College Asten oogst lof én kritiek

vrijdag 9 november 2018 - 11:15|Maarten Driessen
Wethouder Janine Spoor.

ASTEN – De gemeente Asten krijgt ruim 1,3 miljoen euro uit de landelijke ‘stroppenpotten’ voor tekorten in de zorg, zo maakte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vorige week bekend.  Een welkome opsteker, al moet Asten rode cijfers in de komende jaren vooral ook zien te voorkomen. Een dinsdag gepresenteerd rapport van de rekenkamercommissie moet daarbij gaan helpen.

De rekenkamercommissie werd eerder op verzoek van de gemeenteraad Asten ingesteld. Enkele ambtenaren kregen samen met onderzoekers van bureau Cebeon de opdracht om te kijken hoe Asten zicht en grip op de tekorten in het sociaal domein kan krijgen. Afgelopen dinsdag presenteerde de commissie de resultaten aan het college en de raad.

De opmerkelijkste conclusie uit het rapport: Asten begrootte dit jaar acht ton minder voor het sociaal domein dan dat het Rijk voor deze taken heeft uitgekeerd. Dat wil zeggen dat dit bedrag voor andere zaken dan de zorg is gebruikt. Vreemd, zeker omdat Asten steevast stelt dat de rijksbijdrage voor zorgtaken onvoldoende is.

Zorgenkindje
Het college van B en W kon dinsdag nog niet inhoudelijk reageren op de resultaten, en komt op een later moment met een reactie. Zo is ook nog niet duidelijk of in voorgaande jaren hetzelfde is gebeurd. Wel gaf wethouder Janine Spoor (sociaal domein) aan nuancering te willen aanbrengen, die straks in de reactie terugkomt. Maar wat betreft die acht ton staat ook Spoor nog voor een raadsel: “Waar zijn die aan besteed? Dat wil ik ook weten.”

'Voor ons rijst de vraag: hoe heeft dit kunnen gebeuren?'

In afwachting van de reactie van het college uitten diverse partijen al stevige kritiek. “Niet het sociaal domein is het zorgenkindje, wij besteden geld voor het sociaal domein aan andere zaken. Daar maken we ons zorgen over”, zei Ton van Egmond (VVD). En ook de PGA kraakte enkele harde noten. “Voor ons rijst de vraag: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dit is buitengewoon serieus. Want uiteindelijk gaat het om de vraag of de raad de juiste informatie heeft gekregen om de juiste keuzes te kunnen maken”, aldus Ingrid Welten. Wethouder Spoor verwacht tijdens de aankomende commissievergaderingen later deze maand meer duidelijkheid te kunnen scheppen.

Vruchten afgeworpen
Maar er was dus ook goed nieuws: de eenmalige bijdrage uit de landelijke ‘stroppenpot’. Asten vroeg weliswaar 1,9 miljoen aan, maar mag met ruim 1,3 miljoen zeker niet klagen. En dat doet het dan ook niet. Want elders kregen elf andere gemeenten allemaal nul op het rekest. Of de bijdrage viel stukken lager uit dan gehoopt, zoals in Oisterwijk. Die ging voor ruim acht ton, maar mag slechts 73.000 euro bijschrijven.

De voorganger van Spoor, voormalig wethouder Jac Huijsmans, kreeg dinsdagavond de credits voor deze opsteker. Jarenlang ageerde Huijsmans tegen de ‘oneerlijke’ verdeelsystematiek van zorggelden vanuit het Rijk. De unieke aanpak van medicijnverstrekking in Asten maakt dat de gemeente aan de andere kant minder geld krijgt voor de zorg. Het inmiddels bekende verhaal. En iets dat eerder door onderzoeksbureau Cebeon onomstotelijk werd vastgesteld. “De nooit aflatende lobby en inspanningen van Huijsmans en zijn team ambtenaren lijken hun vruchten te hebben afgeworpen. Een groot compliment is hier zeker op zijn plaats”, zo eerde raadslid Math Vankan zijn partijgenoot binnen Leefbaar Asten. De eenmalige bijdrage wordt ingepland om toekomstige tekorten binnen het sociaal domein op te vangen.

Gerelateerde nieuwsberichten

Rechtgezet: zannikaovenden Heusden volgende week Per abuis hebben we deze week gemeld dat de zannikaovenden van de Peelvrujters komend weekend plaatsvinden. Dit is niet juist. De jaarlijkse zittingsavonden in Heusden vinden plaats op vrijdag 14... 7 december 2018 - 13:13
Klok & Peel aanjager Brabant Remembers ASTEN – Het Klok & Peel Museum in Asten wordt regionaal de kartrekker van het project Brabant Remembers, ter nagedachtenis aan de bevrijding van Noord-Brabant. Volgend jaar is het precies... 7 december 2018 - 12:30
Sloop Anneke; einde van een tijdperk ASTEN – Lange tijd hield hij dapper stand, maar nu moet het laatste pand van Anneke de Bruijn er toch echt aan geloven. De sloopvoorbereidingen van Astens bekendste bouwwerk zijn... 7 december 2018 - 11:27
Dramatische oorlogsverhalen bij De Vonder ASTEN - Marietje Kooistra-Kruijf uit Someren en Martien Klaus uit Asten kennen elkaar al heel lang. In de herfst van 1944 lagen ze allebei in het Geldropse ziekenhuis, in dezelfde... 7 december 2018 - 11:25
Schimmig spel rond molen Asten ANALYSE - Onbeantwoorde vragen, geheime onderzoeken en tegenstrijdige beweringen. De mogelijke komst van een nieuwe bedrijfshal in Asten – met gevolgen voor molen De Oostenwind – voltrekt zich volledig achter... 7 december 2018 - 09:30
Burgemeester Vos herbenoemd ASTEN - Burgemeester Hubert Vos van de gemeente Asten is officieel begonnen aan zijn tweede termijn. Zijn herbenoeming werd maandag bekrachtigd door commissaris van de Koning Wim van de Donk... 5 december 2018 - 14:21