Asten onderdeel landelijke steekproef

vrijdag 17 mei 2019 - 11:15|Maarten Driessen

ASTEN - Asten is één van de honderd gemeenten die deelnemen aan een steekproef in opdracht van het Rijk, als aanloop naar een herziening van het gemeentefonds in 2021. Deze pot met geld wordt jaarlijks onder gemeenten verdeeld voor diverse taken, bijvoorbeeld op het gebied van (jeugd)zorg. Juist daar wringt ook in Asten de schoen. Wethouder Janine Spoor (sociaal domein) is dan ook tevreden met de deelname.

Omdat er links en rechts nogal wat knelpunten zijn bij de verdeling van het gemeentefonds, wil het Rijk deze gaan herzien. De gemeente Asten is wat dat betreft een treffend voorbeeld. De verdeling wordt namelijk gebaseerd op diverse maatstaven. Zo wordt bij het verstrekken van geld voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg onder meer gekeken naar het medicijngebruik binnen een gemeente. Maar omdat apotheker en huisartsen in Asten de krachten bundelen om medicijnverspilling tegen te gaan, ligt het aantal verstrekte medicijnen hier beduidend lager dan elders. Onbedoeld komt er daardoor minder geld vanuit het Rijk, waardoor de gemeente al jaren financieel in de knel zit. Ook wordt er daarom al jaren aandacht voor gevraagd in Den Haag. De keuze voor Asten als onderdeel van de steekproef is daarom geen vreemde.

Erg gunstig
Het onderzoek richt zich op twee onderdelen: het sociaal domein en de overige delen van het gemeentefonds. “Het uiteindelijke verdeelmodel moet gebaseerd zijn op de kosten die gemeenten moeten maken. Dat betekent dat er gegevens nodig zijn over de uitgaven”, aldus een gemeentewoordvoerder. Ook Asten levert daarom binnenkort zijn papieren in, in de hoop dat de verdeling na de herziening gunstiger uitvalt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door AEF en Cebeon, twee bureau’s die eerder door Asten werden ingehuurd om de situatie hier te onderzoeken. Conclusie van dat onderzoek was dat de gemeente inderdaad onterecht wordt benadeeld vanwege het medicijnenverhaal. Wethouder Janine Spoor noemt het daarom ‘erg gunstig’ dat het Rijk voor deze bureau’s kiest. “AEF heeft al eerder bij het ministerie aangekaart dat Asten een bijzondere gemeente is. Bij allebei de bureau’s is onze situatie bekend.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Onderzoek naar brandstichting in Asten gestaakt ASTEN – De politie heeft het onderzoek naar een reeks brandstichtingen in Asten stilgelegd. Tot op heden zijn er onvoldoende aanknopingspunten. Er zijn dan ook geen verdachten aangehouden. In mei... 7 juli 2020 - 10:49
Uitstel Hulde-avonden muziekgroep Anders OMMEL – Muziekgroep Anders uit Ommel had in oktober twee nieuwe concerten gepland staan. Maar vanwege de onzekerheden door corona is besloten daar een streep door te zetten. In het... 6 juli 2020 - 11:47
Opinie: Onverteerbaar dat kabinet gemeenten zoals Asten financieel afknijpt Als Asten worstelen we al enkele jaren met de gemeentefinanciën. Zo hebben we al een aantal keren fors moeten bezuinigen. Dat is geen geheim meer, en inmiddels beginnen ook verenigingen,... 3 juli 2020 - 13:18
Open brief aan Rob Jetten ASTEN – Een herijking van het Gemeentefonds die ongunstig uitpakt voor kleinere plattelandsgemeenten. Tiny van den Eijnden, fractievoorzitter van D66/Hart voor Asten is er niet gerust op, en richt zich... 3 juli 2020 - 12:16
Laatste editie online Koot & Bie-quiz ASTEN – De derde en laatste online Koot & Bie-quiz vindt vrijdagavond plaats. Vanaf 20.00 uur schotelen Astenaren Ruud van Dam, Gaston Dollevoet en Rob Hermkens hun medeliefhebbers weer allerlei... 3 juli 2020 - 12:12
Toine Manders bezorgd over huisvesting arbeidsmigranten: 'Gevaar voor volksgezondheid' BRUSSEL – Europarlementariër Toine Manders pleit voor een Europese standaard voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens de Heusdenaar laat de coronacrisis zien dat er op dat gebied nog veel te... 3 juli 2020 - 11:52