Het Burgemeester Ploegmakerspark in Asten krijgt een uitgebreide opknapbeurt. (Foto: Hein van Bakel)

Berusting over Astens huishoudboekje

vrijdag 9 november 2018 - 11:13|Maarten Driessen

ASTEN – Weinig vuurwerk dinsdagavond tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Asten. Normaliter dé kans voor partijen om nieuwe wensen kenbaar te maken, maar als er geen centen (over) zijn, heeft heel veel willen ook geen zin. Wel goed nieuws voor het Burgemeester Ploegmakers in hartje Asten, dat eindelijk zijn uitgebreide opknapbeurt krijgt.

Eigenlijk kwam de begrotingsbehandeling dit keer net wat te vroeg, omdat enkele nieuwe ontwikkelingen nog in de stukken moeten worden verwerkt. Bijvoorbeeld de toekenning van ruim 1,3 miljoen euro uit de landelijke ‘stroppenpot’, bedoeld om de financiële gaten binnen de zorg te vullen. Die onverwachte opsteker werd pas vorige week vrijdag bekend. Daarnaast presenteerde de rekenkamercommissie dinsdag de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar datzelfde sociaal domein. De gemeente riep die commissie in het leven om zicht en grip op lokale zorgkosten te krijgen. De gevolgen van dat onderzoek voor de begroting zijn nu nog niet bekend.

‘Om allerlei redenen wordt het Burgemeester Ploegmakerspark nu gemeden’

De begroting is volgend jaar nog sluitend, maar daarna loopt het tekort op tot bijna één miljoen in 2022. De gemeente werkt daarom drie mogelijke scenario’s uit, uiteenlopend van positief tot negatief. In dat laatste scenario, waarin het financieel dus niet voor de wind gaat, komen hoe dan ook nieuwe bezuinigingen ter sprake. De uitwerking van de verschillende scenario’s volgt echter later pas, dus ook daarover kon dinsdag nog niet inhoudelijk worden gesproken.

Ondanks dat gaven alle partijen toch een beschouwing op de huidige stand van zaken. Leefbaar Asten mocht aftrappen, en boekte dinsdag ook resultaat. De partij stoort zich namelijk al langer aan het in verval geraakte Burgemeester Ploegmakerspark, en trok daarover eerder al aan de bel. Nu schaarden alle partijen zich achter een plan voor een stevige opknapbeurt, dat volgend jaar moet worden opgesteld. “Het park vervult op dit moment niet meer de functie die we het zo graag toedichten. Men moet er veilig kunnen verblijven en recreëren en dat is op dit moment niet mogelijk. Om allerlei redenen wordt het park gemeden”, aldus fractievoorzitter Math Vankan. Daarom kreeg het college van B en W de opdracht een plan op te stellen, dat onder meer het in kaart brengen van de toestand van de huidige bomen en groot onderhoud van de bestaande verharding moet bevatten. Daarnaast wordt bekeken hoe de biodiversiteit en het recreatief gebruik te stimuleren. Ook de openbare verlichting komt verder aan bod.

Alcoholmisbruik
Het CDA diende daarnaast, met steun van D66/Hart voor Asten, een voorstel in om alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan. De partij claimt dat het alcoholmisbruik – campagnes en maatregelen ten spijt – alleen maar is toegenomen. Iets dat wethouder Janine Spoor (sociaal domein) overigens tegenspreekt, omdat uit onderzoek juist een afname zou blijken. Hoe dan ook verzocht het CDA het college om samen met betrokkenen zoals ouders, GGD, politie, onderwijs, verenigingen en verslavingszorg een plan van aanpak op te stellen.

'We gaan nu net doen alsof we het hier op de agenda zetten, maar dat is niet zo'

Dat voorstel kreeg ruime steun, alleen Algemeen Belang stemde tegen. “We gaan nu net doen alsof we het hier op de agenda zetten, maar dat is niet zo. Er loopt al van alles op dit gebied”, zei raadslid Frank van de Kerkhof, die namens het Varendonck College zitting neemt in een werkgroep waarin de betrokken partijen zijn vertegenwoordigd. Die werkgroep komt nu al periodiek bijeen. “De motie is sympathiek, maar levert het iets op wat er anders niet zou zijn? Het antwoord is nee.” En hoewel Leefbaar Asten het voorstel steunde, gaf de partij in een stemverklaring aan de constatering van Van de Kerkhof te onderschrijven. Een motie vooral voor de bühne dus, zo lijkt de gedachte.

Armoedebestrijding
De PGA uitte in haar beschouwing voornamelijk zorgen over het sociaal domein. De progressieven zien de beoogde bezuinigingen op de jeugdhulp in de komende jaren niet zitten, en willen de inkomensgrens voor bepaalde minimaregelingen – gericht op gepensioneerden en kinderen jonger dan 18 jaar - ophogen van 110 naar 120 procent van het sociaal minimum. “We geloven in een preventieve aanpak en zien armoedebestrijding als een belangrijk middel om problemen rondom ontwikkeling en gezondheid te voorkomen”, verklaarde fractievoorzitter Ingrid Welten. Een voorstel daartoe kreeg echter onvoldoende steun vanuit de raad.

De VVD deed nogmaals een oproep de plannen voor een rotonde aan de Heesakkerweg uit te stellen. “Deze rotonde voegt wat betreft verkeersveiligheid weinig toe. En het bespaarde geld kunnen we nu en in de toekomst goed gebruiken”, aldus fractievoorzitter Ton van Egmond, die tevens vragen stelde over het Astense bomenbeleid. Want hoge bomen vangen naast wind ook veel zon, en dat is slecht voor de opbrengst van zonnepanelen. “We krijgen hierover regelmatig vragen vanuit verschillende wijken. Hoge bomen vangen het zonlicht af, waardoor het niet rendabel is om in zonnepanelen te investeren. Wellicht is dat iets om naar te kijken.”

Maar de belangrijkste taak voor Asten lijkt dus het op peil houden van het huishoudboekje. Hoe dat te doen volgt later nog, maar Algemeen Belang deed alvast een voorzet. Fractievoorzitter Frans van Helmond: “Wat ons betreft wordt hierbij nadrukkelijk gekeken naar de kosten voor Onis, Mee en de Lev-groep, die samen meer dan een miljoen euro bedragen. Nieuwe bezuinigingen zijn ons inziens onontkoombaar, maar hierbij willen we de verenigingen buiten schot laten. Zij hebben immers de laatste jaren al flink hun steentje bijgedragen.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Rechtgezet: zannikaovenden Heusden volgende week Per abuis hebben we deze week gemeld dat de zannikaovenden van de Peelvrujters komend weekend plaatsvinden. Dit is niet juist. De jaarlijkse zittingsavonden in Heusden vinden plaats op vrijdag 14... 7 december 2018 - 13:13
Klok & Peel aanjager Brabant Remembers ASTEN – Het Klok & Peel Museum in Asten wordt regionaal de kartrekker van het project Brabant Remembers, ter nagedachtenis aan de bevrijding van Noord-Brabant. Volgend jaar is het precies... 7 december 2018 - 12:30
Sloop Anneke; einde van een tijdperk ASTEN – Lange tijd hield hij dapper stand, maar nu moet het laatste pand van Anneke de Bruijn er toch echt aan geloven. De sloopvoorbereidingen van Astens bekendste bouwwerk zijn... 7 december 2018 - 11:27
Dramatische oorlogsverhalen bij De Vonder ASTEN - Marietje Kooistra-Kruijf uit Someren en Martien Klaus uit Asten kennen elkaar al heel lang. In de herfst van 1944 lagen ze allebei in het Geldropse ziekenhuis, in dezelfde... 7 december 2018 - 11:25
Schimmig spel rond molen Asten ANALYSE - Onbeantwoorde vragen, geheime onderzoeken en tegenstrijdige beweringen. De mogelijke komst van een nieuwe bedrijfshal in Asten – met gevolgen voor molen De Oostenwind – voltrekt zich volledig achter... 7 december 2018 - 09:30
Burgemeester Vos herbenoemd ASTEN - Burgemeester Hubert Vos van de gemeente Asten is officieel begonnen aan zijn tweede termijn. Zijn herbenoeming werd maandag bekrachtigd door commissaris van de Koning Wim van de Donk... 5 december 2018 - 14:21