Project scholenplan kan van start

vrijdag 15 februari 2019 - 11:00|Maarten Driessen
Wethouder Theo Martens.

ASTEN – De uitvoering van het Astense scholenplan kan van start. Schoolbesturen Prodas en Platoo hebben inmiddels beide een aanvraag voor een nieuw schoolgebouw ingediend. Toch is de kritiek nog steeds niet verstomd. De wens om de plannen te herzien lijkt in de gemeenteraad echter niet op een meerderheid te kunnen rekenen.

Over het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs (SHP) is het laatste woord nog (steeds) niet gezegd. Dat bleek maandagavond tijdens een commissievergadering waarin het onderwerp opnieuw uitgebreid werd besproken. Wethouder Theo Martens meldde dat beide betrokken schoolbesturen, Prodas en Platoo, inmiddels een vergunningaanvraag hebben ingediend. Prodas voor de bouw van een nieuw onderkomen nabij het Varendonck College, Platoo voor een school in nieuwbouwwijk Loverbosch. “Daarmee kunnen we ons proces nu starten”, aldus Martens.

Nog dit jaar moet worden vastgesteld wat de gebouwen maximaal mogen gaan kosten. Daarna kan de schop in principe in de grond. Maar vooral de oppositie trapt liever nog even op de rem. Met name PGA en D66/Hart voor Asten waren opnieuw kritisch. “We ontvangen nog steeds signalen dat het draagvlak onder Astenaren nauwelijks tot niet aanwezig is. Het SHP heeft al voor veel onrust gezorgd, maar het is nog niet te laat om het tij te keren”, sprak Ingrid Welten (PGA). Ook D66/HvA stelde dat er nog veel onduidelijk is. “Kunnen we het SHP niet aanpassen aan de actualiteit? We vragen niet om alles over te doen, maar wel om aanpassingen over te nemen. Zo scheppen we duidelijkheid en nemen we zorgen weg”, aldus Remco Wever.

Bouwkosten stijgen
Eén van die actualiteiten is een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), met daarin een actualisatie van de bouwnormen voor de ontwikkeling van nieuwe schoolgebouwen. De normen stamden namelijk uit 2009 en liepen daardoor flink achter op de realiteit. Daarom dat VNG de normen met maar liefst 40 procent heeft verhoogd. Meerdere partijen uitten maandag hun zorgen over wat dit voor de Astense plannen betekent. Want bij de totstandkoming van het SHP vorig jaar golden immers nog de sterk verouderde normen. Hoewel de hoogte van de stijging ook wethouder Martens had verrast, zijn de gevolgen voor Asten minimaal, zo stelt een gemeentewoordvoerder. “Niet de VNG-normen, maar de laatste ervaringscijfers bij de ontwikkeling van kindcentrum Het Talent waren leidend. Dit omdat we al rekening hielden met hogere kosten. Daarom dat we nu in de jaarlast van het SHP maar een klein verschil van ongeveer 20.000 euro moeten verwerken.”

De Horizon
Een ander argument om het SHP mogelijk te herzien, is het besluit van Platoo om basisschool De Horizon voorlopig toch open te houden. Het SHP behelst het verminderen van het aantal basisscholen in Asten van zeven naar vier, waarbij onder meer De Horizon zou verdwijnen. Platoo stelt echter over nieuwe informatie te beschikken op basis waarvan ze dat besluit wil herzien. Voor wethouder Martens echter geen reden om het SHP nog aan te passen, en een meerderheid van de gemeenteraad lijkt die mening te delen. “We moeten altijd rekening houden met nieuwe informatie, zeker voordat de eerste schop in de grond gaat. Maar er is nu enkel marginaal, en niet substantieel iets veranderd”, aldus Martens. Dat betekent dat het SHP blijft uitgaan van vier basisscholen in de kern van Asten. De keuze om De Horizon tóch open te houden komt daarmee voor rekening van Platoo. De vraag is vervolgens hoelang deze school dan nog open kan blijven. Gemeenten hebben weliswaar een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van primair onderwijs, maar De Horizon staat straks niet meer aangewezen als onderwijslocatie. Aannemelijk is daarom dat er vanuit de gemeente geen geld meer in het toch al sterk verouderde gebouw wordt gestopt. Maar hoe de toekomst van De Horizon er precies uitziet, dat blijft tot dusver nog grotendeels onduidelijk.

Gerelateerde nieuwsberichten

Gezamenlijke controleactie in Asten ASTEN - Momenteel wordt in de gemeente Asten een grote controleactie gehouden, uitgevoerd door onder andere de politie, Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en de FIOD. De controles vinden plaats bij... 21 mei 2019 - 10:36
Zonnige processie in Ommel OMMEL - De grote gildeprocessie trok zondag door de straten van Ommel. Het hoogtepunt van de jaarlijkse Mariamaand vond onder een stralend zonnetje plaats. Onze fotograaf Marius van Deursen maakte... 21 mei 2019 - 10:04
Jubileumjaar Museum Klok & Peel van start ASTEN - Museum Klok & Peel bestaat vijftig jaar. Wat in 1969 op de zolder van het gemeentehuis in Asten als een uit de hand gelopen verzameling luidklokken is ontstaan,... 17 mei 2019 - 11:20
Beeldentuin Heusden opnieuw divers HEUSDEN – Kunstenaar Theo van Dam opent komende zondag wederom zijn beeldentuin in Heusden. ‘Artheo’ zorgt ook dit keer voor een divers aanbod, met onder andere schilderijen, glas-in-lood en houtsculpturen... 17 mei 2019 - 11:15
Asten onderdeel landelijke steekproef ASTEN - Asten is één van de honderd gemeenten die deelnemen aan een steekproef in opdracht van het Rijk, als aanloop naar een herziening van het gemeentefonds in 2021. Deze... 17 mei 2019 - 11:15
Eén euro voor het Park van Vrede OMMEL – Ommel maakt zich op voor de grote gildeprocessie, als hoogtepunt van de jaarlijkse Mariamaand. Een stoet van zo’n tweehonderd deelnemers trekt komende zondag door het bekende bedevaartsoord. De... 17 mei 2019 - 11:00