Anna vertelt … over het mirakeleus beeld van Ommel

woensdag 24 mei 2017 - 11:51|

Anna vertelt … is een verhalenreeks die verzorgd wordt door Hans van de Laarschot van het Anna Ceelen Huis bij het kasteel Asten. Vandaag aflevering 33: het mirakeleus beeld van Ommel.

“Dit is mijn laatste vertelling over wat de Sint-Oedenrodese koster Adriaan Brock in 1825 over Asten heeft opgeschreven. Vorige keer ging het over het klooster in Ommel en dat mijn kwelgeest van toen, kasteelheer Bernard van Merode, er mee van doen had. Daar vertel ik nu meer over.
‘De eerste nonnen zijn te Ommelen, of zoo men het oudtijds noemde Omel, overgebragt uit het klooster van Hoogstraten. Zij stonden eerst onder de paters Bogaarden der Derde Orde van St. Franciscus der Zeppersche Congregatie, maar in het vervolg kwamen zij onder den Ordiartus.
Zedert de stichting van dit klooster nam de devotie tot Ommelen hand over hand toe, in de kapel, welkern bedieninge, tot 1598, altijd tot de inwooners van dit plaatsken hadt behoord; maar op het gezag van Gijsbertus Masius, bisschop van ’s Hertogenbosch, benevens de medewerking van Jan Delrio, deken van Antwerpen, als person van het patronaat van Asten en Lierop, om de abt van Floreff, van de Premonstranter Orde, die toen het recht van het patronaatschap van Asten hadt (welke in het vervolg bij den abt van Postel is bekleed geweest,) en ook door het gezag van Bernaard van Merode Heer van Asten, op den 27. november 1598, is de kapel van Ommelen met dit klooster vereenigd geworden. De menigvuldigen mirakelen aldaar gebeurd, hebben van de ’s Hertogenbossche bisschoppen Gijsbertus Masius en Michiel Ophovius hunne goedkeuring verkregen. Toen de Meierij aan het gezag der Algemeene Staaten kwam, werd deze devotie volkomen gestremd, het mirakeleus beeld wierd zederd in het klooster geborgen, welke klooster, voor eene goede somme gelds, welke het jaarlijks aan de officier der plaats moest uitkeeren, veroorloofd werd in voegen te blijven, mits zich onthoudende van openbaaren godsdienstoeffeningen, tot ter tijd toe, dat alle de overige vrouwenkloosters de geheele Meierij door vernietigd wierden, bij plakkaat der Algemeene Staaten, in 1725 afgevaardigd, vervolgends werden van ’s lands wegen dit klooster, deszelfs gebouwen en goederen aangeslagen en verkocht, waarop de nonnen vertrokken naar Nunum, een dorpje bij Thoor, niet ver van Roermond, in het graafschap van Hoorn geleegen, en aldaar een nieuw klooster, onder den ouden naam van Mariën Schoot aanlegde, dat aldaar stand hield tot dat alle de kloosters in de Oostenrijksche Nederlanden en Luikerland, door het Fransche Bestuur werden afgeschaft, naar dat die landen in 1795 de Fransche Republiek ingelijfd waren. Toen verhielden zich deze nonnen zederd op een klein slotjen, alwaar zij reeds ten jaare 1812 op slechts twee zusters na waren uitgestorven, die het mirakeleus beeld (dat deze religieuzen toen zij van Ommelen naar Nunum hun klooster overbragten, hetzelve beeld mede derwaards hadden overgevoerd; echter onder die voorwaarden: dat, als wanneer de inwooners van Asten dit beeld weder zoude terug eischen, gemelde kloosterlingen zouden gehouden zijn hetzelven te laten volgen) aan de inwooners van Asten hebben overgeleeverd, en dat zederd in de parochiekerk aldaar is geplaatst geworden, vermits de kapel te Ommelen door bouwvalligheid inbruikbaar geworden is.
Voor het overigen worden te Asten jaarlijks drie jaarmarkten gehouden. Heeft ook zijn eigen Peel; waarin men nog de standplaats onderscheid, waar dit dorp benevens Zommeren eene kerk hadden aangelegd in de vervolging van den katholyken godsdienst in de eerste tijde van het Hollandsch Bewind in de Meierij.
Wat is er na mijn dood in 1595 veel gebeurd met de katholieke godsdienst. Het verhaal over het mirakelbeeld van Ommel, doet me wel terugdenken aan onze Mariaverering in mei. Zou die er nu nog zijn? Op Tweede Pinksterdag zie ik jullie weer graag in mijn huis. Dan is het weer Kastelendag en de nieuwe en de oude conservator en de jonge en de oude onderzoeker hebben dan een tentoonstelling over de grenzen van Asten in mijn huis ingericht. Tot dan.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Anna vertelt … voor de laatste keer Anna vertelt … is een verhalenreeks die verzorgd wordt door Hans van de Laarschot van het Anna Ceelen Huis bij het kasteel Asten. Vandaag aflevering 48: Het kasteel aan strijd... 31 augustus 2018 - 14:11
Anna vertelt … over Jan Back Anna vertelt … is een verhalenreeks die verzorgd wordt door Hans van de Laarschot van het Anna Ceelen Huis bij het kasteel Asten. Vandaag aflevering 47: Nog eens Jan Back’s... 27 juli 2018 - 12:17
Anna vertelt … over aanwinst voor de Peel Anna vertelt … is een verhalenreeks die verzorgd wordt door Hans van de Laarschot van het Anna Ceelen Huis bij het kasteel Asten. Vandaag aflevering 45: Een belangrijke aanwinst voor... 1 juni 2018 - 11:30
Anna vertelt … over de verkiezingen Anna vertelt … is een verhalenreeks die verzorgd wordt door Hans van de Laarschot van het Anna Ceelen Huis bij het kasteel Asten. De voorgaande verhalen zijn te vinden op... 30 maart 2018 - 10:01
Anna vertelt … over ziekenverzorging Anna vertelt … is een verhalenreeks die verzorgd wordt door Hans van de Laarschot van het Anna Ceelen Huis bij het kasteel Asten. Vandaag aflevering 42:. “Niet alleen de bijnamen... 23 februari 2018 - 12:50
Anna vertelt … over de Prins Bernhardstraat Anna vertelt … is een verhalenreeks die verzorgd wordt door Hans van de Laarschot van het Anna Ceelen Huis bij het kasteel Asten. Vandaag aflevering 41: Dat mens met die... 26 januari 2018 - 13:19