Definitief 384 arbeidsmigranten: en nu?

vrijdag 8 juni 2018 - 13:45|Maarten Driessen

ASTEN/OMMEL – Het aantal arbeidsmigranten op recreatiepark Prinsenmeer moet definitief worden teruggeschroefd naar 384. Dat besloot een krappe meerderheid van de gemeenteraad Asten dinsdagavond. Het college van B en W en beheerder de Oostappen Groep moeten daarom opnieuw om tafel. Maar of laatstgenoemde daarvoor openstaat, is nog maar de vraag.

Een bijzonder verbond van coalitiepartij CDA en oppositiekrachten PGA en D66/Hart voor Asten zorgde dinsdagavond voor de kleinst mogelijke meerderheid. De partijen gaan niet mee in het voorstel van het college om maximaal 500 arbeidsmigranten op Prinsenmeer toe te staan, en kiezen voor het eerder voorgestelde aantal van 384. Daarmee aansluitend bij de wens van de Dorpsraad Ommel. Dat leverde echter kritiek op vanuit Algemeen Belang, en in mindere mate ook vanuit Leefbaar Asten. De twee coalitiepartijen zien in Prinsenmeer de ideale locatie om een grote groep arbeidsmigranten op goede en handhaafbare wijze te huisvesten. Zo vreest Paul Bakens van Algemeen Belang dat de buitenlandse werknemers elders in de gemeente onder de radar belanden. “Door dit voorstel af te wijzen neemt de kans op mensonterende situaties en levensgevaarlijke huisvesting toe”, aldus Bakens. Leefbaar Asten noemt het argument dat vijfhonderd niet in verhouding staat met de kleine gemeenschap Ommel ‘te kort door de bocht’.

Het standpunt van de tegenstemmers bleef echter overeind. “Het voornaamste is dat er draagvlak vanuit Ommel moet zijn. Als er qua huisvesting een groter probleem is, dan moet dat regionaal worden opgepakt. We vinden dat we dat niet op de Ommelse gemeenschap mogen afwentelen”, sprak Susanne de Groot van het CDA. PGA noemt de druk op Ommel te groot, en ook D66/HvA vindt dat de keuze van het dorp leidend moet zijn.

'500 kan wat ons betreft ook, maar dan met een convenant dat hout snijdt', Ton van Egmond (VVD)

Kritiek op convenant
VVD Asten maakte dinsdag een opvallende draai. In een commissievergadering twee weken terug stelde Jan Bazuin nog dat ook zijn partij terug wil naar 384. Dinsdag echter kon fractievoorzitter Ton van Egmond toch leven met 500, al is het aantal wat hem betreft geen halszaak. “384 of 500, het zal me een zorg zijn. Het gaat om goede afspraken. Het convenant zoals het er nu ligt rammelt. 500 kan wat ons betreft ook, maar dan met een convenant dat hout snijdt.” Van Egmond doelt daarbij op de werkafspraken tussen de gemeente en Prinsenmeer, die moeten voorkomen dat het vakantiepark de komende jaren opnieuw in de fout gaat. Want hoewel er op dit moment maar 216 arbeidsmigranten zijn vergund, verblijven er zo’n 540. Dat bleek uit de meest recente controle in 2016.

De partijen struikelen - naast het aantal - voornamelijk over de beoogde afspraak omtrent overtredingen. Prinsenmeer zou pas na vijf geconstateerde misstappen boetes moeten betalen, en ook de vergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt pas na dat aantal niet meer verlengd. Het CDA opperde het maximum terug te brengen naar drie, maar dat ging vooral de VVD en D66/HvA niet ver genoeg. “Overtreed je de grenzen, dan volgt een sanctie. Simpel”, aldus Van Egmond. Tiny van den Eijnden (D66/HvA) stelde dat een convenant helemaal niet nodig zou moeten zijn. “Het is toch absurd dat we ervan uitgaan dat het bedrijf afspraken waarschijnlijk niet gaat nakomen. Dat doen we bij andere bedrijven toch ook niet?” De overeenkomst vergt dus nog wat aanpassingen voordat de lokale politiek ermee kan instemmen.

'Er wordt strak gehandhaafd, maar wel op grond van een handhaafbare vergunning', burgemeester Vos

Nieuw, actueel beleid
Burgemeester Hubert Vos gaf eerder al aan dat het college het besluit van de gemeenteraad zal respecteren. In een uiteenzetting blikte hij nog eens terug op de ontstane situatie. Bijvoorbeeld over zijn keuze om te handhaven bij Camping De Peelpoort in Heusden, waar 32 (teveel) arbeidsmigranten zaten. Onder meer het CDA begreep niet waarom daar direct werd ingegrepen, en bij Prinsenmeer niet. Volgens Vos zorgt de tijdelijke omgevingsvergunning voor Prinsenmeer voor een bijzondere situatie, omdat huisvesting van arbeidsmigranten op vakantieparken in beginsel niet is toegestaan. En de afspraak met Prinsenmeer, die dateert van vóór zijn tijd. Daarom opteert hij voor nieuwe, concrete afspraken, waarover ook hij zijn zegje kan doen. “Er wordt strak gehandhaafd, daar mag u mij aan houden. Maar wel op grond van een handhaafbare vergunning. Eerst moeten de kaders duidelijk zijn.” Vos deed daarom een oproep aan zijn raad om met actueel beleid te komen. Want wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten is enkel in 2009 een notitie vastgelegd, en die is ruimschoots gedateerd. Daarnaast kaartte Vos ook de rol van de regio aan. “Die neemt zijn verantwoordelijkheid niet, daar kan ik duidelijk over zijn. Daar moeten we afspraken over maken, die moeten ook eens een keer wat doen.”

'Er is hier een beslissing genomen op basis van absoluut onjuiste informatie en dat is te gek voor woorden', Jos Mennen, Oostappen Groep

Zorgen
Terug naar de situatie Prinsenmeer, want hoe nu verder? In principe moet het college opnieuw in gesprek met parkbeheerder de Oostappen Groep. Daaruit zou een compromis moeten komen met een maximaal aantal van 384, en een wijziging wat betreft de overtredingen. Het is echter nog maar de vraag of de Oostappen Groep openstaat voor nieuwe gesprekken. Meerdere partijen uitten daarom hun zorgen over het vervolg. Want de contacten met Prinsenmeer gaan niet enkel over arbeidsmigranten, ook het nieuwe bestemmingsplan waarin de recreatieve functie van het park wordt versterkt, is in het geheel betrokken. Vos: “Hoe het nu verder gaat? Ik weet het niet. Daar ben ik ook bezorgd over.”

De Oostappen Groep buigt zich nog over het vervolg, laat directeur Beheer & Ontwikkeling Jos Mennen in een reactie weten. “We gaan ons samen met onze adviseurs beraden hoe hier verder mee om te gaan. Er is hier een beslissing genomen op basis van absoluut onjuiste informatie en dat is te gek voor woorden”, aldus Mennen. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Twintig jaar Spel Zonder Grenzen ASTEN – Mooier, groter en professioneler. Het jubileumfeest van Spel Zonder Grenzen komend weekend is er een dat moet beklijven. De organisatie van het Astense spellencircus spaarde de afgelopen jaren... 22 juni 2018 - 14:07
‘Ga er vanuit dat ik geen MS meer heb’ ASTEN – Vermoeid maar met een opbeurende boodschap: de stamceltherapie van Karien Hulshof verliep zelfs beter dan verwacht. De 33-jarige Astense verbleef de afgelopen maand in een ziekenhuis in Rusland,... 22 juni 2018 - 12:48
Patersklooster veiliggesteld voor projectplannen ASTEN – Het was het grote vraagteken in de plannen voor een nieuw gemeenschapshuis in Asten: wat als het patersklooster aan de Wilhelminastraat aan een derde werd verkocht, nog voordat... 22 juni 2018 - 11:19
Asten staat opnieuw voor grote uitdagingen ASTEN - In rustig vaarwater beginnen is er voor nieuwbakken wethouder Henk van Moorsel niet bij. De portefeuillehouder Financiën van de gemeente Asten ziet enkele grote uitdagingen op zich afkomen... 22 juni 2018 - 11:05
Pastoor Hermans mag erfenis houden ASTEN - Pastoor Jos Hermans mag de erfenis van een overleden parochiaan houden. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vandaag in hoger beroep beslist. De voormalige Astense pastoor ontving... 19 juni 2018 - 13:19
Klauteren voor vader en vriend Peter ASTEN – Dat kanker nog steeds een slopende ziekte kan zijn, ervoer de familie Van der Velden uit Asten in 2015 van dichtbij. In mei werd vader Peter gediagnosticeerd met... 18 juni 2018 - 13:33