De entree van recreatiepark Prinsenmeer.

Politiek onjuist geïnformeerd over huisvesting arbeidsmigranten Prinsenmeer

vrijdag 9 maart 2018 - 11:44|Maarten Driessen

ASTEN – Een bijeenkomst waarin de emoties soms hoog opliepen. Begin vorig jaar mocht de Astense politiek zich uitspreken over de plannen om geen 384, maar 500 arbeidsmigranten op recreatiepark Prinsenmeer toe te staan. Het college van B en W verdedigde zijn keuze, maar deed dat op gebrekkige wijze. En ook de politie vertelde niet het hele verhaal.

Hoeveel arbeidsmigranten precies op Prinsenmeer mogen worden gehuisvest, is aan het college van B en W om te bepalen. Maar omdat het onderwerp vooral in Ommel uiterst gevoelig ligt, mocht de lokale politiek in maart vorig jaar haar wensen en bedenkingen uitspreken. Ommel zit namelijk absoluut niet te wachten op een vergunning voor 500 buitenlandse werknemers. De impact van dat aantal op de kleine gemeenschap Ommel is te groot, en daarom verzet de dorpsraad zich al tijden met hand en tand.

'Specifieke wetten en regels voor gemeenten zijn er niet', Richard Gielen, woordvoerder ministerie van Binnenlandse Zaken

In de betreffende commissievergadering op donderdag 30 maart 2017 luisterde het college niet alleen, maar probeerde het de partijen ook van het eigen gelijk te overtuigen. Daarvoor werd een reeks argumenten aangehaald. Bijvoorbeeld: uitleg over het schrappen van de eis dat arbeidsmigranten ook in de gemeente werkzaam moeten zijn. Ofwel tegemoetkomen aan de lokale behoefte. Wethouder Jac van Bussel gaf aan dat dit ‘juridisch helemaal niet kan en mag’. Ook burgemeester Hubert Vos stelde: ‘’Dat is achterhaald door een beleidsstandpunt van de minister (Liesbeth Spies, red). Het staat in het stuk uit 2012 geschreven dat dat zo niet kan.” Vos doelt daarbij op de Nationale Verklaring tijdelijke huisvesting EU-arbeidsmigranten, in 2012 ondertekend door betrokken partijen waaronder het ministerie.

Spijkerhard is dat stuk echter bepaald niet. “De Nationale Verklaring is vooral een intentieverklaring. Specifieke wetten en regels voor gemeenten zijn er niet”, zegt Richard Gielen, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er valt dus wel degelijk iets te kiezen voor gemeenten. Zo legde Deurne in 2015 vast dat huisvesting enkel kan plaatsvinden voor arbeidsmigranten werkzaam in de eigen gemeente. De betreffende ondernemer moet die noodzaak ook kunnen bewijzen. Ter vergelijking: adviesbureau Croonen Buro 5 constateerde vorig jaar dat het grootste deel van de op Prinsenmeer woonachtige arbeidsmigranten in Helmond werkzaam is.

Wel of niet handhaven
Een ander punt. Veel partijen uitten in die vergadering kritiek op Vos, omdat er al jarenlang gebrekkig zou zijn gehandhaafd. Vos erkende problemen in het verleden, die deels ook te maken hadden met een gebrek aan capaciteit. Maar over de huidige situatie was hij stellig: “Kan ik handhaven? Het is algemeen bekend dat als je gaat handhaven, je wel eerst goed onderzocht moet hebben of iets gelegaliseerd kan worden. Want anders word je door de rechter teruggefloten.” Die uitspraak klopt, echter: tijdens een controle in mei 2016 constateerde de gemeente dat er 540 arbeidsmigranten op Prinsenmeer verbleven. Op dat moment lagen er plannen voor legalisatie van 384 arbeidsmigranten, maar naar aanleiding van die controleactie besloot Vos voor 500 te gaan, om recht te doen aan de huidige situatie.

'Daarom is niet duidelijk of de overtreding slechts deels werd gelegaliseerd door de voorgenomen aanvraag van Prinsenmeer', advocaat Stephan Sluiter

Zicht op legalisatie kwam er in december 2016, toen Prinsenmeer officieel een aanvraag indiende voor het aantal 500. Maar daarmee blijven er nog steeds 40 arbeidsmigranten over van wie de huisvesting hoe dan ook niet gelegaliseerd wordt. “In beginsel heeft het college een plicht tot handhaving bij overtredingen, tenzij concreet zicht op legalisering bestaat, of als de voordelen van handhavend optreden niet opwegen tegen de nadelige gevolgen ervan”, zegt advocaat Stephan Sluiter. Hij is werkzaam voor advocatenkantoor Ploum, dat voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een juridische handleiding over handhaving heeft opgesteld. Deze handleiding wordt aan gemeenten aangeboden ter ondersteuning van hun beleid. Sluiter: “Op zich kan de aanvraag van Prinsenmeer leiden tot de conclusie dat sprake is van concreet zicht op legalisatie. Ik begrijp echter dat niet is vastgesteld hoeveel migranten er in december 2016 en daarna op het park zaten. Daarom is niet duidelijk of de overtreding slechts deels werd gelegaliseerd door de voorgenomen aanvraag van Prinsenmeer.” Een nieuwe controle had die duidelijkheid kunnen scheppen, waarop vervolgens mogelijk wél gehandhaafd had moeten worden. Maar zo’n controle bleef tot dusver uit.

Dat kan, maar waar in Ommel de teugels vieren worden ze in Heusden juist strak aangetrokken. Camping De Peelpoort huisvestte eerder 32 arbeidsmigranten, bleek tijdens een controle van de gemeente in maart 2017. En dat is – evenals bij Prinsenmeer – volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Echter, waar in Ommel dus nooit werd gehandhaafd, kreeg De Peelpoort een dwangsom van 25.000 euro voor de kiezen. Die boete moest worden betaald als de arbeidsmigranten vorige week nog niet waren vertrokken. Eén dag na de uiterste datum controleerde de gemeente opnieuw, alle arbeidsmigranten waren toen al weg. Van beleid lijkt daarmee nauwelijks sprake. Want: een vergelijkbare situatie, dezelfde gemeente, maar een compleet andere aanpak.


Enkele chalets op camping De Peelpoort in Heusden.

Onvolledig beeld
Tot slot. Ook de politie speelde in die betreffende commissievergadering een kwalijke rol. Want voorafgaand aan het onderwerp arbeidsmigranten werd de nieuwe veiligheidsmonitor gepresenteerd, een overzicht van de stand van zaken betreffende veiligheid in de gemeente Asten. Daarbij werd ook ingezoomd op de situatie bij Prinsenmeer. Een verhoogd aantal incidenten aldaar zou volgens de dorpsraad Ommel zorgen voor een onveilig gevoel. Teamchef van de politie Peelland, Heinie Cornelissen, gaf in zijn presentatie aan dat er specifiek onderzoek is gedaan naar Prinsenmeer. Hij concludeerde: “Het aantal incidenten hier is vergelijkbaar met in een gemiddelde woonwijk in Asten. Op dat vlak verschilt het absoluut niet ten opzichte van andere woonwijken. Wij komen ook niet meer of minder bij Prinsenmeer.” Hoewel het aantal incidenten niet direct iets zegt over de rol van arbeidsmigranten, werd deze presentatie vervolgens wel onderdeel van de politieke discussie. Zo kon Algemeen Belang mede vanwege die cijfers instemmen met een aantal van 500. Fractievoorzitter Mary-Nell van de Ven-Schriks verwoordde: “Als we signalen zouden krijgen dat daar meer gebeurt dan in een andere wijk, dan zou daar iets extra’s aan de hand zijn. Maar dat blijkt dus niet het geval.”

‘Prinsenmeer vergelijken met een gemiddelde woonwijk was misschien niet zo handig’, burgemeester Hubert Vos

Echter, in tegenstelling tot ‘de gemiddelde woonwijk’ heeft Prinsenmeer eigen beveiligers in dienst. En de uitzendbureaus die de chaletjes voor hun werknemers huren hebben een eigen calamiteitennummer. Zo schrijft Croonen Buro 5 in het rapport vorig jaar: ‘Ook zijn de uitzendbureaus in het bezit van een eigen bereikbaarheidsdienst die bij calamiteiten indien nodig ter plaatse komt.’ Incidenten afgehandeld door deze particuliere beveiligers zijn niet bekend bij de politie, en maken daarom ook geen onderdeel uit van de veiligheidsmonitor. Het beeld zoals geschetst aan de commissie is daarom onvolledig.

Geen uitstel
“Prinsenmeer vergelijken met een gemiddelde woonwijk was misschien niet zo handig”, bekent burgemeester Vos in een reactie. “Het is feitelijk juist dat de informatie vanuit de politie onvolledig was, maar is dat erg? Dat weet ik niet.” Vos geeft verder aan zich hard te maken voor een goede situatieschets van Prinsenmeer. “Ik wil daar op sturen, daar moet vaker een wijkagent heen. Ik wil die cijfers ook in beeld.” Maar volgens Vos is het ontbreken van die gegevens geen reden om het collegebesluit uit te stellen. In tegenstelling tot wat de dorpsraad Ommel wil, die vindt dat eerst een goede nulmeting moet plaatsvinden. Volgens de dorpsraad is dat essentieel voor een gedegen evaluatie op het moment dat de afspraken met Prinsenmeer worden gecontroleerd.

Vos erkent verder dat er geen specifieke wet- en regelgeving omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten bestaat. Wat betreft handhaving stelt hij dat verandering op komst is. “Het convenant met Prinsenmeer is in de afrondende fase. Daarin maken we handhaafbare afspraken. Je kunt daar vervolgens een strikte aanpak bij verwachten.” Het onderwerp komt na de verkiezingen opnieuw op de politieke agenda. De partijen mogen dan wederom hun wensen en bedenkingen uiten.

Kan de last worden verdeeld?
Biedt camping De Peelpoort niet juist een ideale gelegenheid om de last voor Ommel te verlichten? “Ik krijg wekelijks verzoeken om arbeidsmigranten te huisvesten. Die 32 waren er ook omdat ik een ondernemer uit de brand wilde helpen”, zegt eigenaar Tiny van Maris. Hij wil geen ‘Polenhotel’ worden, maar voor een aantal arbeidsmigranten staat hij wel open. “Goede huisvesting staat dan wel voorop. De 32 die hier zaten waren ook dik tevreden.” Van Maris benadrukt dat de hoofdfunctie recreatie is en blijft. “Maar we hebben nu gezien dat deze twee functies prima naast elkaar passen. Het draait allemaal om gedegen toezicht en hoe je een en ander inricht.” Op het eerst oog lijkt de locatie perfect. Want: ver van de dorpskern Heusden en volop ruimte. En, Van Maris staat open om te bekijken of en hoe aan de voorwaarden zoals die ook voor Prinsenmeer gelden kan worden voldaan. “We kunnen het hier prima regelen, dus we denken daar graag over mee.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Burgerpanel: ‘Aangifte heeft geen zin’ ASTEN – Het aantal geregistreerde misdrijven in Asten is vorig jaar met meer dan een kwart gedaald, aldus de nieuwste politiecijfers. Maar voelt de Astenaar zich ook veiliger? Peelbelang legde... 22 maart 2019 - 13:27
'Rustig aan met die moffen' De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek... 22 maart 2019 - 12:30
‘We moeten een hardere vuist maken’ ASTEN – De discussie over alcoholmisbruik onder jongeren aanwakkeren en in stand houden. Dat is de doelstelling van de themabijeenkomst Alcohol en Jeugd, die komende woensdag in het gemeentehuis in... 22 maart 2019 - 12:20
Nieuw leven in Stichting Tribute Asten ASTEN – Na dertien succesvolle edities besloot de organisatie van Stichting Tribute Asten vorig jaar om ermee te stoppen. Al de tributebands die ze graag ontvingen, waren inmiddels in Asten... 22 maart 2019 - 12:16
In scenario De Klepel is nog niets definitief ASTEN – De huidige Klepel moet hét gemeenschapshuis van Asten worden, zo wees een uitgebreid onderzoek vorige week uit. Het eindoordeel is over enkele weken aan de gemeenteraad, maar ook... 22 maart 2019 - 10:17
Hennepmaterialen aangetroffen in Ommel OMMEL - Tijdens een controleactie van het Peelland Interventie Team (Pit) in Ommel zijn dinsdag materialen aangetroffen die voor het opzetten van een hennepkwekerij worden gebruikt. Pit hield de controleactie... 20 maart 2019 - 15:36