, of meer dan tien in het buitengebied, wordt in principe niet toegestaan op bedrijventerreinen, recreatieparken, campings en B&B’s, en in wooncontainers, caravans en andere mobiele voorzieningen. In principe, want vrijwel alles blijft bespreekbaar. Belangrijk uitgangspunt in alle gevallen is dat huisvesting aan de Stichting Normering Flexwonen, ofwel de NSF-normering voldoet. Een waslijst aan eisen die kwalitatief goede huisvesting moet garanderen. Verder hoort bij een geclusterde vorm standaard een nachtregister, huisregels en een beheerder, en dient de initiatiefnemer vooraf met omwonenden in gesprek te gaan. Zo moet de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt. De gemeenteraad beslist op een later moment over het nieuwe beleidsstuk. 'We denken dat we een reële middenweg hebben gevonden'

Gerelateerde nieuwsberichten

Spookrijder zorgt voor frontale botsing op A67 bij Asten ASTEN - Een spookrijder heeft vannacht voor een ernstig ongeval gezorgd op de A67 ter hoogte van Asten. Bij de frontale botsing raakten beide bestuurders ernstig gewond. Het ongeval gebeurde... 1 juni 2020 - 09:30
Opnieuw grote brand in Deurnese Peel DEURNE/LIESSEL - Weer is de brand in de Deurnese Peel in alle hevigheid opgelaaid. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Het betreft het deel gelegen aan de Eikenlaan in Liessel. Inwoners... 30 mei 2020 - 19:02
Auto belandt in sloot in Ommel OMMEL - Aan de Kranenvenweg in Ommel is vrijdagochtend een auto in de sloot beland. De bestuurder is inmiddels uit het voertuig en is ongedeerd. Rond 9.00 uur ging het... 29 mei 2020 - 10:06
Horeca Asten krijgt extra terrasruimte ASTEN – Ruim twee maanden was het doodstil in de Nederlandse horeca, maar vanaf maandag keert het leven terug. Landelijk worden de maatregelen versoepeld en zodoende kunnen ook in Asten... 28 mei 2020 - 15:51
Brand bij Dinertijd in Asten ASTEN - De brandweer is uitgerukt voor een brand bij restaurant Dinertijd in Asten. Het betrof een kleine brand die inmiddels is geblust. 27 mei 2020 - 17:20
Leefbaar Asten bezorgd over biomassacentrales ASTEN – De gemeente Asten kent inmiddels enkele biomassacentrales, maar wat Leefbaar Asten betreft blijft het daar ook bij. De partij vreest extra vervuiling en wil nieuwe centrales daarom voorkomen... 27 mei 2020 - 14:18