Astense Karlijn Schulkes gepromoveerd

donderdag 12 oktober 2017 - 11:55|Ine van Hal
Karlijn Schulkes.

ASTEN - Karlijn Schulkes uit Asten werkt als longarts in opleiding aan het UMC Utrecht. Tijdens haar studie heeft ze onderzoek gedaan naar de behandeling van mensen met longkanker en dan met name oudere patiënten vanaf 70 jaar. Dinsdag 26 september promoveerde ze met de openbare verdediging van haar proefschrift, dat als titel heeft: decision making in elderly patients with lung cancer.

De 29-jarige Schulkes is opgegroeid in Asten. Ze ging in Asten naar het Varendonck College en studeerde daarna geneeskunde in Utrecht. In 2012 rondde ze haar opleiding af. Momenteel werkt ze in het UMC Utrecht als longarts in opleiding, die opleiding verwacht ze in 2022 af te ronden. Haar promotieonderzoek vond vooral plaats in het Diakonessenhuis in Utrecht. Schulkes: "In Nederland krijgen per jaar ongeveer 12.000 patiënten de diagnose longkanker. Daarvan is de helft ouder dan 70 jaar en ongeveer dertig procent is ouder dan 75 jaar. Het aantal oudere patiënten met longkanker zal in de komende jaren alleen maar toenemen vanwege de vergrijzing van de Westerse samenleving."

Minder reserves
Normaal gesproken wordt onderzoek volgens Schulkes voornamelijk gedaan onder jongere mensen, die over het algemeen fitter zijn dan ouderen. "De behandeling van ouderen verloopt vaak anders dan bij jongere patiënten. Ouderen hebben minder reserves en vaak meerdere aandoeningen of bijkomende ziektes. Ik heb me onder meer gericht op de vraag wat de waarde kan zijn van onderzoek door een geriater in combinatie met besluitvorming over de behandeling." Uit het onderzoek komt naar voren dat besluitvorming niet uniform verloopt en dat huidige richtlijnen niet altijd bruikbaar zijn bij oudere patiënten. Daarnaast is gebleken dat kwetsbaarheid een belangrijke factor is bij ouderen met longkanker. "Het effect van een bepaalde therapie kan voor ouderen veel ingrijpender zijn dan voor een jonger iemand. Bijvoorbeeld wanneer ze vaak naar het ziekenhuis moeten, terwijl ze minder mobiel zijn of meerdere aandoeningen hebben."

Conclusie
Schulkes concludeert in haar proefschrift dat kwetsbaarheid – gemeten met een screeningsinstrument of vastgesteld met een geriatrisch onderzoek – een belangrijke factor is bij de prognose en daarom een plaats verdient binnen de behandeling van ouderen met longkanker. Dit zou kunnen bijdragen tot een betere zorg op maat voor de oudere patiënt en daarmee kan getracht worden zowel onder- als overbehandeling te voorkomen.

Gerelateerde nieuwsberichten

Minister op bezoek in Asten ASTEN - Minister Wopke Hoekstra bracht zaterdag een bezoek aan de gemeente Asten. De CDA-er kwam op uitnodiging van zijn lokale collega's naar Zaal Jan van Hoek, waar bezoekers hem... 17 maart 2018 - 17:34
Strijd om Ommel is een pittige OMMEL – Ommel voelt zich de afgelopen vier jaar tekortgedaan, zoveel werd duidelijk tijdens een debat woensdagavond in gemeenschapshuis De Kluis. De politieke bijeenkomst had soms meer weg van een... 17 maart 2018 - 16:15
Bierrovers slaan ook in Heusden toe HEUSDEN - Bij een opslagplaats in Heusden is vorige week zaterdag een aantal fusten met bier gestolen. De politie hield drie verdachten aan, en vermoedt dat zij onderdeel uitmaken van... 16 maart 2018 - 14:56
Veel Astense kiezers zweven nog steeds ASTEN – Veel Astenaren weten een week voor de gemeenteraadsverkiezingen nog niet op wie ze gaan stemmen. Dat blijkt uit een rondvraag onder het burgerpanel Asten, uitgezet door deze krant... 16 maart 2018 - 13:41
‘Gemeente moet patersklooster kopen’ ASTEN – De gemeente Asten moet het patersklooster aan de Wilhelminastraat kopen, vindt Leefbaar Asten. De partij vreest dat het markante gebouw anders aan een derde partij wordt verkocht, waardoor... 16 maart 2018 - 11:05
Opinie: Gebras met de gemeentekas in Asten In de rubriek Lezers schrijven stelt Peelbelang ruimte beschikbaar voor meningen over en reacties op algemene en/of actuele zaken. Publicatie geschiedt geheel voor eigen verantwoording van de inzender. Al geruime... 16 maart 2018 - 11:00