De raadszaal van het gemeentehuis.

Bezuinigingskaarten blijven tegen de borst

vrijdag 21 juni 2019 - 11:01|Maarten Driessen

ASTEN – Dát Asten moet bezuinigen staat vast, maar waarop blijft nog even in het ongewisse. De lokale politiek moest de volle publieke tribune vorige week grotendeels teleurstellen. Pas tijdens de aankomende raadsvergadering op dinsdag 2 juli wordt er kleur bekend.

Bij nogal wat Astense verenigingen en organisaties viel vorige week een vervelende brief in de bus. De gemeente informeerde daarmee alle partijen die mogelijk door de aankomende bezuinigingen worden geraakt. Want Asten stevent af op een jaarlijks tekort van 3,2 miljoen euro in 2023. En om dat gat te dichten zijn heilige huisjes uitgesloten. Uiteenlopend van (sport)verenigingen tot zorgverleners en van schoolbesturen tot de beiaardier, voor niemand is de toekomst zeker. Echter, waar straks daadwerkelijk op wordt bezuinigd, is aan de gemeenteraad. Wethouder Henk van Moorsel (Financiën) levert enkel een lijst met suggesties aan, de raad velt vervolgens het eindoordeel.

‘Willen we het klokkendorp van Nederland zijn zonder beiaardier?’

Dat gebeurt op 2 juli aanstaande, maar vorige week donderdag werd in commissieverband een eerste aanzet gegeven. Gezien de hoeveelheid betrokken partijen stroomde de publieke tribune dan ook vol. Maar na twee uur wachten volgde voor de aanwezigen vooral een teleurstelling. Het gros van de commissieleden hield de kaarten namelijk nog even tegen de borst. De partijen willen eerst nog met hun achterban in gesprek, en ook aan de dialoogavond wordt zwaar getild. Deze vond woensdagavond plaats in het gemeentehuis, waarbij alle organisaties die mogelijk door de bezuinigingen worden geraakt de kans kregen om hun zegje te doen.

Sportvoucher
Wat Algemeen Belang betreft moeten verenigingen in ieder geval zoveel mogelijk worden ontzien. En PGA streeft naar ‘zo min mogelijk kwaliteitsverlies over de gehele linie’. Ton van Egmond (VVD) waakte verder voor een té sombere stemming: “We moeten alert zijn op onze financiële positie, maar ook niet overdrijven. Ons niet armer rekenen dan nodig is. Men ziet veel risico, en weinig kansen.” 

Verder gingen enkel D66/Hart voor Asten en Leefbaar Asten al wat dieper op het vraagstuk in. Eerstgenoemde is bijvoorbeeld pertinent tegen besparen op schoolzwemmen en het schrappen van de sportvoucher, een regeling voor kinderen in het kader van minimabeleid. “Want we willen de jeugd juist in beweging krijgen”, aldus Remco Wever, die meer bezuinigingsvoorstellen niet direct ziet zitten. “Willen we het klokkendorp van Nederland zijn zonder beiaardier? En past het schrappen van de gemeentepagina in Peelbelang? We willen open en transparant zijn, en niet iedereen heeft een smartphone.” Wever opperde daarom om de pagina niet wekelijks, maar om de week te plaatsen. Zoals ook Leefbaar Asten het gemeentenieuws niet kwijt wil. “Ik denk dat we als politiek alle middelen moeten benutten om met onze burgers te communiceren. Daarom is het een groot gemis als we op dit middel bezuinigen”, sprak fractievoorzitter Math Vankan. Ook zijn partij gaat de voorgestelde bezuinigingen binnen de eigen achterban ‘indringend’ bespreken. “We zijn bezorgd over de gevolgen voor professionele organisaties en verenigingen. Het zijn behoorlijke dilemma’s waarvoor we komen te staan. Ons credo daarbij is: maak niet kapot wat je misschien niet meer kunt repareren als er betere tijden aanbreken.” Wever noemde het vraagstuk even daarvoor al een ‘Chinese marteling’. “Veel beoogde maatregelen hebben flinke impact op onze burgers. We nodigen de fracties daarom uit om over deze punten te praten. Misschien kunnen we tot een raadsbreed alternatief komen”, stelde hij voor.

Doodsteek
Het gesprek aangaan, dat wil ook voorzitter van zwemvereniging De Punderman Mark Cattenstart. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de commissie toe te spreken. Daarbij uitte hij vooral zijn zorgen, nu zijn vereniging bij zwembad De Schop mogelijk dubbel zoveel huur moet gaan betalen. “Dat betekent een verdubbeling van de contributie voor onze leden, die voor velen niet betaalbaar is. We kijken daarom tegen een leegloop binnen onze vereniging aan, en daarmee moeten we binnen een paar jaar stoppen”, aldus Cattenstart. Hij verzocht de commissieleden de beoogde bezuiniging dan ook niet door te voeren. “Het is voor ons echt de doodsteek. We willen daarom het gesprek aangaan over wat wél mogelijk is.” 

Gerelateerde nieuwsberichten

Asten pilotgemeente voor nieuw stikstofbeleid ASTEN – Ambtenaren van het Rijk trekken in de komende maanden naar Asten om de stikstofsituatie alhier te analyseren. De gemeente is namelijk verkozen tot één van de drie pilotgebieden... 20 januari 2020 - 16:41
De Plekkers gaan als de brandweer ASTEN – De afgelopen twee weekenden stonden bij carnavalsvereniging De Plekkers uit Asten in het teken van tonpraten, dans en cabaret. Met de Kolderieke Avonden en de Middag van de... 20 januari 2020 - 11:46
Samenwerking Onis Welzijn en Computerhobbyclub Asten ASTEN – Onis Welzijn en Computerhobbyclub Asten bundelen de krachten. De twee gaan samenwerken onder de naam ‘Digitaal Kompas’. De eerste editie van het gezamenlijke initiatief vindt maandag 3 februari... 20 januari 2020 - 10:03
Bedrijventerrein Florapark in Asten uitverkocht ASTEN – Eind november 2017 werd bedrijventerrein Florapark in Asten officieel geopend. Nu, ruim twee jaar later, is het park al volledig uitverkocht. De gemeente moet daarom op zoek naar... 17 januari 2020 - 12:46
CDA Asten vraagt om verbod lachgas ASTEN - De CDA-fractie in Asten vroeg maandag tijdens een commissievergadering aandacht voor de problemen rondom lachgas. De partij wil dat het college van burgemeester en wethouders gaat onderzoeken of... 17 januari 2020 - 12:27
Opnieuw uitstel in verkrachtingszaak Heusden HEUSDEN - Het duurt waarschijnlijk tot na de zomer voordat de 29-jarige verdachte in de Heusdense verkrachtingszaak voor de rechter komt. De man wacht nog op een onderzoek in het... 17 januari 2020 - 12:06