Het besluit van de gemeenteraad betekent dat basisschool Bonifatius definitief tegen de vlakte gaat. (Foto: Hein van Bakel)

Groen licht voor basisschoolplan, maar met oranje randje

vrijdag 2 februari 2018 - 09:54|Maarten Driessen

ASTEN – Een knap staaltje polderen dinsdagavond in de gemeenteraad Asten. Een meerderheid stemde voor een nieuw ontwikkelingsplan voor het basisonderwijs, maar via een zijweg kan later alsnog aan wensen van bezorgde ouders worden tegemoetgekomen. Daarmee legt de politiek de bal nu bij de schoolbesturen, die hoe dan ook flink aan de bak moeten.

Met het besluit gaat de kern van Asten definitief terug van zeven naar vier basisscholen. Echter, niet zeker is waar die scholen precies komen te staan. Een meerderheid van de raad stemt in met de beoogde locaties Het Talent, Voordeldonk en Loverbosch. Enkel nieuwbouw bij het Varendonck, waar Prodas aan de slag wil, staat nog steeds ter discussie. De ligging en de verkeersveiligheid roepen veel vragen op. Zo verenigden bezorgde ouders zich onder de naam Ouders Asten Zuid. Een petitie waarin zij vragen om uitstel werd intussen meer dan 250 keer ondertekend. “Een indicatie dat het draagvlak in onze wijk niet zo groot is”, zei Jorik Arts van Ouders Asten Zuid. Namens de ondertekenaars pleitte hij voor onderbouwing van de gekozen locaties, het draagvlak en eventuele alternatieven, voordat kan worden besloten over het zogenaamde Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs (SHP). Zo vindt de groep bijvoorbeeld dat een school onderdeel van een wijk moet zijn.

'De petitie geeft een indicatie dat het draagvlak in onze wijk niet zo groot is'

De partijen worstelden in de afgelopen periode zichtbaar met dit dilemma. Enerzijds is er consensus dat er wat móét gebeuren. Gezien de verwachte leerlingenkrimp zijn er nu simpelweg te veel scholen, waarvan enkele ruimschoots gedateerd zijn. Anderzijds is er de kritiek vanuit ouders, kritiek die soms ook vanuit de partijen is terug te horen. Duidelijk tegenstander zijn D66/Hart voor Asten en PGA. Zij willen het plan graag over de verkiezingen heen tillen. “Het voelt alsof inwoners worden genegeerd. Ouders en leerkrachten moeten leidend zijn bij de totstandkoming van dit plan”, zei Ronald Beniers (PGA). Ook Remco Wever (D66/HvA) uitte kritiek op het proces. Wethouder Theo Martens en de schoolbesturen Prodas en Platoo zetten het concept achter gesloten deuren in elkaar, omdat leerkrachten en ouders betrekken het project té complex zou maken. “Daar straalt een bepaalde arrogantie uit”, vond Wever. “Daarbij is een kunstmatige tijdsdruk gecreëerd, het plan moet er vóór de verkiezingen doorheen worden gedrukt.”

Gulden middenweg
Andere partijen benadrukten vooral dat zij de zorgen van ouders serieus nemen. “De locatie Varendonck zou niet onze eerste keuze zijn. Er blijven twijfels bestaan over de verkeersveiligheid”, zei John Bankers (CDA). Toch stemde ook zijn partij in. Het brede plaatje - nieuw leven in het basisonderwijs voor de komende veertig jaar - woog uiteindelijk zwaarder. “Volgens Prodas is het dit plan of geen plan, daarom is dit onze concessie.”

'De nee-ouders zijn nu gemobiliseerd, de voorstanders roeren zich minder'

Diverse partijen zochten daarom naar de gulden middenweg, een manier om het gros zo goed als mogelijk tevreden te stellen. Daarvoor werd dinsdag een motie aangenomen (enkel PGA was tegen), waarin het college wordt opgeroepen om samen met Prodas te kijken naar mogelijke alternatieven in Asten-zuid. Daarmee wordt dat stukje van het plan wel over de verkiezingen heen getild. Een locatie elders zou de pijnpunten mogelijk in één klap kunnen wegnemen, omdat de bezwaren hoofdzakelijk zijn gericht op de spreiding en de verkeersveiligheid. Daarbij krijgt Prodas met de motie ook de tijd om in overleg te gaan met ouders en leerkrachten. Hoe Astense ouders in het algemeen tegenover de plannen staan, blijft echter moeilijk in te schatten. Ton van Egmond (VVD): “De nee-ouders zijn nu gemobiliseerd, de voorstanders roeren zich minder. Ik vraag me af: is er wellicht een zwijgende meerderheid?”
Ook breed gedeeld zijn de bedenkingen bij de kosten. Die zouden weleens hoger kunnen uitvallen dan de begrote 8,5 miljoen. Van Egmond: “Ik durf te stellen dat we het ook met 10 miljoen niet gaan redden. Maar het gaat me te ver om daar het hele plan op af te schieten.”

Opnieuw op politieke agenda
Ondanks de bedenkingen is er dus groen licht voor dit SHP, maar met een oranje randje. De tegengeluiden van PGA en D66/HvA bleken niet voldoende. Ook steun vanuit onverwachte hoek kon het verschil niet maken. Ellen Berkers-Coolen (Leefbaar Asten) stemde namelijk als enige binnen haar partij tegen het SHP. Volgens haar vooral om dergelijke processen in de toekomst beter te laten verlopen. “Ik hecht waarde aan transparante besluitvorming. Daar moet meer aandacht voor komen”, aldus Berkers.

Nu rest de taak om het benodigde draagvlak binnen te slepen. Frans van Helmond (Algemeen Belang): “De bal ligt nu bij de schoolbesturen en de verschillende overlegorganen die er binnen de scholen zijn.” Daar kan men in de komende periode mee aan de slag. En mogelijk komt de locatie Varendonck op termijn dus opnieuw op de politieke agenda. Daarom geldt ook hier: het laatste woord is er nog niet over gezegd.

Gerelateerde nieuwsberichten

Nieuwe directeur OBS Het Toverkruid ASTEN - Basisschool Het Toverkruid krijgt een nieuwe directeur. Op maandag 21 oktober neemt Lutske Cornelissen het stokje over van Sjanny Kusters, die ruim een jaar interim directeur is geweest... 16 oktober 2019 - 15:07
Bewoners nemen intrek in 't Clockhuys ASTEN - Het werd een feestelijke aangelegenheid. Afgelopen vrijdag namen de nieuwe bewoners intrek in 't Clockhuys. 't Clockhuys Asten is een ouderinitiatief dat tot doel heeft om een kleinschalige... 15 oktober 2019 - 15:56
Pompoendagen: een waar herfstparadijs ASTEN - Met de onthulling van twee grote vredesduiven hebben de Astense wethouder Janine Spoor en de 4-jarige Igor de Ruiter zaterdagmiddag samen de 29e editie van de traditionele Pompoendagen... 14 oktober 2019 - 16:37
Waarschijnlijk TBS verkrachtingszaak Heusden 'S-HERTOGENBOSCH - De man die in april op brute wijze een meisje van 18 verkrachtte hangt tbs met dwangverpleging boven het hoofd. De man zwijgt tot nu toe in alle... 11 oktober 2019 - 12:33
Grootste Pompoenfestijn van de Benelux ASTEN - In Museum Klok & Peel in Asten worden vanaf zaterdag alweer 29e Pompoendagen gehouden. Dit jaar met als thema: ‘De bevrijding van de klokken’.Het evenement krijgt daarmee een... 10 oktober 2019 - 13:54
‘We hebben al zoveel over ons heen gekregen’ OMMEL/DEN HAAG – Duizenden agrariërs reisden dinsdag af naar Den Haag om te protesteren tegen onderwaardering en verstikkende regelgeving. Ook in de Peel stapten boeren op hun tractor of op... 4 oktober 2019 - 10:59