Op het kruispunt Meijelseweg-Buizerdweg komt mogelijk een rotonde. (Foto: Marius van Deursen)

Asten wikt en weegt over financiën

vrijdag 6 juli 2018 - 11:54|Maarten Driessen

ASTEN – Enerzijds wil ook de gemeente Asten vooruit, anderzijds zijn de financiële middelen beperkt. De komende jaren belanden veel plannen daarom op de weegschaal voor een kosten-batenanalyse. Want daarover was de gemeenteraad het dinsdagavond, tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2018, wel eens. Vooral het sociaal domein en een nieuwe Omgevingswet maken dat soms een pas op de plaats moet worden gemaakt.

De Voorjaarsnota, de opmars naar de gemeentelijke begroting voor 2019. Normaliter dé kans voor partijen om nieuwe wensen kenbaar te maken. Maar met een begroting die na volgend jaar in de min uitkomt, druppelde dinsdagavond vooral ook realisme door. Want waar links en rechts toch nog nieuwe ideeën werden gepresenteerd, was de raad eensgezind over een sterk kritische, controlerende rol op de financiën in de komende jaren. Dat het soms schrapen wordt, valt de gemeente eigenlijk nauwelijks te verwijten. Vooral nieuwe taken vanuit het Rijk, zonder bijbehorende benodigd budget, zetten lokale bestuurders verder onder druk. Verantwoordelijkheden in het sociaal domein spelen daarbij een belangrijke rol, maar Asten reserveert tevens één miljoen euro voor de implementatie van een nieuwe Omgevingswet. Als die in 2021 landelijk in werking treedt, staat de gemeente jaarlijks ook nog een extra kostenpost van 3,5 ton te wachten.

Een gegeven, maar niet iets om lang bij stil te staan. Daarom betoogden meerdere partijen dat nu vooral naar oplossingen moet worden gezocht. Zo ook het CDA, voor wie kostenbeheersing binnen het sociaal domein prioriteit heeft. “Onze gemeente had de voorbije jaren vaker te maken met aanzienlijke opgaven, maar de omvang en complexiteit van nu is nieuw”, sprak fractievoorzitter John Bankers. Maar ook het CDA heeft plannen. Zo juicht Bankers de ophoging van het budget voor startersleningen naar 500.000 euro toe, en was hij tevens te spreken over de extra gelden voor veiligheid en handhaving. Als nieuwe wens presenteerde de partij onder meer een rotonde op de kruising Meijelseweg-Buizerdweg.

Ook bij Algemeen Belang bestaan zorgen over de gemeentekas. “De reserve eenmalige besteding loopt terug naar ruim 600.000 euro in 2022. Om dit saldo te verhogen dienen we daarom met een stofkam door eenmalige projecten te lopen”, zei fractievoorzitter Frans van Helmond. Ook zijn partij is blij met de extra ruimte voor startersleningen, en stelt dat op het nieuwe basisscholenplan sowieso niet mag worden beknibbeld. “Dat dient door te gaan, ook al zal het gebudgetteerde mogelijk naar boven moeten worden bijgesteld.” 

‘De kosten van GR’en lijken sneller te stijgen dan de voordelen voor onze gemeente’

Burgerinitiatieven
Leefbaar Asten pleitte voor heldere spelregels omtrent burgerinitiatieven. “Voor ons heeft het hoge prioriteit dat er een heldere nota komt die de inwoners van Asten randvoorwaarden biedt”, aldus fractievoorzitter Math Vankan, die tevens een voorstel deed om het gemeentelijk groenstructuurplan te actualiseren. Daarvoor kreeg hij de volledige raad mee. “Zo is het Burgemeester Ploegmakerspark een trieste, onsamenhangende verzameling bomen die een opwaardering verdient. Daar moet specifiek aandacht aan worden besteed.” 

Ondanks de huidige tekorten binnen het sociaal domein, stelt D66/Hart voor Asten een aantal nieuwe investeringen voor. Zo moet geld bestemd voor jeugd- en armoedebeleid ook daadwerkelijk daarvoor worden gebruikt, en dient de inkomensgrens voor de minimaregeling te worden verhoogd naar 120 procent. “En er moet worden geïnvesteerd in de scholing en competenties van jeugd- en gezinscoaches, zodat zij eventuele zwaardere casuïstiek ook aankunnen”, vond fractievoorzitter Tiny van den Eijnden. Volgens de partij zijn op andere terreinen binnen het sociaal domein juist kosten te besparen. Maar volgens Van den Eijnden is het daarvoor wel van belang dat duidelijk inzicht wordt gegeven in de huidige kosten, om vervolgens gefundeerde besluiten te kunnen nemen. En dat inzicht is er volgens hem tot op heden nog niet. Een onderzoek van de rekenkamer moet daar later dit jaar meer duidelijkheid over scheppen.

Minder regeldruk
De PGA vindt dat de gemeente doorschiet in haar poging grip te krijgen op het sociaal domein. “Wellicht kunnen we de drang om de situatie te beheersen wat loslaten, door meer te vertrouwen op de kennis en expertise van onze professionals in de zorg en van onze burgers”, zei fractievoorzitter Ingrid Welten. Haar partij pleit ervoor te allen tijde eerst naar de mens te kijken en pas daarna naar de cijfers. Daarbij moet een omgeving worden gecreëerd waarin empathie en vertrouwen de boventoon voeren. “Dat vraagt niet alleen om een andere manier van organiseren, maar ook van besturen. We zien graag ruimte voor pilots in de Peelgemeenten gericht op het verminderen van de administratieve last en regeldruk.” Daarnaast wil de PGA dat er een nieuw speelbeleidsplan komt, nu het aantal basisscholen en daarmee het aantal schoolpleinen wordt gereduceerd.

De VVD vloog er als vanouds weer stevig in. Fractievoorzitter Ton van Egmond sprak zelfs van ‘een ramp die zich in Asten voltrekt’. Zijn partij is weinig enthousiast over de Voorjaarsnota, zoveel werd duidelijk. Teveel onzekerheden, geen duidelijke lijn of beleid, aldus Van Egmond. Hij stelde daarom onder meer voor de geplande rotonde voor de Heesakkerweg voorlopig uit te stellen. En wat betreft het sociaal domein: “Komt er geen extra geld vanuit het Rijk, dan moet de zorg binnen de beschikbare overheidsbudgetten worden uitgevoerd.” Dat zou een fikse bezuiniging betekenen, want jaarlijks komt Asten nu al ruim een half miljoen tekort. 

Gemeenschappelijke regelingen
Van Egmond ging verder in op de diverse gemeenschappelijke regelingen die zijn opgetuigd. Bijvoorbeeld Peelgemeenten, de opvolger van Peel 6.1, waarin gemeenten gezamenlijk zorgtaken oppakken. Vrijwel raadsbreed bestaan daaromtrent twijfels. “De kosten lijken sneller te stijgen dan de voordelen voor onze gemeente”, vond Van den Eijnden (D66/HvA). Want meer bestuurslagen, overleggen, bureaucratie, en een loonkostenstijging. Ook Algemeen Belang en CDA uitten hierover hun zorgen. 
Volgens wethouder Henk van Moorsel van Financiën lopen de kosten waarschijnlijk voor de baten uit. Maar ook hij wil resultaten zien. “De effectiviteit van deze regelingen moet er een keer bovenuit komen, want anders blijven we er maar geld inpompen.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Prinsenmeer staat open voor nieuw gesprek OMMEL - Prinsenmeer is bereid opnieuw in gesprek te gaan over huisvesting van arbeidsmigranten. Dat bevestigt directeur Jos Mennen. Het recreatiepark in Ommel wil graag onderdak bieden aan vijfhonderd buitenlandse... 17 juli 2018 - 14:47
Tegenvaller voor plannen Heusdense melkveehouder HEUSDEN – De gemeente Asten heeft terecht een vergunning geweigerd voor de bouw van een fors melkveehoudersbedrijf aan de Slobeendweg in Heusden. Zo oordeelt de Raad van State in een... 13 juli 2018 - 13:52
Nieuwe kroeg in Ommel een feit OMMEL – Het hield de gemoederen in Ommel behoorlijk bezig, het verdwijnen van de enige kroeg die het dorp rijk is. Er werd volop gespeculeerd, heel wat namen van mogelijke... 13 juli 2018 - 13:30
Bijval voor Astense N279-wens ASTEN – Een extra rijbaan aan beide zijdes van de provinciale weg N279. Samen met de gemeente Gemert-Bakel pleit Asten daar al langer openlijk voor. De Stuurgroep N279, gevuld met... 13 juli 2018 - 12:45
Foto's: Biercantus in Asten ASTEN - Een groep sfeermakers op het podium, rijkelijk vloeiend bier en een bomvolle Markt. De biercantus van Markt 8 maakte van de Astense kermismaandag opnieuw een bijzondere. Onze fotograaf... 10 juli 2018 - 17:11
In beeld: kermis in Asten ASTEN - Door de droogte zat de vuurwerkshow er dit jaar helaas niet in, maar daarentegen kan Asten wel genieten van een zonovergoten dorpskermis. Onze fotograaf Marius van Deursen maakte... 9 juli 2018 - 12:35