Waterschappen willen samen biodiversiteit versterken

woensdag 14 oktober 2020 - 12:32|

REGIO - De Unie van Waterschappen heeft afgelopen week tijdens een ledenvergadering besloten dat alle waterschappen zich de komende jaren actief gaan inzetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken.

De achteruitgang van de biodiversiteit gaat wereldwijd sneller dan ooit. Dit blijkt onder meer uit uitgebreid onderzoek van de VN. Ook in Nederland is een drastische afname van de biodiversiteit gemeten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat sinds 1900 de populaties van broedvogels op akkers en weilanden met 85 procent  zijn afgenomen.

Ook het aantal graslandvlinders is met ruim 80 procent afgenomen. Voor de flora zijn de cijfers eveneens schrikbarend. Sinds 1900 is het aantal plantensoorten in het Nederlandse akkerland afgenomen met 35 procent. Volgens het Planbureau van de Leefomgeving is de biodiversiteit in Nederland aanzienlijk verder afgenomen dan elders in Europa en de wereld.

Gezonde natuur
De waterschappen kunnen helpen de biodiversiteit in Nederland te versterken. De maatregelen die de afgelopen decennia bijvoorbeeld zijn genomen om de waterkwaliteit te verbeteren, hebben ook een positieve invloed gehad op de biodiversiteit.

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Een gezonde natuur is een vereiste voor schoon water, en vice versa. Maar ook bij de zorg voor voldoende water speelt de natuur een belangrijke rol. Het ligt binnen onze macht om ecologische systemen gezond te maken en te houden.”

“Sterker nog: het is dagelijkse kost voor de waterschappen om bij te dragen aan een gezond ecologisch evenwicht. Werken aan biodiversiteit gaat voor veel waterschappen hand in hand met het uitvoeren van hun wettelijke taken, maar er liggen ook nog veel kansen om biodiversiteit in projecten op te nemen.”

Expertise inzetten
Volgens Schoonman kunnen de waterschappen hun expertise inzetten om samen met grondgebruikers, terreinbeheerders en andere overheden maatregelen uit te voeren die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit in Nederland. In de regio wordt samen met provincies, natuurorganisaties en agrariërs gezocht naar kansen. Bij de inrichting en het beheer van oppervlaktewateren, waterschapsterreinen en dijken kan natuur worden versterkt. Bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurlijke oevers, het herstel van meanderende beken, het zorgen voor migratievoorzieningen voor vissen en het met elkaar verbinden van natuurgebieden. 

Bijdragen
Ook kunnen de waterschappen bijdragen aan duurzame beschikbaarheid van zoetwater voor natuurterreinen en landbouwgronden. Dergelijke inspanningen zijn gunstig voor vissen, insecten, amfibieën, planten, vogels en zoogdieren en kunnen alleen in samenwerking met partners worden bereikt. Op 13 november ondertekent de Unie van Waterschappen tijdens een online seminar het Deltaplan Biodiversiteitsherstel om de gezamenlijke inzet te bekrachtigen.

Tags

Gerelateerde nieuwsberichten

GGD start speciale campagne 'Corona stopt bij jou' REGIO - De GGD Brabant-Zuidoost start deze week met de huis-aan-huiscampagne 'Corona stopt bij jou'. Met deze campagne wil de GGD alle inwoners in de regio helder informeren over de... 7 oktober 2020 - 13:45
Nick Schroijen wint Das Tourspel 2020 PARIJS – Het was de Tour de France van het Nederlandse team Jumbo-Visma. Tot aan de negentiende etappe hadden zij alles onder controle, wonnen ritten en legden hun wil op... 23 september 2020 - 12:08
Ina Adema beëdigd als commissaris van de Koning REGIO - Ina Adema is vorige week woensdag door koning Willem-Alexander beëdigd als nieuwe commissaris van de Koning in Noord-Brabant. De voormalig burgemeester van Veghel en Lelystad volgt per 2... 23 september 2020 - 11:36
Bergopwaarts richt pijlen de komende jaren op Deurne en Asten DEURNE/ASTEN - De voorgenomen samenwerking van Volksbelang en Bergopwaarts werd eind vorig jaar aangekondigd. Bergopwaarts zou Volksbelang steun bieden in het aanpakken van de Leonardusbuurt in Helmond. Een grote opgave... 17 september 2020 - 11:00
Atalanta meest getelde vlinder in Noord-Brabant REGIO – De vlindersoort Atalanta is de meeste getelde vlinder in de tuinen van Noord-Brabant. De vlinder werd in 83 procent van de tuinen waargenomen. Van 4 juli tot en... 5 augustus 2020 - 14:29
Bibliotheek komt met speciaal vakantieprogramma REGIO - In de zomervakantie heeft Bibliotheek Helmond-Peel weer een vakantieprogramma samengesteld. In Asten, Deurne en Someren is er van alles te beleven voor jong en oud. Zo geeft de... 13 juli 2020 - 14:43