Zo zou het Vorstermansplein er ook uit kunnen zien. De schets werd tijdens de jaarvergadering van Dorpsoverleg Heusden gepresenteerd.

Plan voor herinrichting Vorstermansplein

vrijdag 10 november 2017 - 08:32|Willie Thijssen

HEUSDEN - Dorpsraad Heusden heet vanaf nu Dorpsoverleg Heusden. De nieuwe naam werd vorige week donderdag bekendgemaakt tijdens de goed bezochte jaarvergadering in Hart van Heuze. Tijdens de bijeenkomst werd ook een nieuwe inrichting voor het centrale Vorstermansplein gepresenteerd én met applaus ontvangen.

Het Vorstermansplein in Heusden doet al jaren dienst als parkeerplaats. Voor de een is het blik midden in de kern van het dorp een doorn in het oog en voor de ander is het plein een makkelijke plek om snel de auto te parkeren. Onlangs is een groep inwoners van Heusden in Jonosh bij elkaar geweest om te brainstormen over hoe het plein een betere uitstraling en een veiligere inrichting kan krijgen. Naar aanleiding van die bijeenkomst is een werkgroep geformeerd om ideeën concreet te maken. Hieruit is een burgerinitiatief voortgevloeid. Thema's in de vernieuwingsplannen zijn onder meer de verbetering van de veiligheid rond supermarkt Spar, het betrekken van de horeca bij het plein, het plaatsen van bankjes en speeltoestellen en een betere verlichting. Ook kan een bomenlaan met wandelpad op het plein worden gerealiseerd. Uitgangspunt is ook om het aantal parkeerplekken te handhaven. Dat zijn er nu ongeveer honderd en dat zijn er in het nieuwe plan zelfs iets meer: 105. "De publieke functie moet primair worden en het parkeren secundair", vat Heusdenaar Frank Hurkmans het plan voor een nieuw Vorstermansplein kort samen. Hij is een van de leden van de werkgroep en lichtte samen met Miranda Waals de vernieuwingen toe. Het parkeergedeelte wordt in dat plan - door Hurkmans met nadruk slechts een eerste schets genoemd - in tweeën gedeeld: een permanent deel (55 plekken) aan de kant van de Spar en een tijdelijk deel (50 plekken) aan de kant van de Meijelseweg. Het plan werd tijdens de jaarvergadering met applaus ontvangen. Het financiële plaatje ontbreekt echter nog. Maar dat dit plan een vervolg krijgt, lijkt na de positieve reacties van de aanwezigen zeer waarschijnlijk.

Nieuwe naam
De dorpsraad heet vanaf nu Dorpsoverleg Heusden. Het bestuur heeft onlangs een onderzoek in Heusden laten uitvoeren en daarin ook de rol van de dorpsraad meegenomen. Dat onderzoek staat bekend als Rapport Nauta. Een van de belangrijkste conclusies was dat de dorpsraad 'meer moet ontvangen en minder moet gaan zenden'. De naam Dorpsoverleg past beter bij de doelstellingen waarin meer een rol als verbindende factor en als vliegwiel voor ontwikkelingen in het dorp wordt gezocht. De nieuwe naam met nieuw logo - ontworpen door Els Haazen - werd donderdag gepresenteerd.

Verkeersveiligheid
Ook het thema verkeersveiligheid werd tijdens de jaarvergadering belicht. Het fietspad aan de Meijelsweg gaat er komen. Alle grond, op één perceel na, is inmiddels in bezit van de gemeente. Het streven is om het fietspad rond de bouwvak 2018 klaar te hebben. Aanvang van de werkzaamheden is na carnaval. De verwachting is dat het laatste stuk van ongeveer 200 meter na de onteigeningsprocedure begin 2019 kan worden aangelegd.

Ondergrond Unitas
Het bouwproject voor de ondergrond van het voormalige Unitas-gebouw zit nog altijd in de overlegfase. Omdat voor de bouw van zorgwoningen geen geïnteresseerde partijen te vinden waren, is het plan bijgesteld. Op dit moment wordt er gesproken over acht appartementen en zes huurwoningen gelegen aan een gezamenlijke ruimte. Met 'n bouwpartij wordt momenteel nog overlegd. Bij groen licht van de bouwer wordt het plan verder ingekleurd. Zo niet; dan komt het idee onder de vlag van een projectontwikkelaar te hangen. Maar die kan dan weer andere ideeën over het initiatief hebben.

Gerelateerde nieuwsberichten

Minister op bezoek in Asten ASTEN - Minister Wopke Hoekstra bracht zaterdag een bezoek aan de gemeente Asten. De CDA-er kwam op uitnodiging van zijn lokale collega's naar Zaal Jan van Hoek, waar bezoekers hem... 17 maart 2018 - 17:34
Strijd om Ommel is een pittige OMMEL – Ommel voelt zich de afgelopen vier jaar tekortgedaan, zoveel werd duidelijk tijdens een debat woensdagavond in gemeenschapshuis De Kluis. De politieke bijeenkomst had soms meer weg van een... 17 maart 2018 - 16:15
Bierrovers slaan ook in Heusden toe HEUSDEN - Bij een opslagplaats in Heusden is vorige week zaterdag een aantal fusten met bier gestolen. De politie hield drie verdachten aan, en vermoedt dat zij onderdeel uitmaken van... 16 maart 2018 - 14:56
Veel Astense kiezers zweven nog steeds ASTEN – Veel Astenaren weten een week voor de gemeenteraadsverkiezingen nog niet op wie ze gaan stemmen. Dat blijkt uit een rondvraag onder het burgerpanel Asten, uitgezet door deze krant... 16 maart 2018 - 13:41
‘Gemeente moet patersklooster kopen’ ASTEN – De gemeente Asten moet het patersklooster aan de Wilhelminastraat kopen, vindt Leefbaar Asten. De partij vreest dat het markante gebouw anders aan een derde partij wordt verkocht, waardoor... 16 maart 2018 - 11:05
Opinie: Gebras met de gemeentekas in Asten In de rubriek Lezers schrijven stelt Peelbelang ruimte beschikbaar voor meningen over en reacties op algemene en/of actuele zaken. Publicatie geschiedt geheel voor eigen verantwoording van de inzender. Al geruime... 16 maart 2018 - 11:00