Het patersklooster aan de Wilhelminastraat. (Foto: Marius van Deursen)

Opinie: Gebras met de gemeentekas in Asten

vrijdag 16 maart 2018 - 11:00|

In de rubriek Lezers schrijven stelt Peelbelang ruimte beschikbaar voor meningen over en reacties op algemene en/of actuele zaken. Publicatie geschiedt geheel voor eigen verantwoording van de inzender.

Al geruime tijd volg ik de perikelen rondom het Patersklooster in Asten en het verbaast mij steeds meer hoe de politiek in Asten hiermee omgaat.

Naar ik aanneem zijn de bestuursleden van De Beiaard en De Klepel kundige personen en beseffen ze zelf ook dat ze niet alle wijsheid in pacht hebben.
Dit is gebleken doordat zij een adviescommissie hadden benoemd om onderzoek te doen naar een nieuw gemeenschapshuis in Asten. Deze commissie bestond – alweer naar ik aanneem – uit deskundige Astenaren.
De gemeente Asten had blijkbaar geen vertrouwen in de deskundigheid van genoemde personen en klapte er circa 50.000 euro tegenaan om een extern bureau nog eens alles te laten narekenen. Volgens de diverse publicaties rapporteerde het extern bureau dat het Patersklooster de beste optie was voor een nieuw gemeenschapshuis in Asten.
Maar om onbegrijpelijke reden beslist de gemeenteraad van Asten om er nog maar eens
150.000 euro tegenaan te klappen om te kijken of achtereenvolgens beide besturen, de adviescommissie en het door hen zelf ingeschakelde bureau wel goed hun werk hadden gedaan.
Tegen de tijd dat de gemeente Asten een beslissing heeft genomen zal het Patersklooster wellicht omgedoopt zijn tot een immigrantenhotel en resteert er niets anders dan alles bij het oude te laten, want een nieuw gemeenschapshuis zal wel te duur worden.

Dat noem ik – met de woorden van Henk van Moorsel – nu echt gebras met de gemeentekas.

Theo Verhagen
Asten

Gerelateerde nieuwsberichten

Prinsenmeer staat open voor nieuw gesprek OMMEL - Prinsenmeer is bereid opnieuw in gesprek te gaan over huisvesting van arbeidsmigranten. Dat bevestigt directeur Jos Mennen. Het recreatiepark in Ommel wil graag onderdak bieden aan vijfhonderd buitenlandse... 17 juli 2018 - 14:47
Tegenvaller voor plannen Heusdense melkveehouder HEUSDEN – De gemeente Asten heeft terecht een vergunning geweigerd voor de bouw van een fors melkveehoudersbedrijf aan de Slobeendweg in Heusden. Zo oordeelt de Raad van State in een... 13 juli 2018 - 13:52
Nieuwe kroeg in Ommel een feit OMMEL – Het hield de gemoederen in Ommel behoorlijk bezig, het verdwijnen van de enige kroeg die het dorp rijk is. Er werd volop gespeculeerd, heel wat namen van mogelijke... 13 juli 2018 - 13:30
Bijval voor Astense N279-wens ASTEN – Een extra rijbaan aan beide zijdes van de provinciale weg N279. Samen met de gemeente Gemert-Bakel pleit Asten daar al langer openlijk voor. De Stuurgroep N279, gevuld met... 13 juli 2018 - 12:45
Foto's: Biercantus in Asten ASTEN - Een groep sfeermakers op het podium, rijkelijk vloeiend bier en een bomvolle Markt. De biercantus van Markt 8 maakte van de Astense kermismaandag opnieuw een bijzondere. Onze fotograaf... 10 juli 2018 - 17:11
In beeld: kermis in Asten ASTEN - Door de droogte zat de vuurwerkshow er dit jaar helaas niet in, maar daarentegen kan Asten wel genieten van een zonovergoten dorpskermis. Onze fotograaf Marius van Deursen maakte... 9 juli 2018 - 12:35