Het patersklooster aan de Wilhelminastraat. (Foto: Marius van Deursen)

Opinie: Gebras met de gemeentekas in Asten

vrijdag 16 maart 2018 - 11:00|

In de rubriek Lezers schrijven stelt Peelbelang ruimte beschikbaar voor meningen over en reacties op algemene en/of actuele zaken. Publicatie geschiedt geheel voor eigen verantwoording van de inzender.

Al geruime tijd volg ik de perikelen rondom het Patersklooster in Asten en het verbaast mij steeds meer hoe de politiek in Asten hiermee omgaat.

Naar ik aanneem zijn de bestuursleden van De Beiaard en De Klepel kundige personen en beseffen ze zelf ook dat ze niet alle wijsheid in pacht hebben.
Dit is gebleken doordat zij een adviescommissie hadden benoemd om onderzoek te doen naar een nieuw gemeenschapshuis in Asten. Deze commissie bestond – alweer naar ik aanneem – uit deskundige Astenaren.
De gemeente Asten had blijkbaar geen vertrouwen in de deskundigheid van genoemde personen en klapte er circa 50.000 euro tegenaan om een extern bureau nog eens alles te laten narekenen. Volgens de diverse publicaties rapporteerde het extern bureau dat het Patersklooster de beste optie was voor een nieuw gemeenschapshuis in Asten.
Maar om onbegrijpelijke reden beslist de gemeenteraad van Asten om er nog maar eens
150.000 euro tegenaan te klappen om te kijken of achtereenvolgens beide besturen, de adviescommissie en het door hen zelf ingeschakelde bureau wel goed hun werk hadden gedaan.
Tegen de tijd dat de gemeente Asten een beslissing heeft genomen zal het Patersklooster wellicht omgedoopt zijn tot een immigrantenhotel en resteert er niets anders dan alles bij het oude te laten, want een nieuw gemeenschapshuis zal wel te duur worden.

Dat noem ik – met de woorden van Henk van Moorsel – nu echt gebras met de gemeentekas.

Theo Verhagen
Asten

Gerelateerde nieuwsberichten

Burgerpanel: ‘Aangifte heeft geen zin’ ASTEN – Het aantal geregistreerde misdrijven in Asten is vorig jaar met meer dan een kwart gedaald, aldus de nieuwste politiecijfers. Maar voelt de Astenaar zich ook veiliger? Peelbelang legde... 22 maart 2019 - 13:27
'Rustig aan met die moffen' De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek... 22 maart 2019 - 12:30
‘We moeten een hardere vuist maken’ ASTEN – De discussie over alcoholmisbruik onder jongeren aanwakkeren en in stand houden. Dat is de doelstelling van de themabijeenkomst Alcohol en Jeugd, die komende woensdag in het gemeentehuis in... 22 maart 2019 - 12:20
Nieuw leven in Stichting Tribute Asten ASTEN – Na dertien succesvolle edities besloot de organisatie van Stichting Tribute Asten vorig jaar om ermee te stoppen. Al de tributebands die ze graag ontvingen, waren inmiddels in Asten... 22 maart 2019 - 12:16
In scenario De Klepel is nog niets definitief ASTEN – De huidige Klepel moet hét gemeenschapshuis van Asten worden, zo wees een uitgebreid onderzoek vorige week uit. Het eindoordeel is over enkele weken aan de gemeenteraad, maar ook... 22 maart 2019 - 10:17
Hennepmaterialen aangetroffen in Ommel OMMEL - Tijdens een controleactie van het Peelland Interventie Team (Pit) in Ommel zijn dinsdag materialen aangetroffen die voor het opzetten van een hennepkwekerij worden gebruikt. Pit hield de controleactie... 20 maart 2019 - 15:36