Kasteelbewoners Franca Thijssen en Roel ten Hoven op het bruggetje bij de Voordeldonkse Broekloop. (Foto: Marius van Deursen)

Bewoners Kasteel Asten vrezen nieuwbouwplannen

vrijdag 7 september 2018 - 13:10|Maarten Driessen

HEUSDEN – Bewoners van Kasteel Asten zijn bezorgd over de plannen voor een nieuw landgoed in de directe omgeving, waarop onder meer drie villa’s moeten verrijzen. Volgens initiatiefnemer John Baltussen zorgt het project juist voor een positieve impuls voor het gebied.

Ondernemer Baltussen is eigenaar van zo’n tien hectare grond aan de Voorste Heusden, ten noorden van de kasteelruïne even verderop. Sinds enkele jaren werkt de preiteler aan een nieuwbouwplan voor die locatie, met naast drie villa’s ook veel aandacht voor natuur, recreatie en waterberging. En hoewel de Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten (SBKA) en de kasteelbewoners over dat laatste niet direct negatief zijn, zien ze bebouwing hoe dan ook niet zitten. Belangrijkste reden: het in 2004 vastgelegde Masterplan voor behoud en versteviging van het kasteel en omgeving. Een uitgebreid en breed gedragen project, onder meer gefinancierd vanuit de EU. Het Masterplan werd tevens omarmd door de gemeente Asten, dat de uitgangspunten in het bestemmingsplan verankerde. 

'Ongewenste ontwikkelingen zullen we bestrijden', kasteelbewoonster Franca Thijssen

Jos Gommans, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en tot voor kort kasteelbewoner, was toentertijd namens SBKA projectleider van het Masterplan. Dat het college van B & W nu niet negatief tegenover de plannen staat, komt ook voor hem als een verrassing. “In het Masterplan is vastgelegd dat het landschap open en transparant moet zijn, met een agrarische functie als meest passend. Het is evident dat het plan van Baltussen hiermee in strijd is, maar de gemeente staat er toch voor open. Dat verbaast ons”, aldus Gommans. Volgens hem moet het kasteel als centraal punt fungeren, en daarvoor moet het landschap open zijn. Iets waar iedereen het in 2004 nog over eens was. “Het is raar dat er eerst heel veel tijd, geld en energie in wordt gestoken, en dat de gemeente nu zegt: goed plan. Daarover zijn we verontwaardigd. We voelen ons in de steek gelaten, terwijl we toentertijd juist heel goed hebben samengewerkt.” Voor SBKA en de bewoners is het daarom simpel: plannen voor bebouwing moeten op voorhand al worden geweigerd. Franca Thijssen, die dinsdagavond namens SBKA en de bewoners insprak tijdens een commissievergadering, verwoordde het als volgt: “Het Masterplan hoort leidend te zijn. We blijven openstaan voor overleg omdat we passende ontwikkelingen toejuichten, maar ongewenste ontwikkelingen zullen we bestrijden. We hopen dat de gemeente met enige trots blijft opkomen voor de grote belangen in dit cultuurhistorisch gebied en het open kasteellandschap.”

'We willen een landgoed realiseren dat het dorp Asten met het kasteel verbindt', initiatiefnemer John Baltussen

Veel groen
Ook initiatiefnemer Baltussen lichtte dinsdagavond zijn standpunten toe. Zijn beoogde project, Landgoed Hazeldonk, is volgens hem juist een verrijking voor het gebied. “We willen een landgoed realiseren dat het dorp Asten met het kasteel verbindt. Inclusief recreatieve functie en veel groen. Zo denken we aan een wandelroute en een brug over de Voordeldonkse Broekloop, die de aanwezige wandelroute rondom het kasteel verbindt met de Astense bebouwde kom. De wandelroute moet tevens aansluiten op de route ‘Twaalf Apostelen’ richting Heusden.” Zo moet de grond in zijn bezit worden opgesplitst in een deel natuur, een deel landbouw en ruimte voor enkele bouwkavels. Daarnaast is Baltussen al een tijdje in gesprek met waterschap Aa en Maas, dat kansen ziet voor waterberging, plus vismigratie en ecologische oevers in de Voordeldonkse Broekloop. “Al deze ideeën zijn perfect te integreren in ons plan. Hierover willen we graag in gesprek met gemeente, waterschap, onze landschapsarchitect en de omwonenden, om gezamenlijk een plan te ontwikkelen dat voor mensen in Asten en omgeving, en voor onszelf van waarde kan zijn. Een plek waar eenieder zich kan ontspannen in een mooie, natuurrijke omgeving.”

Gemeenteraad beslist
Concreet zijn de plannen dus nog niet, een officiële vergunningaanvraag moet nog worden ingediend. Maar omdat het sowieso een bestemmingsplanwijziging vergt, is het de gemeenteraad die straks het eindoordeel moet vellen. De raad liet zich daarom dinsdagavond alvast voorzichtig uit over het beoogde project. Het gros van de partijen hoopt op een positief verloop van de dialoog tussen de betrokkenen, die volgende week wordt hervat. En waar vooral VVD en CDA zich verder op de vlakte hielden, waren anderen stelliger. Zo vinden Leefbaar Asten, PGA en D66/HvA dat het Masterplan leidend moet zijn, en dat de plannen daaraan getoetst moeten worden. “We snappen niet dat het college nu in het vooroverleg plotsklaps van het Masterplan afwijkt. We vinden het zeer belangrijk dat het landschap openblijft. Deze ontwikkeling heeft geen meerwaarde voor de cultuurhistorie, en werkt verstedelijking in de hand”, sprak Sandu Niessen (PGA). Want dat is tevens een vrees van SBKA: goedkeuring zou voor precedentwerking kunnen zorgen, met een nieuwe villawijk tot gevolg. Frank Hurkmans (Algemeen Belang) deed een oproep de beoogde plannen snel aan de commissie en de gemeenteraad voor te leggen. Hurkmans: “Wat heeft het voor zin om dit door te zetten, als vanuit de raad wordt gezegd: dit zien we niet zitten. Want dat zou zomaar kunnen.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Enquête over huisvesting arbeidsmigranten ASTEN - De gemeente Asten werkt momenteel aan nieuw beleid omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarvoor wordt ook nadrukkelijk om inbreng vanuit inwoners gevraagd. Zo heeft de gemeente een enquête... 18 januari 2019 - 15:13
De Plekkers breken record ASTEN - Afgelopen weekend begonnen voor CV De Plekkers de activiteiten van het nieuwe carnavalsseizoen. Op zaterdagavond werd er afgetrapt met de eerste van twee Kolderieke Avonden. Zondag was er... 18 januari 2019 - 14:07
Gedenkwaardige herinnering aan Astens verzetsheld ASTEN/SOMEREN – Na zijn overlijden ontving verzetsstrijder Frits de Bruijn meerdere onderscheidingen, waaronder ook het Nederlands verzetsherdenkingskruis. De Astenaar was betrokken bij een poging treinrails te saboteren, maar werd door... 18 januari 2019 - 11:26
De Peel onder vuur: aflevering 2 De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek... 16 januari 2019 - 12:31
‘Het loopt lekker in Asten’ ASTEN – De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Asten werd vorige week woensdag drukbezocht. En hoewel enkele risico’s en tegenslagen, was de toespraak van burgemeester Vos vooral ook positief. Burger en... 16 januari 2019 - 12:04
Komische première Onderling Kunstgenot HEUSDEN - Grappige situaties met verschillende persoonsverwisselingen, snelheid in dialogen en mooi fysiek toneelspel waarbij spelers een lach op je gezicht laten verschijnen. Dat is de klucht ‘Wie van de... 16 januari 2019 - 11:55