Het patersklooster aan de Wilhelminastraat. (Foto: Marius van Deursen)

Opinie: Gebras met de gemeentekas in Asten

vrijdag 16 maart 2018 - 11:00|

In de rubriek Lezers schrijven stelt Peelbelang ruimte beschikbaar voor meningen over en reacties op algemene en/of actuele zaken. Publicatie geschiedt geheel voor eigen verantwoording van de inzender.

Al geruime tijd volg ik de perikelen rondom het Patersklooster in Asten en het verbaast mij steeds meer hoe de politiek in Asten hiermee omgaat.

Naar ik aanneem zijn de bestuursleden van De Beiaard en De Klepel kundige personen en beseffen ze zelf ook dat ze niet alle wijsheid in pacht hebben.
Dit is gebleken doordat zij een adviescommissie hadden benoemd om onderzoek te doen naar een nieuw gemeenschapshuis in Asten. Deze commissie bestond – alweer naar ik aanneem – uit deskundige Astenaren.
De gemeente Asten had blijkbaar geen vertrouwen in de deskundigheid van genoemde personen en klapte er circa 50.000 euro tegenaan om een extern bureau nog eens alles te laten narekenen. Volgens de diverse publicaties rapporteerde het extern bureau dat het Patersklooster de beste optie was voor een nieuw gemeenschapshuis in Asten.
Maar om onbegrijpelijke reden beslist de gemeenteraad van Asten om er nog maar eens
150.000 euro tegenaan te klappen om te kijken of achtereenvolgens beide besturen, de adviescommissie en het door hen zelf ingeschakelde bureau wel goed hun werk hadden gedaan.
Tegen de tijd dat de gemeente Asten een beslissing heeft genomen zal het Patersklooster wellicht omgedoopt zijn tot een immigrantenhotel en resteert er niets anders dan alles bij het oude te laten, want een nieuw gemeenschapshuis zal wel te duur worden.

Dat noem ik – met de woorden van Henk van Moorsel – nu echt gebras met de gemeentekas.

Theo Verhagen
Asten

Gerelateerde nieuwsberichten

Rechtgezet: zannikaovenden Heusden volgende week Per abuis hebben we deze week gemeld dat de zannikaovenden van de Peelvrujters komend weekend plaatsvinden. Dit is niet juist. De jaarlijkse zittingsavonden in Heusden vinden plaats op vrijdag 14... 7 december 2018 - 13:13
Klok & Peel aanjager Brabant Remembers ASTEN – Het Klok & Peel Museum in Asten wordt regionaal de kartrekker van het project Brabant Remembers, ter nagedachtenis aan de bevrijding van Noord-Brabant. Volgend jaar is het precies... 7 december 2018 - 12:30
Sloop Anneke; einde van een tijdperk ASTEN – Lange tijd hield hij dapper stand, maar nu moet het laatste pand van Anneke de Bruijn er toch echt aan geloven. De sloopvoorbereidingen van Astens bekendste bouwwerk zijn... 7 december 2018 - 11:27
Dramatische oorlogsverhalen bij De Vonder ASTEN - Marietje Kooistra-Kruijf uit Someren en Martien Klaus uit Asten kennen elkaar al heel lang. In de herfst van 1944 lagen ze allebei in het Geldropse ziekenhuis, in dezelfde... 7 december 2018 - 11:25
Schimmig spel rond molen Asten ANALYSE - Onbeantwoorde vragen, geheime onderzoeken en tegenstrijdige beweringen. De mogelijke komst van een nieuwe bedrijfshal in Asten – met gevolgen voor molen De Oostenwind – voltrekt zich volledig achter... 7 december 2018 - 09:30
Burgemeester Vos herbenoemd ASTEN - Burgemeester Hubert Vos van de gemeente Asten is officieel begonnen aan zijn tweede termijn. Zijn herbenoeming werd maandag bekrachtigd door commissaris van de Koning Wim van de Donk... 5 december 2018 - 14:21