Brunchen in de paprika-kas van Moors. (Foto: Marius van Deursen)

ZLTO Asten met acht pijlers naar meer duurzame sector

donderdag 2 november 2017 - 12:59|Willie Thijssen

ASTEN - Belangenorganisatie ZLTO Asten is trots op de agrarische sector. De boeren en tuinders produceren hoogwaardig en gezond voedsel op moderne en innovatieve bedrijven. Alleen de waardering van de burger en consument blijft achter. Daar moet aan gewerkt worden. ZLTO Asten wil met de gemeente, politiek, dorps- en wijkraden, natuurverenigingen en de burgers van Asten, Heusden en Ommel aan de slag om een sector te creëren waar iedereen trots op is. Dit is een van de voornaamste punten uit de toekomstvisie 2018-2022 die zondag gepresenteerd werd tijdens een smakelijke brunch in de paprika-kas van kwekerij Moors aan de Waardjesweg.

'Mensen hebben drie keer per dag plezier van ons'

Het is zondagmiddag. De zon weet af en toe fel door het glas van de paprika-kas van Moors te prikken. De tafel staat gedekt en de tafelschikking is zorgvuldig door de organisatie samengesteld. Vertegenwoordigers van het college van B en W, gemeenteraad, de dorpsraden en maatschappelijke organisaties zijn in afwachting van wat ze krijgen voorgeschoteld. Uiteraard wordt deze middag een brunch geserveerd, maar ZLTO Asten wil ook de toekomstvisie uit de doeken doen. En voor die toekomst hebben ze de aanwezige partners nodig.
De visie voor de komende vier jaar bestaat uit acht pijlers waarin de ZLTO een belangrijke rol voor zichzelf ziet weggelegd: energie, duurzaamheid, technologische ontwikkelingen gericht op emissie, dierenwelzijn, werkgelegenheid, beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing, bereikbaarheid en educatie. De boeren en tuinders vinden zelf dat ze goed bezig zijn, alleen missen ze vaak de waardering voor hun werk en dus ook draagvlak om naar de toekomst toe verder te kunnen. Karel van Deursen, voorzitter ZLTO Asten: "Nog geen anderhalf jaar geleden was er op deze plek helemaal niets meer. Alles was kapot na de verwoestende hagelstorm van 23 juni vorig jaar. Nu is alles weer opgebouwd. Het toont de veerkracht van onze sector. We zijn als boeren en tuinders trots op wat we produceren. Mensen hebben drie keer per dag plezier van ons."

'Geen landbouwgrond inruilen voor zonneparken'

Geen zonneparken
Met de acht pijlers moet er meer draagvlak komen. Kort samengevat 'Be good and tell it', met daaraan gekoppeld een 'licence to produce'. Op het gebied van energie doet de sector al veel. Een kwart van de staldaken zijn voorzien van zonnepanelen. Op zestig procent van de bedrijven is geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en in totaal 22 WKK's op glastuinbouwbedrijven leveren elektriciteit aan het net. Maar er kan meer. Ideeën voor de toekomst zijn licht doorlatende zonnepanelen voor kassen en kleine windturbines. Ook aardwarmte is een optie. "Nagenoeg al onze glastuinbouwondernemers willen die mogelijkheden onderzoeken. Ook voor nieuwbouwhuizen kan aardwarmte een oplossing zijn", vertelt Rob Moors. "Zo willen we toewerken naar een energieneutrale sector."
Zonneparken, zoals er een is gepland in Heusden, ziet voorzitter Van Deursen niet zitten: "We zijn als ZLTO faliekant tegen zonneparken op landbouwgrond. Op staldaken prima, maar we gaan geen landbouwgrond inruilen voor zonneparken." Wim Steenbakkers van IVN Asten-Someren is het helemaal eens met Van Deursen en ziet een belangrijke rol weggelegd voor de politiek om wildgroei aan zonneparken te beteugelen.

'Maar krijgen we daar binnen de politiek ook de ruimte voor?'

Uitstoot
Een andere belangrijke pijler in de visie is om de uitstoot van fijnstof, geur, ammoniak en stikstof te beperken. Tachtig procent van de varkenshouderijen heeft een of meerdere luchtwassers in gebruik. Tachtig procent van de pluimveebedrijven is voorzien van een mest-indroogsysteem zodat de ammoniakuitstoot minder is. ZLTO-bestuursleden Richard van den Heuvel en Frank Rooijakkers geven aan dat veel veehouderijbedrijven vastlopen in regelgeving. "We willen best mee in de ontwikkelingen zoals dierwelzijn. Maar krijgen we daar binnen de politiek ook de ruimte voor?" Het antwoord blijft vanuit de aanwezige politici deze middag uit.

'We verwachten ook initiatieven vanuit de gemeenschap'

Samen proces in
Het aantal dieren in de Peelregio is ook een belangrijk thema. Volgens Van Deursen wijst een intern onderzoek onder de leden uit dat ze zelf vinden dat er niet meer dieren bij moeten komen in Nederland. De vermindering zal vanzelf ontstaan als de veebedrijven in 2022 moeten voldoen aan de gestelde emissie-eisen vanuit de provincie. "Ik voorspel dat het aantal dieren omlaag gaat. De nieuwe regels vereisen forse investeringen. Dar kunnen veel ondernemers niet aan voldoen."
Burgemeester Hubert Vos voorspelt dat de komende tien jaar een derde van het aantal boerenbedrijven in de gemeente Asten stopt. "Dat heeft grote gevolgen voor het buitengebied en de werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat we samen het proces ingaan. De politiek kan het niet alleen. We verwachten ook initiatieven vanuit de gemeenschap", aldus Vos.

Onderstaand meer foto's van de brunch, gemaakt door Marius van Deursen

Meer media

Gerelateerde nieuwsberichten

Minister op bezoek in Asten ASTEN - Minister Wopke Hoekstra bracht zaterdag een bezoek aan de gemeente Asten. De CDA-er kwam op uitnodiging van zijn lokale collega's naar Zaal Jan van Hoek, waar bezoekers hem... 17 maart 2018 - 17:34
Strijd om Ommel is een pittige OMMEL – Ommel voelt zich de afgelopen vier jaar tekortgedaan, zoveel werd duidelijk tijdens een debat woensdagavond in gemeenschapshuis De Kluis. De politieke bijeenkomst had soms meer weg van een... 17 maart 2018 - 16:15
Bierrovers slaan ook in Heusden toe HEUSDEN - Bij een opslagplaats in Heusden is vorige week zaterdag een aantal fusten met bier gestolen. De politie hield drie verdachten aan, en vermoedt dat zij onderdeel uitmaken van... 16 maart 2018 - 14:56
Veel Astense kiezers zweven nog steeds ASTEN – Veel Astenaren weten een week voor de gemeenteraadsverkiezingen nog niet op wie ze gaan stemmen. Dat blijkt uit een rondvraag onder het burgerpanel Asten, uitgezet door deze krant... 16 maart 2018 - 13:41
‘Gemeente moet patersklooster kopen’ ASTEN – De gemeente Asten moet het patersklooster aan de Wilhelminastraat kopen, vindt Leefbaar Asten. De partij vreest dat het markante gebouw anders aan een derde partij wordt verkocht, waardoor... 16 maart 2018 - 11:05
Opinie: Gebras met de gemeentekas in Asten In de rubriek Lezers schrijven stelt Peelbelang ruimte beschikbaar voor meningen over en reacties op algemene en/of actuele zaken. Publicatie geschiedt geheel voor eigen verantwoording van de inzender. Al geruime... 16 maart 2018 - 11:00